Tháng 4 năm 2019-

Tập đoàn MultiBank vừa được trao giải thưởng “Nhà môi giới tài chính phái sinh tốt nhất 2019” do Global Bank & Finance Review, một cổng thông tin tài chính hàng đầu cung cấp tin tức và phân tích từ thế giới Tài chính, Công nghệ, Đầu tư, Forex và các công ty khác.

Đây là giải thưởng thứ tư mà MultiBank đã nhận được từ Tạp chí Tài chính & Ngân hàng Toàn cầu được công nhận rộng rãi trong suốt những năm qua. Giải thưởng đầu tiên được trao vào năm 2012 với tư cách là Nhà môi giới ECN tốt nhất ở châu Á trong khi Tập đoàn đang đẩy nhanh việc mở rộng trên khắp Trung Quốc. Sau đó vào năm 2013, Tập đoàn đã được đặt tên là Nhà môi giới Forex ECN tốt nhất ở cả Châu Á cũng như Châu Âu. Năm nay, giải thưởng đã được trao để tôn vinh MultiBank và mở rộng kinh doanh trong năm qua, tách ra từ hoạt động kinh doanh môi giới ngoại hối truyền thống sang quản lý tài sản trong hai năm qua.