MEX CLEARING

USD Deposit
Ngân hàng thụ hưởng BMO Harris Bank NA
Địa chỉ ngân hàng thụ hưởng 111 W Monroe St, Chicago, IL, 60603, USA
SWIFT HATRUS44
Tên người thụ hưởng MEX Clearing Limited
Số tài khoản 3297959
Địa chỉ thụ hưởng 304, Al Zarrouni Building, Al Marrar, Dubai, UAE
Chi tiết thanh toán For account of (your name)
EUR Deposit
Ngân hàng thụ hưởng BMO Harris Bank NA
Địa chỉ ngân hàng thụ hưởng 111 W Monroe St, Chicago, IL, 60603, USA
SWIFT HATRUS44GTM
Tên người thụ hưởng MEX Clearing Limited
Số tài khoản 300893297959
Địa chỉ thụ hưởng 304, Al Zarrouni Building, Al Marrar, Dubai, UAE
Intermediary Bank Name Deutsche Bank
Intermediary Bank SWIFT DEUTDEFF
Chi tiết thanh toán For account of (your name)
Select Your Card Issuer Country

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/5 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone