Ngày 27 tháng 5 năm 2019-

Tuần này Tập đoàn MultiBank đã được Tạp chí Nhà đầu tư Quốc tế trao tặng danh hiệu “Nhà môi giới FX & CFD tốt nhất (Châu Âu & Châu Á) 2019”. Ấn phẩm trực tuyến, cung cấp tin tức và thông tin chuyên sâu về các chủ đề từ thị trường thế giới, cơ hội đầu tư đến phân tích ngành, mang tên MultiBank, cùng với những người khác, đã giành giải thưởng Nhà đầu tư quốc tế 2019 trong số phát hành mùa xuân.

Liên quan đến giải thưởng, Tạp chí Nhà đầu tư quốc tế chia sẻ , “trong danh nghĩa công nhận sự xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực, chúng tôi chọn các nhà vô địch từ một loạt các doanh nghiệp cho giải thưởng của chúng tôi. [Ai] hiển thị dịch vụ hạng nhất, cơ hội, đổi mới và hiệu suất. Các tổ chức thúc đẩy phát triển thế giới kinh doanh quốc tế.