MEX EXCHANGE

Deposit in USD of National Australia Bank Account
Beneficiary Bank National Australia Bank
Beneficiary Bank Address National Australia Bank House, 255 George St., Sydney, NSW 2000, Australia
SWIFT NATAAU3302S
Beneficiary Name MEX Australia Pty Ltd.
Account number TIMABUSD01
Beneficiary Address Suite 61.03, Level 61, MLC Centre, 19-29 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
Payment Details For account of (your name)
BSB (If Required) 082-057
Deposit in EUR of National Australia Bank Account
Beneficiary Bank National Australia Bank
Beneficiary Bank Address National Australia Bank House, 255 George St., Sydney, NSW 2000, Australia
SWIFT NATAAU3302S
Beneficiary Name MEX Australia Pty Ltd.
Account number TIMABEUR01
Beneficiary Address Suite 61.03, Level 61, MLC Centre, 19-29 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
Payment Details For account of (your name)
BSB (If Required) 082-057
Deposit in AUD of National Australia Bank Account
Beneficiary Bank National Australia Bank
Beneficiary Bank Address National Australia Bank House, 255 George St., Sydney, NSW 2000, Australia
SWIFT NATAAU33
Beneficiary Name MEX Australia Pty Ltd.
Account number 14-390-5173
Beneficiary Address Suite 61.03, Level 61, MLC Centre, 19-29 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
Payment Details For account of (your name)
BSB (If Required) 082-057
Deposit in GBP of National Australia Bank Account
Beneficiary Bank National Australia Bank
Beneficiary Bank Address National Australia Bank House, 255 George St., Sydney, NSW 2000, Australia
SWIFT NATAAU3302S
Beneficiary Name MEX Australia Pty Ltd.
Account number TIMABGBP01
Beneficiary Address Suite 61.03, Level 61, MLC Centre, 19-29 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
Payment Details For account of (your name)
BSB (If Required) 082-057
Deposit in HKD of National Australia Bank Account
Beneficiary Bank National Australia Bank
Beneficiary Bank Address National Australia Bank House, 255 George St., Sydney, NSW 2000, Australia
SWIFT NATAAU3302S
Beneficiary Name MEX Australia Pty Ltd.
Account number TIMABHKD01
Beneficiary Address Suite 61.03, Level 61, MLC Centre, 19-29 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
Payment Details For account of (your name)
BSB (If Required) 082-057
Deposit in CAD of National Australia Bank Account
Beneficiary Bank National Australia Bank
Beneficiary Bank Address National Australia Bank House, 255 George St., Sydney, NSW 2000, Australia
SWIFT NATAAU3302S
Beneficiary Name MEX Australia Pty Ltd.
Account number TIMABCAD01
Beneficiary Address Suite 61.03, Level 61, MLC Centre, 19-29 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
Payment Details For account of (your name)
BSB (If Required) 082-057
Select Your Card Issuer Country

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/7 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone