THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỢP ĐỒNG

Trải nghiệm thị trường toàn cầu bằng cách giao dịch derivatives trên nhiều loại tài sản, bao gồm các cặp tiền tệ, kim loại, tiền điện tử, năng lượng, chỉ số và cổ phiếu. Hưởng lợi từ việc thực hiện lệnh đáng tin cậy và chênh lệch cạnh tranh nhất thị trường.

Tài khoản
Các sản phẩm
Thị trường
Các mục trên mỗi trang

*up to 180,000 notional value

CHOOSE WHERE TO GO NEXT

DOWNLOAD MOBILE APPS
MULTIBANK cTRADER
DOWNLOAD MOBILE APPS