hero background

นโยบาย Scalping สำหรับ IB

ผู้แนะนำโบรคเกอร์สามารถรับค่าบริการใดๆก็ตามที่ถูกกำหนดว่าเป็นรายการธุรกรรมจากการ Scalping

การเทรดแบบ Stale

เพื่อมอบความมั่นใจในเสถียรภาพและผลิตภัณฑ์ของ Multibank เราจึงนิยามความหมายของ "Stale Trading" ว่าคือวิธีที่นักเทรดใช้ในการเปิดและปิดการเทรดภายใน 10 วินาที Multibank จะถือว่าวิธีการเทรดเช่นนี้เป็นการละเมิดกฎ และไม่อนุญาติการเทรดเช่นนี้บนแพลตฟอร์มหรือกับผลิตภัณฑ์ใดๆของเรา หากมีการ Stale Trade ในบัญชีของท่าน ทาง Multibank ขอสงวนวิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีในทันที

IDLE PRICES

เรามีรูปแบบของการกำกับธุรกรรมที่แน่นอนและมีการครอบคลุมอย่างอัติโนมัติต่อสถานะการเทรดของลูกค้าทั้งในฐานะของโบรคเกอร์ตัวแทนและผู้ให้บริการสภาพคล่องในการเทรดของลูกค้า อย่างไรก็ตามแม้จะมีความเป็นไปได้น้อย แต่ก็อาจมีบางครั้งที่ราคาที่เราส่งให้ลูกค้าซึ่งคละกันอย่างหลากหลายนั้นอาจเกิดกรณีที่ราคาตัวใดตัวหนึ่งเป็นโมฆะ ในกรณีเช่นนี้ เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนผลกำไรและขาดทุนจากออดเดอร์ที่กรณีราคาเป็นโมฆะเกิดขึ้น ซึ่งเราจะตรวจสอบกรณีเช่นนี้และแจ้งยกเลิกการเทรดให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์ หรือ ทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ เราจะตรวจสอบกรณีเช่นนี้ตลอดเวลาเพื่อรับประกันว่า การยกเลิกและเรียกคืนผลกำไรและขาดทุนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดสถานะที่ไม่ได้ตั้งใจในการเทรดของท่าน รวมทั้งคำสั่งปิดออเดอร์ที่มีผลต่อเนื่องจากกรณีนี้ก็จะถูกเรียกคืนและยกเลิกเพื่อทำให้ผลกำไรและขาดทุนสุทธิเป็นศูนย์ และโดยวิธีนี้ลูกค้าจะไม่เสียเปรียบใดๆจากการเรียกย้อนคืนธุรกรรมอันเนื่องมาจากการป้อนราคาที่เป็นโมฆะ

การโควทราคาผิด

เรามีรูปแบบของการกำกับธุรกรรมที่แน่นอนและมีการครอบคลุมอย่างอัตโนมัติต่อสถานะในการเทรดของลูกค้าทั้งในฐานะของโบรคเกอร์ตัวแทนและผู้ให้บริการสภาพคล่องในการเทรดของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เราได้บรรเทาความเสี่ยงในการป้อนราคาที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะนี้ให้กับลูกค้า ด้วยการใช้"ระบบการคละราคา" ซึ่งกำหนดราคาขึ้นจากหลากหลายผู้ให้สภาพคล่อง (liquidity providers) ซึ่งโดยปกติแล้วมีมากกว่า 10 รายด้วยกัน และโอกาสที่จะเกิดราคาคลาดเคลื่อน (price skewed) นั้นเป็นไปได้ยาก แต่ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้นี้ เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคำสั่งการเทรดที่เกิดกับราคาที่คลาดเคลื่อนนี้ ซึ่งเราจะตรวจสอบกรณีเช่นนี้และแจ้งยกเลิกการเทรดให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์หรือ ทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ เราจะหมั่นตรวจสอบกรณีนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับประกันว่า การยกเลิกและเรียกคืนนี้จะไม่ก่อให้เกิดสถานะที่ไม่ตั้งใจในการเทรดของท่าน รวมทั้งคำสั่งปิดสถานะที่มีผลต่อเนื่องจากกรณีนี้ก็จะถูกเรียกคืนและยกเลิกเพื่อทำให้ผลกำไรและขาดทุนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งโดยวิธีนี้ ลูกค้าจะไม่เสียเปรียบใดๆจากการเรียกย้อนคืนธุรกรรมที่เนื่องมาจากการป้อนราคาที่เป็นโมฆะ

นโยบาย Stale Quotes และ Misquotes

ราคาที่ MultiBank แจ้งให้กับลูกค้านั้น มีความเป็นไปได้ที่นานๆครั้งที่ราคานั้นๆจะเกิดการ stale หรือ skewed ซึ่งในกรณีเช่นนี้ MultiBank ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งทางธุรกรรมซึ่งถูกดำเนินการ(executed)แล้วกับราคาดังกล่าว ประเด็นนี้ทาง MultiBank จะทำการกำกับ ติดตาม และรายงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวัง หากธุรกรรมเช่นนี้ถูกตรวจพบจะถูกยกเลิกและแจ้งให้ลูกค้าทราบตามลำดับ ทั้งนี้ MultiBank จะปฏิบัติและดำเนินการใดๆก็ตามกับกรณีที่เกิดกับลูกค้าให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และเราจะใช้ความมุ่งมั่นและพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้การยกเลิกธุรกรรมใดๆจากเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปอย่างยุติธรรม และลูกค้าของเรา จะไม่เสียเปรียบจากการยกเลิกคำสั่งนั้น กล่าวคือ จะไม่มีสถานะคำสั่งใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจถูกเปิดค้างไว้ และสถานะคำสั่งทางธุรกรรมสุทธิของลูกค้าจะเป็นไปตามที่ถูกลูกค้ากำหนดไว้ ณเวลาที่เกิดการแก้ไขนั้นๆ

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone