วันหมดอายุ CFD

ดูรายการวันหมดอายุ CFD ที่ตารางด้านล่าง

กรกฎาคม 2021

วันที่ซื้อขายล่าสุด
CFD สัญลักษณ์ตราสาร วันที่ปิดการซื้อขาย วันที่ซื้อขายล่าสุด
WTI Crude Oil CLQ1 14/07/2021 15/07/2021
Natural Gas OTC NGQ1 22/07/2021 23/07/2021
Brent LCOU1 27/07/2021 28/07/2021
วันที่เปิดการซื้อขาย
CFD สัญลักษณ์ตราสาร วันที่เปิดการซื้อขาย
WTI Crude Oil CLU1 14/07/2021
Natural Gas OTC NGU1 22/07/2021
Brent LCOV1 27/07/2021
  • *โปรดทราบว่าวันที่ที่ระบุเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • *ปิดเท่านั้น หมายความว่าลูกค้าสามารถปิดการซื้อขายแต่ไม่สามารถเปิดใหม่ได้
  • *Last Dealing Date หมายถึง วันที่โพซิชั่นทั้งหมดจะถูกปิด
  • *โปรดทราบว่าอาจมีความผันผวนที่ไม่สามรถคาดการณ์ได้ รวมถึงสภาพคล่องต่ำ และ LP บางส่วนจะเพิ่มสเปรดในช่วงวันหมดอายุ
  • *วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดที่เกี่ยวข้อง

สัญลักษณ์ตราสาร

"สัญลักษณ์ MultiBank ใช้รูปแบบต่อไปนี้: สัญลักษณ์ตั้งต้น + รหัสเดือน + ตัวเลขสุดท้ายของปี"
"เช่น Brent Crude Oil มกราคม 2020 จะใช้สัญลักษณ์ LCOF0"

สัญลักษณ์ตามเดือน
Jan F
Feb G
Mar H
Apr J
Mar K
Jun M
Jul N
Aug Q
Sep U
Oct V
Nov X
Dec Z
Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone