Select an account type that suits your trading style

STANDARD

PRO

ECN

Maximus

TÀI KHOẢN TIÊU CHUẨN

Nền tảng giao dịch này lý tưởng cho các Nhà môi giới giới thiệu và các nhà giao dịch đang tìm kiếm trải nghiệm giao dịch không rườm rà.

STANDARD ACCOUNT SPECS

 • Trading Platforms
 • Minimum initial deposit of
 • Spreads
 • Leverage
 • Social Trading
 • 24/7 technical and account support
 • Multilingual customer service
 • MT4 - MT5
 • $50
 • From 1.5 pips
 • Up to 500:1
Compare Account Types
Pro

TÀI KHOẢN PRO

Lý tưởng cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm trải nghiệm ECN mà không cần cam kết đầu tư cao.

PRO ACCOUNT SPECS

 • Trading Platforms
 • Minimum initial deposit of
 • Spreads
 • Leverage
 • Social Trading
 • 24/7 technical and account support
 • Multilingual customer service
 • MT4 - MT5
 • $1,000
 • From 0.8 pips
 • Up to 500:1
Compare Account Types
ECN

TÀI KHOẢN ECN

Các nhà môi giới chính nhận nguồn cấp dữ liệu giá thô độc quyền thông qua kết nối ECN của chúng tôi. Mức chênh lệch thấp nhất trong ngành.

ECN ACCOUNT SPECS

 • Trading Platforms
 • Minimum initial deposit of
 • Spreads
 • Leverage
 • Social Trading
 • 24/7 technical and account support
 • Multilingual customer service
 • MT4 - MT5
 • $10,000
 • From 0.0 pips
 • Up to 500:1
Compare Account Types>

TẢI XUỐNG

Các nền tảng giao dịch hiện đại được thiết kế và phát triển để mang lại sự ổn định và cho phép giao dịch theo thời gian thực.

TÀI KHOẢN TIÊU CHUẨN

TÀI KHOẢN PRO

TÀI KHOẢN ECN

GIAO DỊCH VỚI MULTIBANK GROUP NGAY BÂY GIỜ

CHOOSE WHERE TO GO NEXT

DOWNLOAD MOBILE APPS
MULTIBANK cTRADER
DOWNLOAD MOBILE APPS