HIỆN DIỆN TOÀN CẦU

MultiBank vận hành 20 văn phòng trên toàn thế giới, phục vụ cho khách hàng quốc tế và hợp tác với các công ty liên kết trong những trung tâm tài chính lớn trên toàn thế giới.

global-presence

địa điểm

CHINA

CHINA

MEX Group

Hong Kong

Hong Kong

MEX Fintech

Germany

Germany

MEX Asset Management

Austria

Austria

MEX Asset Management (Austria)

Spain

Spain

MEX Spain

MEXICO

MEXICO

MultiBank Latam

USA

USA

MultiBank Forex Exchange

Cayman Islands

Cayman Islands

MultiBank Wealth Management Dormant

UAE

UAE

MultiBank MENA

UAE

UAE

MEX Australia Pty Ltd – DIFC Branch

Kuwait

Kuwait

MultiBank Kuwait

Turkey

Turkey

MEX Financial Technologies

PHILIPPINES

PHILIPPINES

MultiBank Philippines (MBFX)

MALAYSIA

MALAYSIA

MultiBank Malaysia (MBG)

Vietnam

Vietnam

MultiBank Vietnam

Cyprus

Cyprus

MEX Prime

Australia

Australia

MEX Exchange

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/7 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone