Introducing Brokers

Ngày hết hạn CFD

Vui lòng xem bên dưới danh sách ngày hết hạn CFD sắp tới.

August 2020
Ngày xử lý cuối cùng
CFD Symbol Close Only Date Ngày xử lý cuối cùng

CHINA50 CFD Futures

CHINA50Q0

26/08/2020

27/08/2020

WTI Crude Oil

CLU0

14/08/2020

17/08/2020

Natural Gas OTC

NGU0

21/08/2020

24/08/2020

Brent

LCOV0

25/08/2020

26/08/2020

Ngày giao dịch mở
CFD Symbol Ngày giao dịch mở

CHINA50 CFD Futures

CHINA50U0

26/08/2020

WTI Crude Oil

CLV0

14/08/2020

Natural Gas OTC

NGV0

21/08/2020

Brent

LCOX0

25/08/2020

*Lưu ý những thông tin trên có thể thay đổi.
*Close only có nghĩa là khách hàng có thể đóng giao dịch nhưng không mở giao dịch mới.
*Last Dealing Date có nghĩa là ngày tất cả các lệnh sẽ tự động bị đóng.
*Lưu ý rằng có thể có những biến động bất ngờ về thị trường, thanh khoản thấp và một số LP sẽ có thể tăng mức chênh lệch (spread) trong những ngày hết hạn.
*Ngày có thể thay đổi theo các thị trường tương ứng.
Ký hiệu
MultiBank sử dụng định dạng sau: Ký hiệu Gốc + Mã tháng + Năm cuối cùng
Ví dụ: Dầu thô Brent tháng 1 năm 2020 sẽ sử dụng biểu tượng LCOF0
Mã tháng

Jan

F

Feb

G

Mar

H

Apr

J

May

K

Jun

M

Jul

N

Aug

Q

Sep

U

Oct

V

Nov

X

Dec

Z

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi

GỌI LẠI
phone Chat