bonuses banner

Tiền thưởng

Xem các phần thưởng, khuyến mại và ưu đãi độc quyền của MultiBank!

Tiền thưởng 20%

100% TRADABLE & WITHDRAWABLE

Nhận ngay tiền thưởng lên đến $ 40.000 trên số tiền đầu tư của bạn và đổi phần thưởng này để lấy tiền mặt thực theo các yêu cầu giao dịch bên dưới.

Điều khoản và điều kiện

 • 1. Khoản tiền nạp tối thiểu cần thiết cho khoản tiền thưởng 20% ​​là $ 1,000.
 • Khoản tiền gửi tối thiểu cho các quốc gia sau là $ 100:
  Malaysia
  Indonesia
  Philippines
  Việt Nam

 • 2. Số tiền thưởng tối đa cho mỗi khách hàng là $ 40.000.
 • 3. Phần thưởng chịu giá này có thể được rút với tỷ lệ 200 đô la cho mỗi 80 lots giao dịch.
 • 4. Nếu khách hàng chọn rút tiền từ tài khoản giao dịch của họ, thì bất kỳ khoản tiền thưởng nào không được quy đổi thành tiền mặt sẽ bị trừ vào tài khoản của họ. Tuy nhiên, nếu khách hàng chọn chỉ rút lợi nhuận được tạo ra từ giao dịch, thì bất kỳ khoản tiền thưởng nào chưa được quy đổi thành tiền mặt sẽ không bị trừ vào tài khoản của họ.
 • 5. Khách hàng phải hoàn thành các yêu cầu giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được tiền thưởng. Nếu các yêu cầu giao dịch đầy đủ không được đáp ứng tại thời điểm hết hạn, khách hàng chỉ được hưởng một phần trăm của tỷ lệ tiền thưởng được tính toán.
 • 6. Phần thưởng này không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ phần thưởng nào khác.
 • 7. Phần thưởng này chỉ áp dụng cho các nền tảng MultiBank Pro và Maximus.
 • 8. Phần thưởng này chỉ dành cho Khách hàng Cá nhân và bất kỳ tài khoản nào nhận được tiền thưởng đều không tạo ra khoản giảm giá.
 • 9. MultiBank Group có quyền điều chỉnh cách tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào lạm dụng hoặc thao túng chính sách thưởng và khuyến mãi này.

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng 20% và tạo thành một phụ lục cho các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

TIỀN THƯỞNG IMPERIAL

Khách hàng mới có thể nhận được tới $ 5.000 khi nạp tiền lần đầu!

Số tiền nạp Imperial Bonus Mục tiêu lots
$50,000+ $5,000  1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$200-$999 $40 40

Điều khoản và điều kiện

 • 1. Tiền thưởng Imperial có thể chịu giá và sử dụng được trong vòng 3 tháng kể từ khi mở tài khoản
 • 2. Phần thưởng này áp dụng cho các khoản tiền nạp lần đầu tiên và không áp dụng cho các khoản tiền nạp bổ sung khác (nạp tiền)
 • 3. Phần thưởng này có thể rút được sau khi đạt được mục tiêu lots (vui lòng xem bảng "Mục tiêu lots RT" bên dưới)
 • 4. Phần thưởng này có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch và công ty kinh doanh của MultiBank Group
 • 5. Phần thưởng này sẽ tự động bị khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots
 • 6. Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá
 • 7. MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách thưởng và khuyến mãi này

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng imperial và tạo thành một phụ lục cho các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Loyalty Bonus

Phần thưởng Khách hàng thân thiết của MultiBank dành cho khách hàng lâu năm của chúng tôi, những người có thể kiếm được tới 3.500 đô la khi họ nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình. Để đủ điều kiện, tất cả những gì bạn cần làm là đáp ứng yêu cầu lots giao dịch bên dưới.

Số tiền nạp Loyalty Bonus Mục tiêu lots RT
$50,000+ $3,500  1,060
$40,000-$49,999 $2,500 810
$30,000-$39,999 $1,625 550
$20,000-$29,999 $875 310
$10,000-$19,999 $350 130
$5,000-$9,999 $175 95
$2,000-$4,999 $90 75
$1,000-$1,999 $75 65
$200-$999 $40 40

Điều khoản và điều kiện

 • 1. Phần thưởng Khách hàng thân thiết có thể chịu giá và được sử dụng trong vòng 3 tháng
 • 2. Phần thưởng này chỉ áp dụng cho các khoản tiền nạp bổ sung (nạp tiền) và không áp dụng cho khoản tiền nạp lần đầu tiên của bạn
 • 3. Tiền thưởng chỉ có thể rút sau khi đạt được số lots mục tiêu (vui lòng xem bảng ‘Mục tiêu lots RT’ bên dưới)
 • 4. Phần thưởng này có sẵn trên tất cả các nền tảng và công ty kinh doanh của MultiBank Group
 • 5. Các giao dịch được mở và đóng trong vòng chưa đầy 120 giây và các giao dịch CFD không được tính vào mục tiêu lots
 • 6. Phần thưởng này không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ phần thưởng nào khác
 • 7. Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá, và công ty có quyền sửa chữa các tính toán giao dịch
 • 8. Phần thưởng này sẽ tự động bị khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots
 • 9. MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách thưởng và khuyến mãi này

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng loyalty và tạo thành một phụ lục cho các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Tiền Thưởng 100%

Nhận tới $20.000 tiền thưởng gấp đôi khi bạn nạp tiền và đáp ứng các yêu cầu giao dịch cơ bản bên dưới.

Điều khoản và điều kiện

 • 1. Tiền thưởng 100% chỉ có trên Nền tảng MT4 Maximus
 • 2. Phần thưởng này chỉ dành cho khách hàng mới
 • 3. Phần thưởng này là không chịu giá và không thể rút. Tài khoản sẽ bị dừng khi số vốn chủ sở hữu bằng với số tiền thưởng nhận được.
 • 4. Số tiền thưởng tối đa cho mỗi khách hàng là $ 20.000
 • 5. Số tiền nạp ban đầu tối thiểu là $ 200. Đối với các khoản tiền nạp tiếp (nạp tiền), không yêu cầu số tiền tối thiểu. khách hàng sẽ nhận được 100% Tiền thưởng cho bất kỳ khoản tiền nạp bổ sung nào.
 • 6. Trong trường hợp rút tiền được thực hiện, tiền thưởng sẽ được hoàn lại theo tỷ lệ tương ứng với số tiền rút chia cho số tiền nạp ban đầu
 • 7. Phần thưởng này chỉ có sẵn để giao dịch trên các cặp ngoại hối và vàng
 • 8. Phần thưởng này không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ phần thưởng nào khác
 • 9. Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá
 • 10. MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ lạm dụng hoặc thao túng chính sách thưởng và khuyến mãi này

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng 100% và tạo thành một phụ lục cho các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

REFER A FRIEND BONUS

Quảng cáo về MultiBank Group và kiếm tiền cho bạn và mọi người bạn mà bạn giới thiệu với chúng tôi!

Kiếm tiền bằng cách giới thiệu một người bạn.

Bạn bè
Tiền nạp ban đầu
Tiền thưởng của bạn Tiền thưởng của bạn bè Mục tiêu lots RT
được bạn bè tiếp cận
$1,000 - $2,000 $100 $100 25
$2,000 - $5,000 $200 $200 50
$5,000 - $10,000 $300 $300 75
$10,000+ $400 $400 100

Điều khoản và điều kiện

 • 1. Bạn bè phải đạt được nhiều Mục tiêu lots trong vòng 3 tháng kể từ khi họ nạp tiền ban đầu để đủ điều kiện nhận Phần thưởng giới thiệu bạn bè này
 • 2. Khi các điều kiện trên đã được đáp ứng, số tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch MultiBank của bạn và bạn của bạn trong vòng 5-7 ngày làm việc tương ứng
 • 3. Người bạn được giới thiệu phải là khách hàng mới lần đầu của MultiBank Group và không được là khách hàng hiện tại
 • 4. Số tiền nạp ban đầu tối thiểu của bạn bè phải là $ 1,000
 • 5. Mỗi người có thể đủ điều kiện nhận tối đa 8 Tiền thưởng Giới thiệu Bạn bè mỗi năm dương lịch
 • 6. Phần thưởng này chỉ dành cho Khách hàng Cá nhân và bất kỳ tài khoản nào nhận được tiền thưởng đều không tạo ra khoản giảm giá
 • 7. Phần thưởng này sẽ được tự động khấu trừ trong trường hợp rút tiền được thực hiện trước khi đạt được mục tiêu lots
 • 8. Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá
 • 9. MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách thưởng và khuyến mãi này

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng refer a friend và tạo thành một phụ lục cho các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Select Your Card Issuer Country

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/7 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone