Introducing Brokers

Ngày hết hạn CFD

Vui lòng xem bên dưới danh sách ngày hết hạn CFD sắp tới.

January 2021
Ngày xử lý cuối cùng
CFD Symbol Close Only Date Ngày xử lý cuối cùng

WTI Crude Oil

CLG1

14/01/2021

15/01/2021

Natural Gas OTC

NGG1

21/1/2021

22/01/2021

Brent

LCOH1

26/01/2021

27/01/2021

Ngày giao dịch mở
CFD Symbol Ngày giao dịch mở

WTI Crude Oil

CLH1

14/01/2021

Natural Gas OTC

NGH1

21/1/2021

Brent

LCOJ1

26/01/2021

*Lưu ý những thông tin trên có thể thay đổi.
*Close only có nghĩa là khách hàng có thể đóng giao dịch nhưng không mở giao dịch mới.
*Last Dealing Date có nghĩa là ngày tất cả các lệnh sẽ tự động bị đóng.
*Lưu ý rằng có thể có những biến động bất ngờ về thị trường, thanh khoản thấp và một số LP sẽ có thể tăng mức chênh lệch (spread) trong những ngày hết hạn.
*Ngày có thể thay đổi theo các thị trường tương ứng.
Ký hiệu
MultiBank sử dụng định dạng sau: Ký hiệu Gốc + Mã tháng + Năm cuối cùng
Ví dụ: Dầu thô Brent tháng 1 năm 2020 sẽ sử dụng biểu tượng LCOF0
Mã tháng

Jan

F

Feb

G

Mar

H

Apr

J

May

K

Jun

M

Jul

N

Aug

Q

Sep

U

Oct

V

Nov

X

Dec

Z

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone