hero background

NHÀ MÔI GIỚI TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRỰC TUYẾN SỐ 1 THẾ GIỚI

CHÍNH SÁCH GIAO DỊCH

Scalping được định nghĩa là một phong cách giao dịch mà các nhà giao dịch sử dụng để thu lợi từ những thay đổi nhỏ về giá trong một thời gian ngắn. Định nghĩa của MultiBank Group về 'Scalping' là khi các nhà giao dịch vào và thoát các vị thế trong vòng chưa đầy 120 giây.

Chính sách scalping

Scalping in forex/CFD trading is a trading style that traders utilize to benefit from minor price changes during a short period. In MultiBank Group’s client agreements, the definition of Scalp trading transactions is when traders enter and exit positions in less than 120 seconds on Foreign Exchange and Metals trades and within 300 seconds on CFD Contracts (including single name stocks, equity indices, metals, crypto CFDs). Forex/CFD “Scalping” strategies are not permitted on our platform for traders.

Introducing Brokers will not receive any fees for transactions that are defined as Scalping transactions for Forex/CFD trades.

GIAO DỊCH TRỄ GIÁ

To ensure the stability and accuracy of the Multibank Group platforms and products, we define Stale Pricing as an old price which does not reflect the most recent updated price figure for the product. Multibank Group consider any trade executed on these prices as voided and do not reflect the real market price, therefore Multibank Group reserve the right to cancel them immediately.

GIÁ ĐỨNG

Chúng tôi có một mô hình thực hiện đại lý và tự động bao gồm tất cả các vị thế của khách hàng với các nhà môi giới thực hiện và nhà cung cấp thanh khoản. Trong những trường hợp hiếm hoi, nguồn cấp dữ liệu giá tổng hợp mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng có thể bị đứng. Chúng tôi có quyền đảo ngược lãi và lỗ nhận được từ các lệnh trong đó xảy ra việc đứng đột ngột. Chúng tôi sẽ điều tra những trường hợp này và thông báo cho khách hàng qua e-mail hoặc điện thoại rằng các giao dịch bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ luôn kiểm tra để đảm bảo rằng việc đảo chiều không tạo ra vị thế ngoài ý muốn. Nếu lệnh được thực hiện và sau đó được đảo ngược để mở một vị thế, bất kỳ (các) vị thế tiếp theo nào đóng vị trí này cũng sẽ bị đảo ngược để lại P&L ròng ở mức 0, theo cách này, khách hàng sẽ không bị thiệt thòi bởi việc đảo ngược này do việc giao giá không hợp lệ của chúng tôi .

MISQUOTES

Chúng tôi có một mô hình thực hiện đại lý và tự động bao gồm tất cả các vị trí của khách hàng với các nhà môi giới thực hiện và nhà cung cấp thanh khoản. Mặc dù chúng tôi giảm thiểu rủi ro nguồn cấp giá không hợp lệ tiếp cận khách hàng thông qua việc sử dụng hệ thống tổng hợp giá tạo ra giá từ nhiều nhà cung cấp thanh khoản (thường vượt quá 10 nhà cung cấp thanh khoản). Có những trường hợp hiếm hoi mà giá có thể trở nên “lệch”. Trong những trường hợp hiếm hoi như vậy, nếu lệnh được thực hiện ở mức giá đó, chúng tôi có quyền hủy bỏ các lệnh đã xảy ra báo giá sai. Chúng tôi sẽ điều tra những trường hợp này và thông báo cho khách hàng qua e-mail hoặc điện thoại rằng các giao dịch bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ luôn kiểm tra để đảm bảo rằng việc đảo chiều không tạo ra vị trí ngoài ý muốn. Nếu lệnh được thực hiện và sau đó được đảo ngược để mở một vị thế, bất kỳ (các) lệnh tiếp theo nào đóng vị trí này cũng sẽ bị đảo ngược để lại P&L ròng ở mức 0, theo cách này, khách hàng sẽ không bị thiệt thòi bởi việc đảo ngược này do việc giao giá không hợp lệ của chúng tôi .

STALE QUOTES VÀ CHÍNH SÁCH MISQUOTES

Giá niêm yết của MultiBank trong những dịp hiếm hoi có thể trở nên “trễ” hoặc “lệch”. MultiBank có quyền hủy các lệnh được thực hiện ở mức giá bị trễ hoặc sai lệch. MultiBank sẽ chủ động theo dõi / báo cáo và điều tra hoạt động giao dịch đó và nếu các giao dịch đó bị hủy sẽ thông báo cho khách hàng tương ứng. MultiBank sẽ theo đuổi đối xử công bằng với Khách hàng của mình và sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để đảm bảo việc hủy được thực hiện một cách công bằng và khách hàng không bị thiệt thòi do việc hủy bỏ, tức là không có vị trí vô tình nào bị bỏ ngỏ và Vị thế ròng của khách hàng phù hợp với vị trí của khách hàng tại thời điểm điều chỉnh.

CHỌN NƠI ĐẾN TIẾP THEO

TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG
MULTIBANK cTRADER
TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG