14 สิงหาคม 2562

ในเดือนสิงหาคม MultiBank Group ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ผู้ให้บริการทางการเงินแห่งปี (เอเชีย) 2019” โดย Global Brands Magazine นิตยสาร เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านความคิดเห็น และข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆทั่วโลก และจัดพิธีมอบรางวัลประจำปี เพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รวมถึง forex และการเงิน

MultiBank ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน และต่อมาได้รับรางวัลโดยยึดตามนวัตกรรมเทคโนโลยีการซื้อขายล่าสุดของกลุ่ม พร้อมกับบริการทางการเงินที่ครอบคลุม เราขอขอบคุณนิตยสาร Global Brands สำหรับการยอมรับ ซึ่งเพิ่มจำนวลรวมรางวัลของเรามากกว่า 40 รางวัลอุตสาหกรรม และขนานนามจากตลอดทั้งปี เราสัญญาว่าจะดำเนินการสืบเนื่องความพยายามของเรา ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมมากที่สุด และผลิตภัณฑ์การซื้อขายในอุตสาหกรรม.