นโยบายสค็อปปิ้ง

สค็อปปิ้งซื้อขายโดยหวังกำไรคืออะไร

เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของแพลตฟอร์ม และผลิตภัณฑ์ MultiBank เรากำหนด "Scalping" เป็นวิธีการที่ผู้ค้าใช้ในการเปิดและปิดการซื้อขายภายใน 120 วินาที

นโยบายการสค็อปปิ้งของ IB:อินโทรดิ้วซิ่งโบรกเกอร์ไม่สามารถรับค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ เป็นธุรกรรมแบบสค็อปปิ้ง

นโยบายสค็อปปิ้งของลูกค้า: Scalping is permitted for Individual Clients on all our trading platforms.

การค้างเทรด

เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของแพลตฟอร์ม และผลิตภัณฑ์ MultiBank เราจึงกำหนด "Stale Trading" สเตลเทรดดิ้ง เป็นวิธีการที่เทรดเดอร์ใช้ในการเปิดและปิดการซื้อขายภายใน 10 วินาที MultiBank พิจารณาว่าการซื้อขายเหล่านี้ไม่เหมาะสม และไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายเหล่านี้บนแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ หากการซื้อขายเทรดหลายครั้งเกิดขึ้นในบัญชีของคุณ MultiBank ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทันที

ราคาว่าง

เรามีรูปแบบการดำเนินการของตัวแทน และครอบคลุมตำแหน่งลูกค้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยการดำเนินการโบรกเกอร์ และผู้ให้บริการสภาพคล่อง ในบางโอกาสที่หาได้ยาก ฟีดราคารวมที่เราให้แก่ลูกค้าสามารถกลายเป็น “ไอดิว-ว่าง" เราขอสงวนสิทธิ์ในการย้อนรายการกำไรและขาดทุน ที่เกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อที่เกิดจังหวะไม่ได้ใช้งาน เราจะตรวจสอบกรณีเหล่านี้ และแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ว่ามีการยกเลิกการซื้อขาย เราจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการย้อนรายการนั้น ไม่ได้สร้างตำแหน่งที่ไม่ได้ตั้งใจ หากมีการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และย้อนรายการเพื่อเปิดสถานะคำสั่งซื้อใดๆ ที่ตามมาที่ปิดตำแหน่งนี้จะถูกกลับรายการโดยออกจากกำไรสุทธิที่ศูนย์ด้วยวิธีนี้ลูกค้าจะไม่เสียเปรียบจากการกลับรายการนี้ เนื่องจากการส่งมอบราคาที่ไม่ถูกต้อง

Misquotes โค๊ดผิด

เรามีรูปแบบการดำเนินการของตัวแทน และครอบคลุมตำแหน่งลูกค้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยการดำเนินการโบรกเกอร์ และผู้ให้บริการสภาพคล่อง แม้ว่าเราจะลดความเสี่ยงจากการที่ฟีดราคาไม่ถูกต้อง เข้าถึงลูกค้าผ่านการใช้ระบบการรวมราคา ซึ่งสร้างราคาจากผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายราย (โดยทั่วไปจะมีผู้ให้บริการสภาพคล่องมากกว่า 10 ราย) มีโอกาสน้อยที่ราคาจะกลายเป็น "เอียงเอน" ในกรณีที่หายากเช่นนี้ หากคำสั่งซื้อถูกเติมเต็มในราคานั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการกลับคำสั่งซื้อที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เราจะตรวจสอบกรณีเหล่านี้ และแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลหรือโทรศัพท์ว่า มีการยกเลิกการซื้อขาย เราจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการกลับรายการนั้นไม่ได้สร้างตำแหน่งที่ไม่ได้ตั้งใจ หากมีการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและกลับรายการเพื่อเปิดสถานะคำสั่งซื้อใดๆ ที่ตามมาที่ปิดตำแหน่งนี้จะถูกกลับรายการ โดยออกจากกำไร P&L สุทธิที่ศูนย์ ด้วยวิธีนี้ลูกค้าจะไม่เสียเปรียบจากการกลับรายการนี้ เนื่องจากการส่งมอบราคาที่ไม่ถูกต้อง

นโยบายค้างโค๊ดและโค๊ดผิด

MultiBank เสนอราคาในโอกาสที่หายากอาจกลายเป็น "ค้าง" หรือ "เอียงเอน" MultiBank ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ดำเนินการในราคาที่ค้างไม่ได้ใช้งาน หรือเอียงเอน MultiBank จะคอยตรวจสอบ / รายงานและตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายดังกล่าว และหากการค้านั้นถูกยกเลิก จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ MultiBank จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยกเลิกอย่างเป็นธรรม และลูกค้าไม่เสียเปรียบจากการยกเลิก นั่นคือไม่มีสถานะที่ไม่ตั้งใจเปิด และสถานะสุทธิของลูกค้าสอดคล้องกับ สถานะของลูกค้าในช่วงเวลาของการแก้ไข

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone