Polisi Skalping

Apakah Skalping?

Untuk memastikan kestabilan platform dan produk Multibank , kami mendifinasikan “ Skalping” sebagai salah satu cara pedagang gunakan untuk membuka dan menutup posisi di dalam jangka masa 120 saat.

Polisi Skalping IB“Introducing Broker” tidak akan menerima sebarang bayaran untuk transaksi yang telah didefinasikan sebagai transaksi Skalping.

Polisi Skalping Pelanggan: Skalping tidak dibenarkan untuk pelanggan Individu di semua platform perdagangan

Stale Trading

Untuk memastikan kestabilan platform dan produk Multibank , kami mendifinasikan “ Stale Trading” sebagai salah satu cara pedagang gunakan untuk membuka dan menutup posisi di dalam jangka masa 10 saat. Multibank menganggap perdagangan jenis ini adalah salah guna ( abusive) dan tidak membenarkan perdagangan jenis ini disemua platform dan produk. Sekiranya Stale Trades berlaku di dalam akaun anda, Multibank berhak untuk membatalkan posisi tersebut.

Harga Terbiar

Kami mempunyai agensi model pelaksanaan dan secara automatic merangkumi semua posisi pelanggan dengan broker pelaksana dan pembekal kecairan ( LP ). Dalam ketika yang jarang berlaku dimana suapan harga agregat yang diberikan kepada pelanggan menjadi “terbiar”. Kami berhak untuk memulangkan keuntungan atau kerugian yang terjadi akibat harga “ terbiar” tersebut. Kami akan menyiasat kes kes sebegini dan memaklumkan kepada pelanggan melalui telefon atau email di mana dagangan itu telah dibatalkan. Kami sentiasa akan memastikan pemulangan tidak akan mengakibatkan posisi yang tidak diingini. Jika posisi itu di dilaksanakan dan mengakibatkan pembukaan sebarang posisi , sebarang pesanan yang menutup posisi tersebut akan juga di terbalikkan dimana net P&L akan dikosongkan, melalui cara ini sebarang kekurangan yang disebabkan oleh penerbalikkan tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian kepada pelanggan.

Misquotes

Kami mempunyai agensi model pelaksanaan dan secara automatic merangkumi semua posisi pelanggan dengan broker pelaksana dan pembekal kecairan ( LP ). Walaupun kami akan memitigasikan semua risiko ketiadaan harga dengan mengaplikasikan sistem harga agregasi yang menghadirkan harga dari pelbagai LP ( dalam kebiasaanya lebih dari 10 LP ) terdapat kes kes dimana harga tersebut boleh menjadi “ skewed “ . Dalam keadaan yang jarang berlaku ini , sekiranya harga tersebut diambil , kami berhak untuk reverse harga tersebut dimana misquotes berlaku. Kami sentiasa akan memastikan pemulangan tidak akan mengakibatkan posisi yang tidak diingini. Jika posisi itu di dilaksanakan dan mengakibatkan pembukaan sebarang posisi , sebarang pesanan yang menutup posisi tersebut akan juga di terbalikkan dimana net P&L akan dikosongkan, melalui cara ini sebarang kekurangan yang disebabkan oleh penerbalikkan tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian/kelemahan kepada pelanggan.

Polisi Stale Quotes dan Misquotes

Quotes ( Sebut Harga ) di Multibank di kala ketika yang jarang berlaku mungkin menjadi “terbiar” atau “skewed”. Multibank berhak untuk membatalkan sebarang order yang dilaksanakan pada harga yang “idle” atau “skewed”. Multibank akan secara aktif memantau/melaporkan dan menyelidik sebarang aktiviti perdagangan yang sedemikian dan sekiranya perdagangan tersebut di batalkan kami akan memaklumkan pelanggan dengan kadar yang bersesuaian. Multibank berusaha keras untuk memastikan kondisi perdagangan yang adil buat pelanggan dan memastikan yang sebarang pembatalan order tidak akan mengakibatkan sebarang kelemahan kepada pelanggan iaitu ada sebarang posisi yang tidak disengajakan dibiarkan terbuka dan “ Net Position “ pelanggan adalah seiring pada masa pembetulan tersebut.

HUBUNGI KAMI

Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi wakil profesional pelbagai bahasa kami yang sentiasa bersedia 24/5.

NOMBOR TELEFON DI SELURUH DUNIA

EMEL KAMI

DAPATKAN PANGGILAN BALIK

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone