Withdrawals banner

การถอนเงิน

MultiBank ช่วยให้คุณเข้าถึงเงินของคุณ ได้ง่ายและรวดเร็ว
ส่งขอการถอนเงิน

ถอนเงินผ่าน MyMultiBank: หากต้องการถอนเงินออกจากบัญชีของคุณ เพียงแค่ส่งคำขอถอนเงินของคุณทางออนไลน์โดยใช้พื้นที่บัญชี MyMultiBank

ถอนเงินผ่านทางอีเมล: หรืออีกวิธีหนึ่งโปรดส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] จากอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ และฝ่ายสนับสนุนการบริการลูกค้าของเรา จะช่วยเหลือคุณในการขอถอนเงิน

แบบฟอร์มถอนเงิน
เลือกประเภทบัญชีของคุณ:
MultiBank FX International
ดาวน์โหลด
Select Your Card Issuer Country
Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone