โบรกเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรกเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรกเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรกเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรกเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรกเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

เลือกโบนัสที่คุณต้องการ
เลือกโบนัสที่คุณต้องการ

รับโบนัสเงินฝากสูงสุดถึง $40,000 สมทบเงินลงทุนของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • จำนวนโบนัสสูงสุดต่อลูกค้าหนึ่งท่านอยู่ที่ $40,000
 • โบนัสที่ซื้อขายได้นี้สามารถถอนได้ที่จำนวน $200 ต่อทุกๆการเทรด 80 ล็อต (ต่อรอบ)
 • โบนัสสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เดือนละครั้งเท่านั้น
 • หากลูกค้าเลือกที่จะถอนเงินทุนออกจากบัญชีซื้อขาย จำนวนโบนัสใดๆก็ตามที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดจะถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ถ้าลูกค้าเลือกที่จะถอนเพียงแค่กำไรที่ได้มาจากการเทรด จำนวนโบนัสใดๆก็ตามที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดจะไม่ถูกหักจากบัญชีของลูกค้า
 • ลูกค้าจะต้องทำตามข้อกำหนดในการเทรดภายใน 90 วันนับจากวันที่รับโบนัส หากเทรดไม่ถึงข้อกำหนดในวันที่โบนัสหมดอายุ ลูกค้าจะได้รับโบนัสที่ถูกคำนวณตามสัดส่วนที่เทรดเท่านั้น
 • ลูกค้าที่ต้องการขอปรับยอดเงินติดลบจะถูกถอนยอดโบนัสทั้งหมดออกเพื่อใช้ทดกับยอดติดลบที่ต้องปรับใหม่ แต่ลูกค้าสามารถขอโบนัสได้อีกเมื่อฝากเงินครั้งใหม่ ตราบใดที่ยอดโบนัสที่เคยขอทั้งหมดยังไม่ถึง $40,000
 • โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นๆได้
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับโบนัสในบัญชีซื้อขายเดียวเท่านั้น
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับบัญชี MT4, MT5 Pro และ Standard
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม
 • ควรขอโบนัสภายในสองวันทำการเพื่อให้เครดิตเข้าบัญชีซื้อขาย
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมภายใต้ MEX Exchange (ASIC) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสนี้
 • ลูกค้าที่ซื้อขายภายใต้ MAM หรือ PAMM จะไม่ได้รับโบนัสใดๆ
 • An internal transfer request from the bonus account will be treated as a withdrawal from that trading account. If the client wishes to do an internal transfer to another trading account, the client needs to maintain a secured amount of equity.
 • If the client's positions are closed due to a stop out before having the bonus added, the client is not eligible for the bonus.
 • The bonus is applicable on deposited amount only to the bonus designated account. The client is not eligible for the bonus on internal transfers.

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับโบนัส 20% และถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน ข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีซื้อขายของท่าน

ลูกค้าใหม่สามารถรับเงินได้สูงสุดถึง $5,000 จากการฝากเงินเข้าในบัญชีในครั้งแรก และจะต้องทำตามเงื่อนไขบังคับพื้นฐานของการเทรดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จำนวนเงินฝาก อิมพีเรียลโบนัส จำนวน Lots ที่กำหนด
$50,000+ $5,000  1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$200-$999 $40 40

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • อิมพีเรียลโบนัสนี้สามารถเสียได้และจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเปิดบัญชี
 • โบนัสนี้ใช้ได้เฉพาะกับเปิดบัญชีและฝากเงินครั้งแรกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ในการฝากเงินครั้งถัดไป (การเติมเงินเข้าบัญชี)
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับทุกๆแพลตฟอร์มและในทุกบริษัทเทรดดิ้งภายในกลุ่ม MultiBank Group
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอดล็อตต่อรอบจะถึงเป้า
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับอิมพีเรียลโบนัสและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

ลูกค้าปัจจุบันสามารถรับโบนัสสูงสุดถึง $3,500 จากการฝากเงินเข้าในบัญชีในครั้งแรก และจะต้องทำตามเงื่อนไขบังคับพื้นฐานของการเทรดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จำนวนเงินฝาก ลอยัลตี้โบนัส จำนวน Lots ที่กำหนด
$50,000+ $3,500  1,060
$40,000-$49,999 $2,500 810
$30,000-$39,999 $1,625 550
$20,000-$29,999 $875 310
$10,000-$19,999 $350 130
$5,000-$9,999 $175 95
$2,000-$4,999 $90 75
$1,000-$1,999 $75 65
$200-$999 $40 40

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ลอนัลตี้โบนัสนี้สามารถเสียได้และจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเปิดบัญชี
 • โบนัสนี้ใช้ได้เฉพาะกับการการเติมเงินเข้าบัญชีเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ในการฝากเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • การถอนโบนัสนี้ออกจากบัญชีจะทำได้ก็ต่อเมื่อการเทรดทำได้จนถึงเงื่อนไขล็อต ต่อรอบ แล้วเท่านั้น (โปรดดูตาราง ‘ล็อตที่กำหนด’ ข้างล่าง)
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับทุกๆแพลตฟอร์มและในทุกบริษัทเทรดดิ้งภายในกลุ่ม MultiBank Group
 • การเทรดที่มีการเปิดและปิดคำสั่งภายใน 60 วินาที และการเทรด CFD จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณจำนวนล็อตเป้าหมาย
 • โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นๆได้
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรด
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอดล็อตต่อรอบจะถึงเงื่อนไขที่กำหนด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับลอยัลตี้โบนัสและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

บอกต่อและรับสูงสุดถึง $400 ต่อการแนะนำที่สำเร็จแต่ละครั้ง

เงินฝากครั้งแรก
ของเพื่อนคุณ
โบนัสของคุณ โบนัสของเพื่อนคุณ จำนวน Lots ที่กำหนด
แนะนำโดยเพื่อน
$1,000 - $2,000 $100 $100 25
$2,000 - $5,000 $200 $200 50
$5,000 - $10,000 $300 $300 75
$10,000+ $400 $400 100

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • เพื่อนของคุณจะต้องเทรดให้ถึงจำนวนล็อตที่กำหนด (RT) ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่ฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายครั้งแรกจึงจะได้รับสิทธิ์ในโบนัสแนะนำเพื่อน
 • เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โบนัสจำนวนนั้นจะถูกจ่ายเป็นเครดิตให้ในบัญชี Multibank ของคุณและเพื่อนคุณ ภายในเวลา 5-7 วันทำการตามลำดับ
 • เพื่อนที่คุณแนะนำมานั้นจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดบัญชีซื้อขายกับเรา MultiBank Group เป็นครั้งแรก ลูกค้าที่มีบัญชีกับเราอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้
 • ในบัญชีของเพื่อนที่คุณแนะนำมานั้นจะต้องมีเงินฝากครั้งแรกอย่างน้อย $ 1,000
 • ลูกค้าแต่ละท่านสามารถรับโบนัสแนะนำเพื่อนได้สูงสุดจำนวนปีละ 8 คน
 • โบนัสนี้สำหรับลูกค้ารายบุคคลเท่านั้น และบัญชีที่มีสิทธิ์รับโบนัสจะต้องเป็นบัญชีที่ไม่ได้ทำกำไรจากค่ารีเบท
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอดล็อตต่อรอบจะถึงเป้าที่กำหนด
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับโบนัสแนะนำเพื่อนและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

โปรแกรมเงินคืนที่คุ้มค่าของเราถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากการเทรดของคุณ ยิ่งคุณมีปริมาณการเทรดมากเท่าไหร่ (เฉพาะคู่สกุลเงินกับโลหะเท่านั้น) คุณจะยิ่งได้เงินคืนมากเท่านั้น

MAXIMUS บัญชี Standard - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำที่ $50 สเปรดเริ่มที่ 1.4* pips

หมายเลขชั้น มูลค่าการเทรดในหลักล้าน คืนเงิน (USD/ล้าน)
ชั้น 1 มากถึง 25 $20
ชั้น 2 25-100 $30
ชั้น 3 100 - 250 $40
ชั้น 4 250+ $50

MULTIBANK PRO บัญชี PRO - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำที่ $1000 สเปรดเริ่มที่ 0.8* pips

หมายเลขชั้น มูลค่าการเทรดในหลักล้าน คืนเงิน (USD/ล้าน)
ชั้น 1 มากถึง 25 $10
ชั้น 2 25 - 100 $15
ชั้น 3 100 - 250 $20
ชั้น 4 250+ $30

ECN Pro บัญชี ECN - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำที่ $10000 สเปรดเริ่มที่ 0.0* pips

หมายเลขชั้น มูลค่าการเทรดในหลักล้าน คืนเงิน (USD/ล้าน)
ชั้น 1 มากถึง 25 $5
ชั้น 2 25 - 100 $7
ชั้น 3 100+ $10

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ลูกค้าตรงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมนี้เมื่อเปิดบัญชีซื้อขาย
 • ลูกค้าตรงที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนกับโปรแกรมนี้ จำนวนเงินคืนจะถูกคำนวณจากปริมาณการซื้อขายหลังจากวันลงทะเบียน (ปริมาณก่อนหน้าจะไม่ถูกนำมาคำนวณ)
 • ตราสารที่รวมอยู่ในปริมาณการซื้อขายดังกล่าวคือคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น
 • จำนวนเงินคืนสูงสุดไม่เกิน $20,000
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนโปรแกรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์สมัครรับโปรโมชันอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
 • โปรแกรมคืนเงินมีให้เฉพาะลูกค้าตรงและบัญชีใด ๆ ที่ไม่ได้รับการจ่ายรีเบท
 • การเทรดประเภท Scalping (การถือคำสั่งซื้อขายน้อยกว่า 60 วินาที) จะไม่ถูกคำนวณร่วมไปด้วย
 • ทุกธุรกรรมที่ดำเนินตามเงื่อนไขของข้อตกลงลูกค้า (ยกเว้นการเทรด ‘คู่สกุลเงินโดยตรง' (DMA) หากเข้าเกณฑ์) มีสิทธิ์รับเงินคืน
 • ผลรวมระดับเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ซื้อขายกัน
 • ข้อกำหนดข้างต้นมีผลบังคับใช้กับโปรโมชั่นและสร้างภาคผนวกของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงลูกค้า ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับกับบัญชีของพวกเขา
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมการคืนเงินในบัญชีการซื้อขายที่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

รับโบนัสเงินฝากสูงสุดถึง $40,000 สมทบเงินลงทุนของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • จำนวนโบนัสสูงสุดต่อลูกค้าหนึ่งท่านอยู่ที่ $40,000
 • โบนัสที่ซื้อขายได้นี้สามารถถอนได้ที่จำนวน $200 ต่อทุกๆการเทรด 80 ล็อต (ต่อรอบ)
 • โบนัสสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เดือนละครั้งเท่านั้น
 • หากลูกค้าเลือกที่จะถอนเงินทุนออกจากบัญชีซื้อขาย จำนวนโบนัสใดๆก็ตามที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดจะถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ถ้าลูกค้าเลือกที่จะถอนเพียงแค่กำไรที่ได้มาจากการเทรด จำนวนโบนัสใดๆก็ตามที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดจะไม่ถูกหักจากบัญชีของลูกค้า
 • ลูกค้าจะต้องทำตามข้อกำหนดในการเทรดภายใน 90 วันนับจากวันที่รับโบนัส หากเทรดไม่ถึงข้อกำหนดในวันที่โบนัสหมดอายุ ลูกค้าจะได้รับโบนัสที่ถูกคำนวณตามสัดส่วนที่เทรดเท่านั้น
 • ลูกค้าที่ต้องการขอปรับยอดเงินติดลบจะถูกถอนยอดโบนัสทั้งหมดออกเพื่อใช้ทดกับยอดติดลบที่ต้องปรับใหม่ แต่ลูกค้าสามารถขอโบนัสได้อีกเมื่อฝากเงินครั้งใหม่ ตราบใดที่ยอดโบนัสที่เคยขอทั้งหมดยังไม่ถึง $40,000
 • โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นๆได้
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับโบนัสในบัญชีซื้อขายเดียวเท่านั้น
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับบัญชี MT4, MT5 Pro และ Standard
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม
 • ควรขอโบนัสภายในสองวันทำการเพื่อให้เครดิตเข้าบัญชีซื้อขาย
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมภายใต้ MEX Exchange (ASIC) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสนี้
 • ลูกค้าที่ซื้อขายภายใต้ MAM หรือ PAMM จะไม่ได้รับโบนัสใดๆ
 • An internal transfer request from the bonus account will be treated as a withdrawal from that trading account. If the client wishes to do an internal transfer to another trading account, the client needs to maintain a secured amount of equity.
 • If the client's positions are closed due to a stop out before having the bonus added, the client is not eligible for the bonus.
 • The bonus is applicable on deposited amount only to the bonus designated account. The client is not eligible for the bonus on internal transfers.
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขด้านบนนั้นใช้สำหรับโบนัสเงินฝาก 20% เท่านั้น หากต้องการข้อตกลงและเงื่อนไขของ Multibank Group ฉบับเต็ม กรุณา คลิกที่นี่

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับโบนัส 20% และถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน ข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีซื้อขายของท่าน

ลูกค้าใหม่สามารถรับเงินได้สูงสุดถึง $5,000 จากการฝากเงินเข้าในบัญชีในครั้งแรก และจะต้องทำตามเงื่อนไขบังคับพื้นฐานของการเทรดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จำนวนเงินฝาก อิมพีเรียลโบนัส จำนวน Lots ที่กำหนด
$50,000+ $5,000  1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$200-$999 $40 40

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • อิมพีเรียลโบนัสนี้สามารถเสียได้และจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเปิดบัญชี
 • โบนัสนี้ใช้ได้เฉพาะกับเปิดบัญชีและฝากเงินครั้งแรกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ในการฝากเงินครั้งถัดไป (การเติมเงินเข้าบัญชี)
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับทุกๆแพลตฟอร์มและในทุกบริษัทเทรดดิ้งภายในกลุ่ม MultiBank Group
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอดล็อตต่อรอบจะถึงเป้า
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับอิมพีเรียลโบนัสและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

ลูกค้าปัจจุบันสามารถรับโบนัสสูงสุดถึง $3,500 จากการฝากเงินเข้าในบัญชีในครั้งแรก และจะต้องทำตามเงื่อนไขบังคับพื้นฐานของการเทรดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จำนวนเงินฝาก ลอยัลตี้โบนัส จำนวน Lots ที่กำหนด
$50,000+ $3,500  1,060
$40,000-$49,999 $2,500 810
$30,000-$39,999 $1,625 550
$20,000-$29,999 $875 310
$10,000-$19,999 $350 130
$5,000-$9,999 $175 95
$2,000-$4,999 $90 75
$1,000-$1,999 $75 65
$200-$999 $40 40

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ลอนัลตี้โบนัสนี้สามารถเสียได้และจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเปิดบัญชี
 • โบนัสนี้ใช้ได้เฉพาะกับการการเติมเงินเข้าบัญชีเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ในการฝากเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • การถอนโบนัสนี้ออกจากบัญชีจะทำได้ก็ต่อเมื่อการเทรดทำได้จนถึงเงื่อนไขล็อต ต่อรอบ แล้วเท่านั้น (โปรดดูตาราง ‘ล็อตที่กำหนด’ ข้างล่าง)
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับทุกๆแพลตฟอร์มและในทุกบริษัทเทรดดิ้งภายในกลุ่ม MultiBank Group
 • การเทรดที่มีการเปิดและปิดคำสั่งภายใน 60 วินาที และการเทรด CFD จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณจำนวนล็อตเป้าหมาย
 • โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นๆได้
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรด
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอดล็อตต่อรอบจะถึงเงื่อนไขที่กำหนด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับลอยัลตี้โบนัสและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

บอกต่อและรับสูงสุดถึง $400 ต่อการแนะนำที่สำเร็จแต่ละครั้ง

เงินฝากครั้งแรก
ของเพื่อนคุณ
โบนัสของคุณ โบนัสของเพื่อนคุณ จำนวน Lots ที่กำหนด
แนะนำโดยเพื่อน
$1,000 - $2,000 $100 $100 25
$2,000 - $5,000 $200 $200 50
$5,000 - $10,000 $300 $300 75
$10,000+ $400 $400 100

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • เพื่อนของคุณจะต้องเทรดให้ถึงจำนวนล็อตที่กำหนด (RT) ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่ฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายครั้งแรกจึงจะได้รับสิทธิ์ในโบนัสแนะนำเพื่อน
 • เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โบนัสจำนวนนั้นจะถูกจ่ายเป็นเครดิตให้ในบัญชี Multibank ของคุณและเพื่อนคุณ ภายในเวลา 5-7 วันทำการตามลำดับ
 • เพื่อนที่คุณแนะนำมานั้นจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดบัญชีซื้อขายกับเรา MultiBank Group เป็นครั้งแรก ลูกค้าที่มีบัญชีกับเราอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้
 • ในบัญชีของเพื่อนที่คุณแนะนำมานั้นจะต้องมีเงินฝากครั้งแรกอย่างน้อย $ 1,000
 • ลูกค้าแต่ละท่านสามารถรับโบนัสแนะนำเพื่อนได้สูงสุดจำนวนปีละ 8 คน
 • โบนัสนี้สำหรับลูกค้ารายบุคคลเท่านั้น และบัญชีที่มีสิทธิ์รับโบนัสจะต้องเป็นบัญชีที่ไม่ได้ทำกำไรจากค่ารีเบท
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอดล็อตต่อรอบจะถึงเป้าที่กำหนด
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับโบนัสแนะนำเพื่อนและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

โปรแกรมเงินคืนที่คุ้มค่าของเราถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากการเทรดของคุณ ยิ่งคุณมีปริมาณการเทรดมากเท่าไหร่ (เฉพาะคู่สกุลเงินกับโลหะเท่านั้น) คุณจะยิ่งได้เงินคืนมากเท่านั้น

MAXIMUS บัญชี Standard - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำที่ $50 สเปรดเริ่มที่ 1.4* pips

หมายเลขชั้น มูลค่าการเทรดในหลักล้าน คืนเงิน (USD/ล้าน)
ชั้น 1 มากถึง 25 $20
ชั้น 2 25-100 $30
ชั้น 3 100 - 250 $40
ชั้น 4 250+ $50

MULTIBANK PRO บัญชี PRO - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำที่ $1000 สเปรดเริ่มที่ 0.8* pips

หมายเลขชั้น มูลค่าการเทรดในหลักล้าน คืนเงิน (USD/ล้าน)
ชั้น 1 Up to 25 $10
ชั้น 2 25 - 100 $15
ชั้น 3 100 - 250 $20
ชั้น 4 250+ $30

ECN Pro บัญชี ECN - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำที่ $10000 สเปรดเริ่มที่ 0.0* pips

หมายเลขชั้น มูลค่าการเทรดในหลักล้าน คืนเงิน (USD/ล้าน)
ชั้น 1 Up to 25 $5
ชั้น 2 25 - 100 $7
ชั้น 3 100+ $10

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ลูกค้าตรงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมนี้เมื่อเปิดบัญชีซื้อขาย
 • ลูกค้าตรงที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนกับโปรแกรมนี้ จำนวนเงินคืนจะถูกคำนวณจากปริมาณการซื้อขายหลังจากวันลงทะเบียน (ปริมาณก่อนหน้าจะไม่ถูกนำมาคำนวณ)
 • ตราสารที่รวมอยู่ในปริมาณการซื้อขายดังกล่าวคือคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น
 • จำนวนเงินคืนสูงสุดไม่เกิน $20,000
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนโปรแกรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์สมัครรับโปรโมชันอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
 • โปรแกรมคืนเงินมีให้เฉพาะลูกค้าตรงและบัญชีใด ๆ ที่ไม่ได้รับการจ่ายรีเบท
 • การเทรดประเภท Scalping (การถือคำสั่งซื้อขายน้อยกว่า 60 วินาที) จะไม่ถูกคำนวณร่วมไปด้วย
 • ทุกธุรกรรมที่ดำเนินตามเงื่อนไขของข้อตกลงลูกค้า (ยกเว้นการเทรด ‘คู่สกุลเงินโดยตรง' (DMA) หากเข้าเกณฑ์) มีสิทธิ์รับเงินคืน
 • ผลรวมระดับเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ซื้อขายกัน
 • ข้อกำหนดข้างต้นมีผลบังคับใช้กับโปรโมชั่นและสร้างภาคผนวกของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงลูกค้า ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับกับบัญชีของพวกเขา
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมการคืนเงินในบัญชีการซื้อขายที่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3

เพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของคุณ

เพิ่มผลกำไรของคุณด้วยเงินทุนโบนัส และใช้ซื้อขายในล็อตที่ใหญ่ขึ้น

Forex-icon
ฟอเร็กซ์
Metals-icon
โลหะ
Shares-icon
หุ้น
Indices-icon
ดัชนี
Commodities-icon
สินค้าโภคภัณฑ์
Cryptocurrency
คริปโต
Platform-screen

คุณต้องเทรดกี่ล็อต?

เงินฝากของคุณ $1,000
โบนัสที่ใช้เทรดได้ เสียได้ และถอนออกมาได้ $200
ยอดอิควิตี้ที่เทรดได้ทั้งหมด $1200
จำนวน Lots ในการเทรด =
$200 $2.5
= 80 Lots
4
pips

เพิ่ม 20% จากผลกำไรของคุณ

ซื้อขาย EUR/USD ไม่มีโบนัส โบนัสเงินฝาก 20%
ฝาก $1,000 $1,000 + $200 โบนัส
ด้วยเลเวอเรจ 500: 1 $500,000 $600,000
ต่อล็อต 5 6
กำไร $1,000 $1,200

หน่วยงานที่กำกับดูแลของเรา

MultiBank Group ประกอบด้วยหลายบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจาก 5 ทวีปโดย 14 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ซึ่งรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับความปลอดภัยด้านเงินทุนและความโปร่งใสเต็มรูปแบบ

 • ASIC
  ASIC
  ASIC
  Mex Australia Pty Ltd (Mex Exchange) ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย & amp; คณะกรรมการการลงทุน (“ ASIC”) กับ AFSL หมายเลข 416279
 • BaFin
  BaFin
  BaFin
  MEX Asset Management GmbH ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางเยอรมัน (“ Bafin”) ด้วยหมายเลขใบอนุญาต HRB 73406
 • FMA
  FMA
  FMA
  MEX Asset Management GmbH (ออสเตรีย) เป็นสาขาออสเตรียของ บริษัท จัดการสินทรัพย์เยอรมันของเราโดยมีใบอนุญาตหมายเลข 491129Z
 • cima
  cima
  cima
  Mex Wealth Management เป็น บริษัท ย่อยของเราในหมู่เกาะเคย์แมนและถูกควบคุมโดยหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมน
 • FSC
  FSC
  FSC
  MultiBank FX International Corporation ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงินของ British Virgin Islands (“ FSC”) ด้วยหมายเลขใบอนุญาต SIBA/L/14/1068
 • TFG
  TFG
  TFG
 • MAS
  MAS
  MAS
  MEX Global Markets Pte. จำกัด ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (“ MAS”) ด้วยหมายเลขใบอนุญาต CMS101174
 • AUSTRAC
  AUSTRAC
  AUSTRAC
 • VFSC
  VFSC
  VFSC

การปรากฏตัวทั่วโลก

MultiBank Group มีสำนักงานกว่า 20 แห่งทั่วโลกเพื่อรองรับฐานลูกค้าระหว่างประเทศของเราและเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท ในเครือในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญทั่วโลก

global-presence

55+ รางวัลจากตลาด FX

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความสำเร็จของ MultiBank Group ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรม Forex รวมถึงรางวัลจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงองค์กรสื่อและสิ่งพิมพ์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโบนัส Forex

ทำไมฉันต้องสนใจโบนัสการซื้อขาย?

โบนัสเพิ่มทุนการซื้อขายและการลงทุนของคุณทำให้คุณสามารถเติมเต็มการซื้อขายได้มากขึ้น สิ่งนี้จะเปิดโอกาสมากขึ้นเมื่อซื้อขายในตลาดการเงินและเพิ่มศักยภาพของคุณในการสร้างผลกำไรมากขึ้น

MultiBank Group เสนอโบนัสพิเศษอะไรบ้าง?
โบนัสเงินฝากสูงสุดที่ฉันสามารถรับได้คืออะไร?
โบนัสเงินฝาก 20% มีสิทธิ์ได้รับบัญชีการซื้อขาย ECN หรือไม่?
ฉันจะเติมเงินเข้าบัญชีการซื้อขายของฉันได้อย่างไร?
ฉันจะอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโบนัสได้ที่ไหน

เลือกที่ที่จะไปต่อไป

ดาวน์โหลดแอปมือถือ
MULTIBANK cTRADER
ดาวน์โหลดแอปมือถือ