Chính sách Scalping

Scalping là gì?

Để đảm bảo tính ổn định của các sản phẩm và nền tảng MultiBank, chúng tôi định nghĩa "Scalping" là phương thức mà các nhà giao dịch sử dụng khi họ mở và đóng các lệnh giao dịch trong vòng 120 giây giao dịch.

Chính sách Scalping cho IB:IB không thể nhận bất kỳ khoản phí nào cho các giao dịch được xác định là giao dịch scalping.

Chính sách scalping cho khách hàng: Chính sách Scalping không được phép áp dụng cho các Khách hàng Cá nhân trên tất cả các nền tảng giao dịch của chúng tôi.

STALE TRADING

Để đảm bảo tính ổn định của các nền tảng và sản phẩm MultiBank, chúng tôi định nghĩa "stale trading" là phương thức mà các nhà giao dịch sử dụng khi họ mở và đóng lệnh giao dịch trong vòng 10 giây. MultiBank coi các giao dịch này là lạm dụng và không cho phép các giao dịch này trên nền tảng và sản phẩm của mình. Nếu Stale Trades xảy ra trong tài khoản của bạn, MultiBank có quyền hủy chúng ngay lập tức.

IDLE PRICES

Chúng tôi có một bộ phận thực hiện quản lý kiểu mẫu và tự động bao gồm tất cả các vị trí lệnh của khách hàng với các nhà môi giới và nhà cung cấp thanh khoản. Trong những dịp hiếm hoi, nguồn cung giá chung mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng có thể bị đứng. Chúng tôi có quyền đảo ngược lợi nhuận và tổn thất nhận được từ các đơn hàng nơi xảy ra trượt giá. Chúng tôi sẽ điều tra các trường hợp này và thông báo cho khách hàng qua e-mail hoặc điện thoại rằng các giao dịch bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ luôn kiểm tra để đảm bảo rằng đảo ngược không tạo ra một vị trí ngoài ý muốn. Nếu các lệnh được thực hiện và sau đó đảo ngược để mở một vị trí, tất cả các vị trí tiếp theo đóng vị trí này cũng sẽ bị đảo ngược khiến mạng P & L ở mức 0, theo cách này, khách hàng sẽ không bị bất lợi bởi sự đảo ngược này của chúng tôi mà vẫn hợp lệ.

MISQUOTES

Chúng tôi có một bộ phận thực hiện quản lý kiểu mẫu và tự động bao gồm tất cả các vị trí lệnh của khách hàng với các nhà môi giới và nhà cung cấp thanh khoản. Mặc dù chúng tôi đã giảm thiểu các rủi ro khi cung cấp giá cho khách hàng thông qua việc sử dụng hệ thống tổng hợp giá tạo ra giá từ nhiều nhà cung cấp thanh khoản (thường vượt quá 10 nhà cung cấp thanh khoản). Có những dịp hiếm hoi mà giá có thể bị xiên lệch. Trong những trường hợp hiếm hoi như vậy, nếu các lệnh được lấp đầy ở mức giá đó, chúng tôi có quyền đảo ngược các lệnh nơi xảy ra sai sót. Chúng tôi sẽ điều tra các trường hợp này và thông báo cho khách hàng qua e-mail hoặc điện thoại rằng các giao dịch bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ luôn kiểm tra để đảm bảo rằng đảo ngược không tạo ra một vị trí ngoài ý muốn. Nếu các lệnh được thực hiện và sau đó đảo ngược để mở một vị trí, tất cả các vị trí tiếp theo đóng vị trí này cũng sẽ bị đảo ngược khiến mạng P & L ở mức 0, theo cách này, khách hàng sẽ không bị bất lợi bởi sự đảo ngược này của chúng tôi mà vẫn hợp lệ.

STALE QUOTES AND MISQUOTES POLICY

MultiBank trích dẫn giá trong những dịp hiếm hoi có thể trở thành “stale” hoặc “skewed” . MultiBank có quyền hủy các lệnh được thực hiện ở mức giá nhàn rỗi hoặc bị sai lệch. MultiBank sẽ chủ động theo dõi / báo cáo và điều tra hoạt động giao dịch đó và nếu các giao dịch đó bị hủy sẽ thông báo ngay cho khách hàng . MultiBank sẽ theo đuổi việc xử lý công bằng với Khách hàng của mình và sẽ cố gắng dùng những nỗ lực tốt nhất của mình để đảm bảo việc hủy lệnh được thực hiện công bằng và khách hàng không bị thiệt thòi bởi việc hủy bỏ đó , tức là không có vị trí vô ý nào bị bỏ ngỏ và vị trí ròng của khách hàng phù hợp với vị trí Net của khách hàng tại thời điểm điều chỉnh.

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone