CPA Affiliate Program

Chương trình tiếp thị liên kết CPA

Chương trình liên kết CPA của MultiBank cho phép các nhà tiếp thị kỹ thuật số như trang web cổng thông tin, tiếp thị email, mạng liên kết, blogger có ảnh hưởng của cộng đồng dịch vụ tài chính hoặc ngoại hối nhận được hoa hồng khi họ giới thiệu khách hàng tham gia giao dịch với MultiBank.

Tham gia Chương trình liên kết CPA của MultiBank
Clear All
 Download MultiBank’s Branding Guidelines
Tải xuống những nguyên tắc thương hiệu của MultiBank

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/7 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone