Fund Your Account banner

เติมเงินในบัญชีของคุณ

MultiBank เสนอทางเลือกที่หลากหลาย รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับการฝากและถอน เลือกตัวเลือกการชำระเงินของคุณที่นี่ เพื่อเติมเงินในบัญชีเทรดดิ้งซื้อขายของคุณ

CHOOSE YOUR REGULATOR
MEX Exchange ตัวเลือกการฝากเงิน
วิธีการฝาก สกุลเงินหลัก เวลาดำเนินการ ฝากเงิน
Bank Wire USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Master and Visa USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Skrill Visa USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Neteller USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
PayTrust USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Perfect Money USD,EUR ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Payment Asia PHP ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Digital Assets Transfer BTC, USDT ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโ ฝากทันท
ตัวเลือกฝากเงิน MULTIBANK FX
วิธีการฝาก สกุลเงินหลัก เวลาดำเนินการ ฝากเงิน
Bank Transfer USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Skrill Neteller USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
PayTrust USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Master and Visa USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Perfect Money USD,EUR ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Payment Asia PHP ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Thunder X Pay KHR, LAK, MMK, THB ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโมง ฝากทันที
Digital Assets Transfer BTC, USDT ประมวลผล ภายใน 24 ชั่วโ ฝากทันท
Deposit Conditions
เงื่อนไขการฝาก

เงินทุนในบัญชี จะต้องทำจากบัญชีที่มีชื่อเดียวกับในบัญชีเทรดดิ้งซื้อขาย MultiBank ของคุณ

Please Choose Your Country

Vietnam

Vietnam

Deposit
Malaysia

Malaysia

Deposit
Indonesia

Indonesia

Deposit
Thailand

Thailand

Deposit
Select Your Card Issuer Country
Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone