NHÀ MÔI GIỚI TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRỰC TUYẾN SỐ 1 THẾ GIỚI

GIỜ GIAO DỊCH & THÔNG BÁO NGÀY LỄ

Xem giờ mở cửa và đóng cửa của các thị trường khác nhau và được thông báo về các ngày lễ sắp tới của ngân hàng.

GIỜ GIAO DỊCH

Ngoại hối

Báo giá Giao Dịch
thứ hai:
00:00 - 00:00
thứ hai:
00:05- 23:59
thứ ba:
00:00 - 00:00
thứ ba:
00:01- 23:59
thứ tư:
00:00 - 00:00
thứ tư:
00:01- 23:59
thứ năm:
00:00 - 00:00
thứ năm:
00:01- 23:59
thứ sáu:
00:00- 23:55
thứ sáu:
00:01- 23:55

VÀNG BẠC

Báo giá Giao Dịch
thứ hai:
01:00 - 00:00
thứ hai:
01:05- 23:59
thứ ba:
01:00 - 00:00
thứ ba:
01:01- 23:59
thứ tư:
01:00 - 00:00
thứ tư:
01:01- 23:59
thứ năm:
01:00 - 00:00
thứ năm:
01:01- 23:59
thứ sáu:
01:00- 23:55
thứ sáu:
01:01- 23:55

GIỜ VÀ THÔNG BÁO TRONG NGÀY LỄ

Vui lòng xem Giờ nghỉ lễ của Tập đoàn MultiBank để cập nhật về các ngày và phiên giao dịch có liên quan.

Công cụ thứ hai
17 Thg 01 2022
thứ ba
25 Thg 01 2022
thứ tư
26 Thg 01 2022
thứ hai
31 Thg 01 2022
FX Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Metals Đóng sớm 21:15 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
US Stocks Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
UK Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
HK Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Đóng sớm 06:00
Paris Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
SPA Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
AU Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường
GER Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
LCOXX - Brent Oil Futures CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
NGXX - Natural Gas Futures CFD Đóng sớm 21:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
CLXX - Crude Oil Futures CFD Đóng sớm 21:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
HGXX - Copper Futures CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
UKOUSD - Brent Spot Oil Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
USOUSD - Crude Spot Oil Đóng sớm 21:15 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
DE30 - Indices Cash CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
UK100 - Indices Cash CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
AUS200 - Indices Cash CFD Giờ giao dịch bình thường Đóng sớm 23:00 Mở lại 08:15 Giờ giao dịch bình thường
US30, US500, UT100 - Indices Cash CFD Đóng sớm 20:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
ESP35 - Indices Cash CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
HK50 - Indices Cash CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Đóng sớm 06:00
DAX30_XX - Indices Futures CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
UK100_XX - Indices Futures CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - Indices Futures CFD Đóng sớm 20:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
AUS200XX Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
JP225 - Indices Cash CFD Đóng sớm 20:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
EUR50 - Indices Cash CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
CAC40 - Indices Cash CFD Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
VIX_XX Đóng sớm 20:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Cryptos Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
  • * Xin lưu ý rằng những thời gian được cung cấp có thể thay đổi.
  • * Xin lưu ý rằng có thể có những khoảng thời gian biến động bất ngờ, tính thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng mức chênh lệch trong các ngày lễ.
  • * Ngày có thể thay đổi theo thị trường tương ứng.
  • * Khách hàng vui lòng quản lý tài khoản và vị trí của mình trong giờ giao dịch của công ty như đã liệt kê ở trên.

Liên hệ với chúng

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/7 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi
theo chúng tôi
GỌI LẠI

CHỌN NƠI ĐẾN TIẾP THEO