การมีอยู่ทั่วโลก

MultiBank มีสำนักงาน 20 แห่งทั่วโลกเพื่อรองรับฐานลูกค้าต่างประเทศของเราและเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ในเครือในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญทั่วโลก

global-presence

สถานที่

CHINA

CHINA

MEX Group

Hong Kong

Hong Kong

MEX Fintech

Germany

Germany

MEX Asset Management

Austria

Austria

MEX Asset Management (Austria)

Spain

Spain

MEX Spain

MEXICO

MEXICO

MultiBank Latam

USA

USA

MultiBank Forex Exchange

Cayman Islands

Cayman Islands

MultiBank Wealth Management Dormant

UAE

UAE

MultiBank MENA

UAE

UAE

MEX Australia Pty Ltd – DIFC Branch

Kuwait

Kuwait

MultiBank Kuwait

Turkey

Turkey

MEX Financial Technologies

PHILIPPINES

PHILIPPINES

MultiBank Philippines (MBFX)

MALAYSIA

MALAYSIA

MultiBank Malaysia (MBG)

Vietnam

Vietnam

MultiBank Vietnam

Cyprus

Cyprus

MEX Prime

Australia

Australia

MEX Exchange

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone