โบรกเกอร์ซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินออนไลน์ อันดับ 1 ของโลก

เวลาซื้อขายและประกาศวันหยุด

ดูเวลาเปิดและปิดของตลาดต่างๆ และแจ้งวันหยุดธนาคารที่จะมาถึง

เวลาการซื้อขาย

Trading hours refer to the regular trading session available for a specific market. These hours may vary between instruments, exchanges, and days of the week. For example, some markets can close early (half-day trading) on specific days, which can affect the timings when orders can be placed.

ฟอเร็กซ์

อ้างอิง การซื้อขาย
จันทร์:
00:00 - 00:00
จันทร์:
00:05 - 23:59
อังคาร:
00:00 - 00:00
อังคาร:
00:05 - 23:59
พุธ:
00:00 - 00:00
พุธ:
00:05 - 23:59
พฤหัสบดี:
00:00 - 00:00
พฤหัสบดี:
00:05 - 23:59
ศุกร์:
00:00 - 23:55
ศุกร์:
00:05 - 23:55

ทองคำ&แร่เงิน

อ้างอิง การซื้อขาย
จันทร์:
01:00 - 00:00
จันทร์:
01:05 - 23:59
อังคาร:
01:00 - 00:00
อังคาร:
01:05 - 23:59
พุธ:
01:00 - 00:00
พุธ:
01:05 - 23:59
พฤหัสบดี:
01:00 - 00:00
พฤหัสบดี:
01:05 - 23:59
ศุกร์:
01:00 - 23:55
ศุกร์:
01:05 - 23:55

Brent Crude Oil Futures

Day Open Close Re-open Close
Monday 01:00 24:00
Tuesday 00:00 01:00 03:00 24:00
Wednesday 00:00 01:00 03:00 24:00
Thursday 00:00 01:00 03:00 24:00
Friday 00:00 01:00 03:00 24:00

วันหยุดและประกาศ

โปรดดูวันหยุดของกลุ่ม MultiBank เพื่อติดตามวันที่และช่วงการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง

ตราสาร จันทร์
12 มิ.ย. 2023
จันทร์
19 มิ.ย. 2023
พฤหัสบดี
22 มิ.ย. 2023
FX เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
Metals เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 21:30 เวลาซื้อขายปกติ
Platinum เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 21:30 เวลาซื้อขายปกติ
Palladium เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 21:30 เวลาซื้อขายปกติ
US Stocks เวลาซื้อขายปกติ ปิด เวลาซื้อขายปกติ
Canadian Stocks เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ ปิด
UK Stocks เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
HK Stocks เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ ปิด
Paris Stocks เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
SPA Stocks เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
AU Stocks ปิด เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
GER Stocks เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
LCOXX - Brent Oil Futures Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 20:30 เวลาซื้อขายปกติ
NGXX - Natural Gas Futures Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 21:30 เวลาซื้อขายปกติ
CLXX - Crude Oil Futures Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 21:30 เวลาซื้อขายปกติ
HGXX - Copper Futures Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 21:30 เวลาซื้อขายปกติ
UKOUSD - Brent Spot Oil เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 20:30 เวลาซื้อขายปกติ
USOUSD - Crude Spot Oil เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 21:30 เวลาซื้อขายปกติ
DAX30_XX - Indices Futures Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 22:00 เวลาซื้อขายปกติ
UK100_XX - Indices Futures Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 22:00 เวลาซื้อขายปกติ
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - Indices Futures Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 20:00 เวลาซื้อขายปกติ
AUS200 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
DE30 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 22:00 เวลาซื้อขายปกติ
UK100 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 22:00 เวลาซื้อขายปกติ
AUS200 – Indices Cash Derivatives ปิด เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
US30, US500, UT100 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 20:00 เวลาซื้อขายปกติ
ESP35 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
HK50 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ ปิด
JP225 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 21:00 เวลาซื้อขายปกติ
EUR50 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
CAC40 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
CHINA50 - Indices Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ ปิด
IND50 - Indinces Cash Derivatives เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
VIX_XX เวลาซื้อขายปกติ ปิดก่อนกำหนด 18:30 เวลาซื้อขายปกติ
Corn เวลาซื้อขายปกติ ปิด เวลาซื้อขายปกติ
Coffee เวลาซื้อขายปกติ ปิด เวลาซื้อขายปกติ
Cocoa เวลาซื้อขายปกติ ปิด เวลาซื้อขายปกติ
Soybean เวลาซื้อขายปกติ ปิด เวลาซื้อขายปกติ
Cryptos เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ เวลาซื้อขายปกติ
  • *โปรดทราบว่าเวลาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • *โปรดทราบว่าอาจมีช่วงที่ผันผวนที่คาดไม่ถึง สภาพคล่องต่ำ และ LP บางส่วนจะเพิ่มสเปรดในช่วงวันหยุด
  • *วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกับตลาดที่เกี่ยวข้อง
  • *ขอความกรุณาลูกค้าจัดการบัญชีและตำแหน่งของตนในช่วงเวลาซื้อขายของบริษัท ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

FAQ

When does the U.S. market close?

In the U.S., the following holiday closures are in effect: New Year’s Day, Martin Luther King Jr. Day, Washington’s Birthday, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas.
There are partial holidays the day after Thanksgiving (Black Friday), and Christmas Eve. During those days, markets run from 9:30 AM - 1 PM. EST. In the U.S., when holidays fall on Saturdays, markets close on the Friday. When holidays are on Sundays, markets close on Monday.

Are the markets more volatile around holidays?
Is the stock market open 24 hours?
Is the forex market open 24 hours?
Is the crypto market open 24 hours?
Why are trading times important in the forex market?

เลือกที่ที่จะไปต่อไป

ดาวน์โหลดแอปมือถือ
MULTIBANK cTRADER
ดาวน์โหลดแอปมือถือ