NGÀY HẾT HẠN CFD

Vui lòng xem bên dưới danh sách các ngày hết hạn sắp tới của CFD.

tháng 7 2021

NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
CFD BIỂU TƯỢNG CHỈ ĐÓNG VÀO NGÀY NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
WTI Crude Oil CLQ1 14/07/2021 15/07/2021
Natural Gas OTC NGQ1 22/07/2021 23/07/2021
Brent LCOU1 27/07/2021 28/07/2021
NGÀY MỞ GIAO DỊCH
CFD BIỂU TƯỢNG NGÀY MỞ GIAO DỊCH
WTI Crude Oil CLU1 14/07/2021
Natural Gas OTC NGU1 22/07/2021
Brent LCOV1 27/07/2021
  • * Xin lưu ý những ngày được cung cấp này có thể thay đổi.
  • * Chỉ được đóng là khách hàng có thể đóng giao dịch nhưng không mở giao dịch mới.
  • * Ngày Giao dịch Cuối cùng có nghĩa là ngày tất cả các vị thế sẽ được đóng.
  • * Xin lưu ý rằng có thể có những giai đoạn biến động bất ngờ, tính thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng chênh lệch trong thời gian hết hạn.
  • * Ngày có thể thay đổi theo thị trường tương ứng.

BIỂU TƯỢNG

Ký hiệu MultiBank Group sử dụng định dạng sau: Mã gốc + Mã tháng + Chữ số cuối cùng của năm
Ví dụ: Dầu thô Brent Tháng 1 năm 2020 sẽ sử dụng ký hiệu LCOF0

MÃ THÁNG
Jan F
Feb G
Mar H
Apr J
Mar K
Jun M
Jul N
Aug Q
Sep U
Oct V
Nov X
Dec Z

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone