โบรกเกอร์ซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินออนไลน์ อันดับ 1 ของโลก

เวลาซื้อขายและประกาศวันหยุด

ดูเวลาเปิดและปิดของตลาดต่างๆ และแจ้งวันหยุดธนาคารที่จะมาถึง

เวลาการซื้อขาย

Trading hours refer to the regular trading session available for a specific market. These hours may vary between instruments, exchanges, and days of the week. For example, some markets can close early (half-day trading) on specific days, which can affect the timings when orders can be placed.

ฟอเร็กซ์

อ้างอิง การซื้อขาย
จันทร์:
00:00 - 00:00
จันทร์:
00:05- 23:59
อังคาร:
00:00 - 00:00
อังคาร:
00:01- 23:59
พุธ:
00:00 - 00:00
พุธ:
00:01- 23:59
พฤหัสบดี:
00:00 - 00:00
พฤหัสบดี:
00:01- 23:59
ศุกร์:
00:00- 23:55
ศุกร์:
00:01- 23:55

ทองคำ&แร่เงิน

อ้างอิง การซื้อขาย
จันทร์:
01:00 - 00:00
จันทร์:
01:05- 23:59
อังคาร:
01:00 - 00:00
อังคาร:
01:01- 23:59
พุธ:
01:00 - 00:00
พุธ:
01:01- 23:59
พฤหัสบดี:
01:00 - 00:00
พฤหัสบดี:
01:01- 23:59
ศุกร์:
01:00- 23:55
ศุกร์:
01:01- 23:55

วันหยุดและประกาศ

โปรดดูวันหยุดของกลุ่ม MultiBank เพื่อติดตามวันที่และช่วงการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง

ตราสาร อังคาร
4 ต.ค. 2022
FX เวลาซื้อขายปกติ
Metals เวลาซื้อขายปกติ
Platinum เวลาซื้อขายปกติ
Palladium เวลาซื้อขายปกติ
US Stocks เวลาซื้อขายปกติ
Canadian Stocks เวลาซื้อขายปกติ
UK Stocks เวลาซื้อขายปกติ
HK Stocks ปิด
Paris Stocks เวลาซื้อขายปกติ
SPA Stocks เวลาซื้อขายปกติ
AU Stocks เวลาซื้อขายปกติ
GER Stocks เวลาซื้อขายปกติ
LCOXX - Brent Oil Futures CFD เวลาซื้อขายปกติ
NGXX - Natural Gas Futures CFD เวลาซื้อขายปกติ
CLXX - Crude Oil Futures CFD เวลาซื้อขายปกติ
UKOUSD - Brent Spot Oil เวลาซื้อขายปกติ
USOUSD - Crude Spot Oil เวลาซื้อขายปกติ
DAX30_XX - Indices Futures CFD เวลาซื้อขายปกติ
UK100_XX - Indices Futures CFD เวลาซื้อขายปกติ
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - Indices Futures CFD เวลาซื้อขายปกติ
AUS200 - Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
DE30 - Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
UK100 - Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
AUS200 – Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
US30, US500, UT100 - Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
ESP35 - Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
HK50 - Indices Cash CFD ปิด
JP225 - Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
EUR50 - Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
CAC40 - Indices Cash CFD เวลาซื้อขายปกติ
VIX_XX เวลาซื้อขายปกติ
Corn เวลาซื้อขายปกติ
Coffee เวลาซื้อขายปกติ
Cocoa เวลาซื้อขายปกติ
Soybean เวลาซื้อขายปกติ
Cryptos เวลาซื้อขายปกติ
  • *โปรดทราบว่าเวลาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • *โปรดทราบว่าอาจมีช่วงที่ผันผวนที่คาดไม่ถึง สภาพคล่องต่ำ และ LP บางส่วนจะเพิ่มสเปรดในช่วงวันหยุด
  • *วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกับตลาดที่เกี่ยวข้อง
  • *ขอความกรุณาลูกค้าจัดการบัญชีและตำแหน่งของตนในช่วงเวลาซื้อขายของบริษัท ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

FAQ

When does the U.S. market close?

In the U.S., the following holiday closures are in effect: New Year’s Day, Martin Luther King Jr. Day, Washington’s Birthday, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas.
There are partial holidays the day after Thanksgiving (Black Friday), and Christmas Eve. During those days, markets run from 9:30 AM - 1 PM. EST. In the U.S., when holidays fall on Saturdays, markets close on the Friday. When holidays are on Sundays, markets close on Monday.

Are the markets more volatile around holidays?
Is the stock market open 24 hours?
Is the forex market open 24 hours?
Is the crypto market open 24 hours?
Why are trading times important in the forex market?

เลือกที่ที่จะไปต่อไป

ดาวน์โหลดแอปมือถือ
MULTIBANK cTRADER
ดาวน์โหลดแอปมือถือ