Trading Conditions banner

Điều kiện giao dịch

Trải nghiệm các điều kiện giao dịch tốt nhất cho các sản phẩm bao gồm ngoại hối, kim loại, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa!

Account Base Currencies
Đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản:

USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD

Số tiền gửi tối thiểu là 50 đô la Mỹ

Các nền tảng MultiBank MT4 không thiết lập múi giờ, nhưng áp dụng "Giờ thị trường ngoại hối", cài đặt 5:00 chiều EST (giờ mở cửa) là 0:00 để biểu đồ có thể được trình bày trong tuần giao dịch dễ dàng hơn của khách hàng.

Margin
KÝ QUỸ

Forex

  • Một lot tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị tiền tệ

Theo tỷ lệ đòn bẩy là 1: 100:

  • Số tiền ký quỹ trên mỗi lô là 1.000 đơn vị tiền tệ (tiền tệ cơ sở)
  • Ứng dụng ký quỹ:
  • Ký quỹ cho USDJPY: 1.000 USD
  • Ký quỹ cho EURUSD và các cặp tiền tệ khác: 1.000 EUR (số tiền được tự động quy đổi sang USD theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch)
Stop-out Level
Mức Stop-out

Các nền tảng giao dịch của Multibank được thiết lập để tự động đóng các lệnh mở khi đạt đến mức stop-out . Đối với tất cả các tài khoản khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản giao dịch giảm xuống dưới mức 50% mức ký quỹ được yêu cầu, đạt đến mức stop-out và Multibank sẽ tự động đóng các lệnh mở tại đó là nơi sẽ đóng lệnh theo thứ tự từ mức cao nhất đến mức thấp nhất cho đến khi đạt được mức ký quỹ tiêu chuẩn.

* Khi thị trường đang trải qua những biến động nhanh chóng, không có sự đảm bảo nào về lệnh stoploss. Điều chỉnh tức thời có thể được thực hiện bởi MultiBank theo tình hình thị trường ngay lập tức, khách hàng chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể phát sinh. MultiBank bảo lưu quyền giải thích cuối cùng liên quan đến lệnh dừng.

* Xin lưu ý rằng khi có một vị trí bảo hiểm rủi ro trong tài khoản, việc spread chênh lệch cao có thể gây ra thay đổi vốn chủ sở hữu. Nếu điều đó dẫn đến vốn chủ sở hữu giảm xuống âm, thì việc dừng lại sẽ được kích hoạt

Số lots tối đa cho một lần giao dịch và số lệnh được mở tối đa
Bị giới hạn bởi độ biến động của thị trường và kiểm soát rủi ro, Số lots tối đa cho một lần giao dịch và số lệnh được mở tối đa như sau:
Đòn bẩy Stop-out Số lots
tối đa cho một lần giao dịch (XAU)
Số lots
tối đa cho một lần giao dịch (FX)
Số lots
tối đa cho một lần giao dịch (CFDs)
số lệnh
được mở tối đa
100 50% 10 30 5 No limit
200 50% 10 30 5 No limit
300 50% 10 30 5 150
400 50% 10 30 5 80
500 50% 10 30 5 75
Lệnh giao dịch chờ

Khách hàng sẽ tính toán vốn tài khoản khi đạt đến giá chờ đang chờ xử lý, để duy trì biên độ thời gian thực được yêu cầu để thực hiện các lệnh chờ xử lý. Trong khi lệnh chờ sẽ tự động bị hủy nếu mức ký quỹ không đủ để thực hiện giao dịch khi đạt đến mức giá.

Hedged Positions

Hedged-position có sẵn trên các nền tảng giao dịch MT4 của MultiBank. Khách hàng có thể chọn mở chức năng vị trí giả mạo (Buy/ Sell) khi mở tài khoản không sử dụng ký quỹ.

Hãy cẩn thận không để nhiều hơn một Hedged-position cùng một lúc để tránh rủi ro có thể xảy ra.

Khi spread mở rộng trong các tình huống thị trường cụ thể, các vị trí Hedged-position sẽ ảnh hưởng đến vốn của nhà đầu tư, điều này có thể dẫn đến việc dừng lệnh lại trong tình trong nhiều tình huống

Ví dụ, đối với lots chuẩn Hedged-position của EURUSD, 1 điểm giá spread thị trường sẽ dẫn đến mất 10 USD trong balance của bạn.

Các điều kiện thị trường có thể xảy ra bao gồm: giờ mở cửa, giờ đóng cửa (lãi tích lũy), tin tức và giờ dữ liệu, ngày lễ, thị trường biến động và các điều kiện thị trường đặc biệt khác. Ngoài ra, việc mua và bán các lệnh của Hedged-position được bình thường. Tuy nhiên, MultiBank Group không khuyến khích khách hàng Hedged-position

Các điều kiện lệnh chờ
  • Bảng giá của MultiBank biến động theo điều kiện thị trường
  • Trong trường hợp các điều kiện thị trường đặc biệt (ví dụ: dữ liệu, tin tức, giờ mở cửa và giờ đóng cửa thị trường), có thể có khoảng cách hoặc chênh lệch mở rộng trên thị trường quốc tế. Nhân dịp này, máy chủ giao dịch không đảm bảo giá thực thi. Các lệnh sẽ được thực hiện theo các điều kiện giao dịch hoặc chênh lệch tại thời điểm đó.
  • Đối với các vị trí mở cửa vào cuối tuần hoặc ngày lễ: sau khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần hoặc ngày lễ, nếu tỷ giá hối đoái dao động đáng kể và để lại khoảng cách trước khi mở cửa lại thị trường do tin tức, sự kiện hoặc các yếu tố khác, đơn đặt hàng của bạn có thể không được thực hiện ở mức giá dừng lỗ được đặt trước. Nhân dịp này, các lệnh sẽ được thực hiện theo giá thị trường theo thời gian thực, hoặc lệnh dừng có thể được thực hiện khi mức ký quỹ không được duy trì. Khi xem xét các khoảng trống có thể xảy ra, bạn cần phải quyết định có nên đóng vị trí của mình hay chờ cho đến khi thị trường mở cửa trở lại trước khi thị trường đóng cửa.
  • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thực hiện lệnh, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ của chúng tôi hoặc gọi cho đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi, nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ thông báo cho hệ thống giao dịch trong thời gian thực. Nếu bạn không hài lòng với kết quả, xin vui lòng gửi email cho bộ phận kỹ thuật của chúng tôi với số tài khoản của bạn, số thứ tự, kết quả và ý kiến của bạn. Nếu bạn giữ một vị trí mở, vui lòng đóng vị trí và kháng nghị dựa trên ý định giao dịch của bạn. Nếu lệnh được giữ lại khỏi ý muốn của bạn, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về lợi nhuận và tổn thất gây ra do sự biến động của thị trường trong thời gian khiếu nại. MultiBank Group bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về tuyên bố này.
  • Nếu tài khoản của bạn chưa được giao dịch trong ba tháng liên tục, tài khoản đó sẽ được lưu trữ dưới dạng không hoạt động. Đối với các tài khoản không hoạt động, MultiBank Group có thể tính phí bảo trì hàng tháng là $60 mỗi tháng.

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone