เวลาซื้อขาย และ ประกาศวันหยุด

ดูเวลาเปิดและปิดของตลาดทั่วโลกและรู้วันหยุดของธนาคาร

เวลาซื้อขาย

คู่สกุลเงิน

ราคาโควท การเทรด
จันทร์:
00:00 - 00:00
จันทร์:
00:05- 23:59
อังคาร:
00:00 - 00:00
อังคาร:
00:01- 23:59
พุธ:
00:00 - 00:00
พุธ:
00:01- 23:59
พฤหัสบดี:
00:00 - 00:00
พฤหัสบดี:
00:01- 23:59
ศุกร์:
00:00- 23:55
ศุกร์:
00:01- 23:55

ทองคำและเงิน

ราคาโควท การเทรด
จันทร์:
01:00 - 00:00
จันทร์:
01:05- 23:59
อังคาร:
01:00 - 00:00
อังคาร:
01:01- 23:59
พุธ:
01:00 - 00:00
พุธ:
01:01- 23:59
พฤหัสบดี:
01:00 - 00:00
พฤหัสบดี:
01:01- 23:59
ศุกร์:
01:00- 23:55
ศุกร์:
01:01- 23:55

ประกาศและตารางเวลาหยุดของตลาด

กรุณาดูเวลาทำการในช่วงเทศกาลของ Multibank และ ติดตามข่าสารล่าสุดเกี่ยวกับวันที่เกี่ยวข้องและรอบการซื้อขาย

ตราสารการเทรด ศุกร์
1 ต.ค. 2021
พุธ
13 ต.ค. 2021
พฤหัสบดี
14 ต.ค. 2021
FX เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Metals เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
US Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
UK Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
HK Stocks ตลาดปิด เวลาการเทรดตามปกติ ตลาดปิด
Paris Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
SPA Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
AU Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
GER Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Austria Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Poland Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Greece Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Sweden Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Norway Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Finland Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Denmark Stocks เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
LCOXX - Brent Oil Futures CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
NGXX - Natural Gas Futures CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
CLXX - Crude Oil Futures CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
HGXX - Copper Futures CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
UKOUSD - Brent Spot Oil เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
USOUSD - Crude Spot Oil เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
DE30 - Indices Cash CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
UK100 - Indices Cash CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
AUS200 - Indices Cash CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
US30, US500, UT100 - Indices Cash CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
ESP35 - Indices Cash CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
HK50 - Indices Cash CFD ตลาดปิด ตลาดปิดก่อนเวลา 21:55 ตลาดปิด
DAX30_XX - Indices Futures CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
UK100_XX - Indices Futures CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - Indices Futures CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
AUS200XX เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
JP225 - Indices Cash CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
EUR50 - Indices Cash CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
CAC40 - Indices Cash CFD เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
VIX_XX เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
Cryptos เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ เวลาการเทรดตามปกติ
  • *โปรดทราบว่าเวลาที่แจ้งไปสามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • *โปรดทราบว่าในช่วงเทศกาลเหล่านี้ มีความเป็นไปได้ทีตลาดจะมีความผันผวน, สภาพคล่องต่ำ และ ความห่างของสเปรดที่เพิ่มขึ้น
  • *วันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดแต่ละแห่ง
  • *ลูกค้าทุกท่านโปรดจัดการบัญชีและออเดอร์ของตนในช่วงเวลาการเทรดของบริษัทตามที่แจ้งไปด้านบนนี้
Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone