Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Sydney, Úc
Một buổi dạ tiệc được tổ chức tại Sydney, Australia, kỷ niệm sự mở rộng của tập đoàn MultiBank Group Úc do Jacob Nel và Courtney Fitzsimmons đứng đầu.
Buổi dạ tiệc có sự tham dự của nhiều khách mời, bao gồm các chuyên gia trong ngành để hỗ trợ phát triển kinh doanh tại địa phương.

Việc mở rộng tại Úc phù hợp với kế hoạch của Tập đoàn MultiBank nhằm mở rộng sự hiện diện toàn cầu, khi công ty mở văn phòng chi nhánh trên khắp Trung Quốc và Việt Nam vào năm 2016, và dự định mở thêm chi nhánh ở Nam Mỹ và châu Âu vào năm 2017.