quy định

MultiBank Group bao gồm một số đơn vị được quản lý chặt chẽ trên khắp 5 châu lục bởi 14 cơ quan quản lý tài chính. Điều này đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có được sự minh bạch và an toàn đầy đủ về tiền.

Tìm hiểu thêm về các thực thể được quản lý của chúng tôi.

MEX ÚC (MEX EXCHANGE)

MEX Australia Pty Ltd (MEX Exchange) được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Đầu tư & Chứng khoán Australia (“ASIC”) với AFSL số 416279. MEX Exchange là tên doanh nghiệp đã đăng ký của MEX Australia Pty Ltd.

MEX DIGITAL PTY LTD (AUSTRAC)

MEX Digital Pty Ltd được ASIC cấp phép với tư cách là Đại diện được ủy quyền của Công ty (Số đại diện AFS 001285048) của Mex Australia Pty Ltd (AFSL 416279) và được đăng ký là Sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số với AUSTRAC với số đăng ký 100724469.

MEX Asset Management GmbH

MEX Asset Management GmbH được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (“BaFin”) với số giấy phép HRB 73406.
Please click on the following link for a list of regulated activities performed by MEX Asset Management GmbH

CÔNG TY CỔ PHẦN MEX ATLANTIC

MEX Atlantic Corporation được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (“CIMA”) với giấy phép số 1811316.

MEX Europe LTD

Mex Europe LTD is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) with License Number 430/23.

MEX GLOBAL FINANCIAL SERVICES LLC

MEX Global Financial Services LLC of the UAE is regulated by the Securities and Commodities Authority of the UAE, as a Category 1 Trading Broker for Over-the-Counter Derivatives Contracts and Foreign Exchange Spot Markets, under ESCA license number 20200000045.

MULTIBANK FX INTERNATIONAL

MultiBank FX International Corporation được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Quần đảo Virgin thuộc Anh (“FSC”) với số giấy phép SIBA / L / 14/1068. MEX Digital là tên doanh nghiệp đã đăng ký của MultiBank FX International Corporation.

MEX ÚC

Chi nhánh MEX Asset Management GmbH-Áo được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Thị trường Tài chính (“FMA”) với giấy phép số 491129z.
Please click on the following link for a list of regulated activities performed by MEX Asset Management GmbH

MEX GLOBAL MARKETS PTE. LTD

MEX Global Markets PTE. LTD. is authorised and regulated by the Monetary Authority of Singapore (“MAS”) with license number CMS101174.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH IKON

Ikon Financial Services Corporation Ltd được quản lý bởi Chính phủ Tài chính Thiên Tân (“TFG”) theo số đăng ký 120000400121019.

MEX PACIFIC

MEX Pacific (V) Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ tài chính Hoa Hồng (“VFSC”) với giấy phép số 700443.

Giao dịch với MultiBank Group ngay bây giờ

CHOOSE WHERE TO GO NEXT

DOWNLOAD MOBILE APPS
MULTIBANK cTRADER
DOWNLOAD MOBILE APPS