Holiday Hours & Notices

Giờ giao dịch & Thông báo nghỉ lễ

Xem giờ mở cửa và đóng cửa cho các thị trường khác nhau và được thông báo về các ngày nghĩ lễ của ngân hàng sắp tới .

Multibank Group triển khai chương trình ưu đãi miễn phí giao dịch chứng khoán
Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng sẽ bổ sung thêm 800 sản phẩm cổ phiếu hoàn toàn không tính phí giao dịch bao gồm cả Apple, Tesla, Netflix, Baidu, Microsoft, Alibaba và nhiều hơn nữa. Xin mời quý khách hàng truy cập vào trang chủ của chúng tôi để có được danh sách đầy đủ về các sản phẩm chứng khoán.
Ngoài ra, các điều kiện giao dịch cổ phiếu đã được cập nhật dựa theo quy chuẩn của các nhà môi giới hàng đầu của chúng thôi và tiêu chuẩn của ngành. Khi một lệnh được mở để giao dịch các cổ phiếu, một mức phí 5% sẽ được tính từ mức ký quỹ của khách hàng . Điều này có nghĩa rằng một tài khoản khi giao dịch mua một cổ phiếu A với mức giá 200 USD thì sẽ được trích ra ký quỹ 10 USD( tiêu chuẩn 5%). Nếu tài khoản đó bán được một lot cổ phiếu A thì lúc này mức ký quỹ của tài khoản sẽ được tính phí thêm 10 USD, đưa mức phí tổng cộng lên 20 USD.
Giờ giao dịch
Forex
Định giá
Giao dịch
Thứ Hai: 00:00- 00:00
Thứ Hai: 00:05- 23:59
Thứ Ba: 00:00- 00:00
Thứ Ba: 00:01- 23:59
Thứ Tư: 00:00- 00:00
Thứ Tư: 00:01- 23:59
Thứ Năm: 00:00- 00:00
Thứ Năm: 00:01- 23:59
Thứ Sáu: 00:00- 23:55
Thứ Sáu: 00:01- 23:55
Gold & Silver
Định giá
Giao dịch
Thứ Hai: 01:00- 00:00
Thứ Hai: 01:05- 23:59
Thứ Ba: 01:00- 00:00
Thứ Ba: 01:01- 23:59
Thứ Tư: 01:00- 00:00
Thứ Tư: 01:01- 23:59
Thứ Năm: 01:00- 00:00
Thứ Năm: 01:01- 23:59
Thứ Sáu: 01:00- 23:55
Thứ Sáu: 01:01- 23:55
Giờ nghỉ lễ & Thông báo
Vui lòng xem thông tin thời gian lễ và phiên giao dịch có liên quan luôn MultiBank được cập nhật:
Instrument
THURSDAY, 1 April 2021
FRIDAY, 2 April 2021
MONDAY, 5 April 2021
TUESDAY, 6 April 2021
Wednesday, 7 April 2021
FRIDAY, 30 April 2021
FX
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Metals
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
US Stocks
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
UK Stocks
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
HK Stocks
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Paris Stocks
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
SPA Stocks
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
AU Stocks
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
GER Stocks
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
LCOXX - Brent Oil Futures CFD
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
NGXX - Natural Gas Futures CFD 
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
CLXX - Crude Oil Futures CFD
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
UKOUSD - Brent Spot Oil
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
USOUSD - Crude Spot Oil
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
DE30 - Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Late Open 03:15
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
UK100 - Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Late Open 03:00
Normal Trading Hours
Early Close 23:00
AUS200 - Indices Cash CFD
Early Close 16:00
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
US30, US500, UT100 - Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Early Close 17:15
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
ESP35 - Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
HK50 - Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Closed
Reopen at 04:20
Normal Trading Hours
DAX30_XX - Indices Futures CFD
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Late Open 04:20
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
UK100_XX - Indices Futures CFD
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Late Open 04:05
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - Indices Futures CFD
Normal Trading Hours
Early Close 17:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
AUS200XX
Early Close 16:00
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
JP225
Normal Trading Hours
Early Close 16:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
EUR50 - Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
CAC40 - Indices Cash CFD
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Late Open 09:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Cryptos
Normal Trading Hours
Early Close 16:14
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
*Xin lưu ý rằng những ngày được cung cấp trên có thể thay đổi.
*Xin lưu ý rằng có thể có những giai đoạn biến động bất ngờ, thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng chênh lệch trong các ngày lễ.
*Ngày có thể thay đổi bởi các thị trường tương ứng.
*Khuyến nghị Quý Khách Hàng hãy quản lý tài khoản và vị trí của mình trong giờ giao dịch của công ty như được liệt kê ở trên

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone