Ngày 17 tháng 5 năm 2019

Tuần trước, công ty Uber đã ra mắt đợt chào bán công khai ban đầu (IPO). Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu của mình lên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), và khách hàng của Tập đoàn MultiBank hiện tại đã có thể bắt đầu mua và giao dịch cổ phiếu Uber trên các nền tảng giao dịch đã giành được giải thưởng của chúng tôi.

Quan tâm đến giao dịch Uber cùng với MultiBank?
Cổ phiếu CFDs của MultiBank
  • Giao dịch hơn 1000 cổ phiếu từ các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới
  • Margins thấp 5%
  • Đầu tư vào các công ty hàng đầu trên toàn thế giới như Apple, Google, Microsoft, Alibaba, Amazon và nhiều hơn nữa