Ngày 30 tháng 4 năm 2019-

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, tạp chí phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu Finance Derivative đã thông báo rằng Tập đoàn MultiBank đã giành được danh hiệu “Nhà môi giới ECN tốt nhất của (Châu Á) năm 2019”. Thông báo sẽ được công khai vào phiên bản tháng 12 năm 2019 trên tạp chí in của họ, cùng với những người chiến thắng khác từ các hạng mục giải thưởng khác nhau.

MultiBank được chọn là nhà môi giới ECN tốt nhất ở châu Á do các nền tảng giao dịch MT4 & MT5 ECN phổ biến rộng rãi. Với công nghệ ECN minh bạch 100% của MultiBank, khách hàng có thể truy cập trực tiếp vào thị trường trong khi tận hưởng mức chênh lệch thấp nhất và thực hiện giao dịch nhanh nhất. Nền tảng MultiNBank ECN đã được phổ biến rộng rãi đặc biệt cho các khách hàng của mình ở Châu Á, nơi có hơn 60% khách hàng đang giao dịch với nền tảng MultiBank của ECN Pro.

Tìm hiểu thêm về nền tảng MultiNBank ECN Pro.