NHÀ MÔI GIỚI FOREX SỐ 1 THẾ GIỚI

NHẬN TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

mobile

NHÀ MÔI GIỚI FOREX SỐ 1 THẾ GIỚI

NHẬN TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

mobile

NHÀ MÔI GIỚI FOREX SỐ 1 THẾ GIỚI

NHẬN TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

mobile

NHÀ MÔI GIỚI FOREX SỐ 1 THẾ GIỚI

NHẬN TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

mobile

NHÀ MÔI GIỚI FOREX SỐ 1 THẾ GIỚI

NHẬN TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

mobile

NHÀ MÔI GIỚI FOREX SỐ 1 THẾ GIỚI

NHẬN TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Chọn ưu đãi tiền thưởng ưa thích của bạn
Chọn ưu đãi tiền thưởng ưa thích của bạn

Kiếm tiền thưởng tiền nạp lên đến 40,000 đô la trên số tiền đầu tư của bạn và đổi phần thưởng này thành phần thưởng tiền mặt thực theo các yêu cầu giao dịch bên dưới.

Điều khoản và điều kiện

 • Số tiền thưởng tối đa cho mỗi khách hàng là $ 40,000.
 • Phần thưởng chịu cháy này có thể được rút với tỷ lệ 200 đô la cho mỗi 80 lots giao dịch hai chiều.
 • Nếu khách hàng chọn rút tiền từ tài khoản giao dịch của họ, thì bất kỳ khoản tiền thưởng nào không được quy đổi thành tiền mặt sẽ bị trừ vào tài khoản của họ. Tuy nhiên, nếu khách hàng chọn chỉ rút lợi nhuận được tạo ra từ giao dịch, thì bất kỳ khoản tiền thưởng nào chưa được quy đổi thành tiền mặt sẽ không bị trừ vào tài khoản của họ.
 • Khách hàng phải hoàn thành các yêu cầu giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được tiền thưởng. Nếu các yêu cầu giao dịch đầy đủ không được đáp ứng vào thời điểm hết hạn, khách hàng chỉ được hưởng một phần trăm của tỷ lệ tiền thưởng được tính toán.
 • Phần thưởng này không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ phần thưởng nào khác.
 • Phần thưởng này chỉ áp dụng cho các nền tảng MultiBank Pro và Maximus.
 • MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách tiền thưởng và chương trình khuyến mãi này.

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng 20% ​​và tạo thành phụ lục cho các điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận khách hàng . Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Khách hàng mới có thể kiếm được tới 5.000 đô la khi nạp tiền lần đầu tiên và phải đáp ứng các yêu cầu giao dịch cơ bản bên dưới.

Số tiền nạp TIỀN THƯỞNG IMPERIAL Nhiều mục tiêu lots hai chiều
$50,000+ $5,000  1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$200-$999 $40 40

Điều khoản và điều kiện

 • Tiền thưởng Imperial có thể chịu giá được và có thể sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ khi mở tài khoản
 • Phần thưởng này được áp dụng cho các khoản tiền nạp lần đầu tiên và không áp dụng cho các khoản tiền nạp bổ sung khác (top up)
 • Phần thưởng này có thể rút được sau khi đạt được mục tiêu số lots hai chiều (vui lòng xem bảng "Mục tiêu lots hai chiều " bên dưới)
 • Phần thưởng này có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch và công ty kinh doanh của MultiBank Group
 • Phần thưởng này sẽ được tự động khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots hai chiều
 • Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá
 • MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách thưởng và khuyến mãi này

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng Imperial và tạo thành phụ lục cho các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận khách hàng . Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Khách hàng lâu năm có thể kiếm được tới $ 3,500 tiền thưởng. Để đủ điều kiện, khách hàng cần đáp ứng các yêu cầu giao dịch bên dưới.

Số tiền nạp LOYALTY BONUS Nhiều mục tiêu lots hai chiều
$50,000+ $3,500  1,060
$40,000-$49,999 $2,500 810
$30,000-$39,999 $1,625 550
$20,000-$29,999 $875 310
$10,000-$19,999 $350 130
$5,000-$9,999 $175 95
$2,000-$4,999 $90 75
$1,000-$1,999 $75 65
$200-$999 $40 40

Điều khoản và điều kiện

 • Tiền thưởng cho khách hàng lâu năm có thể chiụ giá được và có thể sử dụng trong vòng 3 tháng
 • Phần thưởng này chỉ áp dụng cho các khoản tiền nạp bổ sung (top up) và không áp dụng cho khoản tiền nạp lần đầu tiên ban đầu của bạn
 • Tiền thưởng chỉ có thể rút sau khi đạt được mục tiêu lots hai chiều (vui lòng xem bảng "Mục tiêu lots hai chiều" bên dưới)
 • Phần thưởng này có sẵn trên tất cả các nền tảng và công ty kinh doanh của MultiBank Group
 • Các giao dịch được mở và đóng trong vòng chưa đầy 60 giây và các giao dịch CFD không được tính vào mục tiêu lots
 • Phần thưởng này không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ phần thưởng nào khác
 • Nghiêm cấm việc thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá và công ty có quyền sửa chữa các tính toán giao dịch
 • Phần thưởng này sẽ được tự động khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots hai chiều
 • MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách tiền thưởng và chương trình khuyến mãi này.

Các điều khoản trên có thể áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng Khách hàng thân thiết và tạo thành một phụ lục cho các điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận khách hàng . Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Quảng cáo và kiếm được tới 400 đô la cho mỗi lượt giới thiệu thành công mà bạn thực hiện.

Bạn bè
Tiền nạp ban đầu
Tiền thưởng của bạn Tiền thưởng của bạn bè Nhiều mục tiêu lots hai chiều
được bạn bè tiếp cận
$1,000 - $2,000 $100 $100 25
$2,000 - $5,000 $200 $200 50
$5,000 - $10,000 $300 $300 75
$10,000+ $400 $400 100

Điều khoản và điều kiện

 • Bạn bè phải đạt được nhiều Mục tiêu RT trong vòng 3 tháng kể từ khi bạn nạp tiền ban đầu để đủ điều kiện nhận Phần thưởng giới thiệu bạn bè này
 • Khi các điều kiện trên được đáp ứng, số tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch MultiBank của bạn và bạn bè của bạn trong vòng 5-7 ngày làm việc tương ứng
 • Người bạn được giới thiệu phải là khách hàng mới lần đầu của MultiBank Group và không được là khách hàng hiện tại
 • Số tiền nạp ban đầu tối thiểu của bạn bè phải là $ 1,000
 • Mỗi người có thể đủ điều kiện nhận được tối đa 8 Tiền thưởng Giới thiệu Bạn bè mỗi năm dương lịch
 • Phần thưởng này chỉ dành cho Khách hàng Cá nhân và bất kỳ tài khoản nào nhận được tiền thưởng đều không tạo ra khoản giảm giá
 • Phần thưởng này sẽ được tự động khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots hai chiều
 • Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá
 • MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách thưởng và khuyến mãi này

Các điều khoản trên có thể áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng Giới thiệu Bạn bè và tạo thành phụ lục cho các điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận khách hàng . Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Được tạo riêng cho bạn, Chương trình Hoàn tiền bổ ích của chúng tôi là cách tốt nhất để bạn kiếm thêm lợi nhuận từ các giao dịch của mình. Khối lượng giao dịch của bạn trong Forex và Kim loại càng cao, bạn càng kiếm được nhiều tiền hoàn lại.

MAXIMUS Nền tảng MAXIMUS Chỉ FX & Kim loại

Số tiền nạp ban đầu tối thiểu là $ 50 Chênh lệch BẮT ĐẦU từ 1,4 * pips

Bậc số KHỐI LƯỢNG GỐC tính bằng Triệu HOÀN LẠI (mỗi triệu USD)
Bậc 1 Lên đến 25 $20
Bậc 2 25-100 $30
Bậc 3 100 - 250 $40
Bậc 4 250+ $50

MULTIBANK PRO Nền tảng MULTIBANK PRO Chỉ FX & Kim loại

Số tiền nạp ban đầu tối thiểu là 1.000 đô la Chênh lệch BẮT ĐẦU từ 0,8 * pips

Bậc số KHỐI LƯỢNG GỐC tính bằng Triệu HOÀN LẠI (mỗi triệu USD)
Bậc 1 Lên đến 25 $10
Bậc 2 25 - 100 $15
Bậc 3 100 - 250 $20
Bậc 4 250+ $30

ECN Pro Nền tảng ECN Chỉ FX & Kim loại

Số tiền nạp ban đầu tối thiểu là $ 5,000 Chênh lệch BẮT ĐẦU từ 0,0 * pips

Bậc số KHỐI LƯỢNG GỐC tính bằng Triệu HOÀN LẠI (mỗi triệu USD)
Bậc 1 Lên đến 25 $5
Bậc 2 25 - 100 $7
Bậc 3 100+ $10

Điều khoản và điều kiện

 • Khách hàng cá nhân mới có thể tham gia chương trình hoàn tiền khi mở tài khoản giao dịch.
 • Các khách hàng cá nhân hiện tại có thể đăng ký chương trình này. Khoản tiền hoàn lại sẽ được tính trên khối lượng giao dịch sau ngày đăng ký (khối lượng trước đó sẽ không được áp dụng).
 • Các sản phẩm được tính bao gồm trong khối lượng giao dịch chỉ là Forex và Kim loại.
 • Số tiền hoàn lại tối đa sẽ được giới hạn ở mức 20.000 đô la.
 • Bất kỳ khách hàng nào đăng ký tham gia chương trình sẽ không được hưởng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác đang diễn ra đồng thời.
 • Các giao dịch mở rộng quy mô (giao dịch được giữ dưới 60 giây) sẽ không được tính vào tính toán.
 • Tất cả các giao dịch được hoàn thành tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận khách hàng (ngoại trừ, nếu có, giao dịch ‘Forex Direct’ (DMA)) đều đủ điều kiện để được hoàn lại tiền.
 • Số tiền Bậc thang được giao dịch danh nghĩa hàng triệu đô la.
 • Các điều khoản trên được áp dụng cho chương trình khuyến mãi và tạo thành một phụ lục cho các Điều khoản và Điều kiện được nêu trong Thỏa thuận Khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Kiếm tiền thưởng tiền nạp lên đến 40,000 đô la trên số tiền đầu tư của bạn và đổi phần thưởng này thành phần thưởng tiền mặt thực theo các yêu cầu giao dịch bên dưới.

Điều khoản và điều kiện

 • Số tiền thưởng tối đa cho mỗi khách hàng là $ 40,000.
 • Phần thưởng chịu cháy này có thể được rút với tỷ lệ 200 đô la cho mỗi 80 lots giao dịch hai chiều.
 • Nếu khách hàng chọn rút tiền từ tài khoản giao dịch của họ, thì bất kỳ khoản tiền thưởng nào không được quy đổi thành tiền mặt sẽ bị trừ vào tài khoản của họ. Tuy nhiên, nếu khách hàng chọn chỉ rút lợi nhuận được tạo ra từ giao dịch, thì bất kỳ khoản tiền thưởng nào chưa được quy đổi thành tiền mặt sẽ không bị trừ vào tài khoản của họ.
 • Khách hàng phải hoàn thành các yêu cầu giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được tiền thưởng. Nếu các yêu cầu giao dịch đầy đủ không được đáp ứng vào thời điểm hết hạn, khách hàng chỉ được hưởng một phần trăm của tỷ lệ tiền thưởng được tính toán.
 • Phần thưởng này không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ phần thưởng nào khác.
 • Phần thưởng này chỉ áp dụng cho các nền tảng MultiBank Pro và Maximus.
 • MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách tiền thưởng và chương trình khuyến mãi này.

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng 20% ​​và tạo thành phụ lục cho các điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận khách hàng . Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Khách hàng mới có thể kiếm được tới 5.000 đô la khi nạp tiền lần đầu tiên và phải đáp ứng các yêu cầu giao dịch cơ bản bên dưới.

Số tiền nạp TIỀN THƯỞNG IMPERIAL Nhiều mục tiêu lots hai chiều
$50,000+ $5,000  1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$200-$999 $40 40

Điều khoản và điều kiện

 • Tiền thưởng Imperial có thể chịu giá được và có thể sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ khi mở tài khoản
 • Phần thưởng này được áp dụng cho các khoản tiền nạp lần đầu tiên và không áp dụng cho các khoản tiền nạp bổ sung khác (top up)
 • Phần thưởng này có thể rút được sau khi đạt được mục tiêu số lots hai chiều (vui lòng xem bảng "Mục tiêu lots hai chiều " bên dưới)
 • Phần thưởng này có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch và công ty kinh doanh của MultiBank Group
 • Phần thưởng này sẽ được tự động khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots hai chiều
 • Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá
 • MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách thưởng và khuyến mãi này

Các điều khoản trên được áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng Imperial và tạo thành phụ lục cho các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận khách hàng . Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Khách hàng lâu năm có thể kiếm được tới $ 3,500 tiền thưởng. Để đủ điều kiện, khách hàng cần đáp ứng các yêu cầu giao dịch bên dưới.

Số tiền nạp LOYALTY BONUS Nhiều mục tiêu lots hai chiều
$50,000+ $3,500  1,060
$40,000-$49,999 $2,500 810
$30,000-$39,999 $1,625 550
$20,000-$29,999 $875 310
$10,000-$19,999 $350 130
$5,000-$9,999 $175 95
$2,000-$4,999 $90 75
$1,000-$1,999 $75 65
$200-$999 $40 40

Điều khoản và điều kiện

 • Tiền thưởng cho khách hàng lâu năm có thể chiụ giá được và có thể sử dụng trong vòng 3 tháng
 • Phần thưởng này chỉ áp dụng cho các khoản tiền nạp bổ sung (top up) và không áp dụng cho khoản tiền nạp lần đầu tiên ban đầu của bạn
 • Tiền thưởng chỉ có thể rút sau khi đạt được mục tiêu lots hai chiều (vui lòng xem bảng "Mục tiêu lots hai chiều" bên dưới)
 • Phần thưởng này có sẵn trên tất cả các nền tảng và công ty kinh doanh của MultiBank Group
 • Các giao dịch được mở và đóng trong vòng chưa đầy 60 giây và các giao dịch CFD không được tính vào mục tiêu lots
 • Phần thưởng này không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ phần thưởng nào khác
 • Nghiêm cấm việc thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá và công ty có quyền sửa chữa các tính toán giao dịch
 • Phần thưởng này sẽ được tự động khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots hai chiều
 • MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách tiền thưởng và chương trình khuyến mãi này.

Các điều khoản trên có thể áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng Khách hàng thân thiết và tạo thành một phụ lục cho các điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận khách hàng . Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Quảng cáo và kiếm được tới 400 đô la cho mỗi lượt giới thiệu thành công mà bạn thực hiện.

Bạn bè
Tiền nạp ban đầu
Tiền thưởng của bạn Tiền thưởng của bạn bè Nhiều mục tiêu lots hai chiều
được bạn bè tiếp cận
$1,000 - $2,000 $100 $100 25
$2,000 - $5,000 $200 $200 50
$5,000 - $10,000 $300 $300 75
$10,000+ $400 $400 100

Điều khoản và điều kiện

 • Bạn bè phải đạt được nhiều Mục tiêu RT trong vòng 3 tháng kể từ khi bạn nạp tiền ban đầu để đủ điều kiện nhận Phần thưởng giới thiệu bạn bè này
 • Khi các điều kiện trên được đáp ứng, số tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch MultiBank của bạn và bạn bè của bạn trong vòng 5-7 ngày làm việc tương ứng
 • Người bạn được giới thiệu phải là khách hàng mới lần đầu của MultiBank Group và không được là khách hàng hiện tại
 • Số tiền nạp ban đầu tối thiểu của bạn bè phải là $ 1,000
 • Mỗi người có thể đủ điều kiện nhận được tối đa 8 Tiền thưởng Giới thiệu Bạn bè mỗi năm dương lịch
 • Phần thưởng này chỉ dành cho Khách hàng Cá nhân và bất kỳ tài khoản nào nhận được tiền thưởng đều không tạo ra khoản giảm giá
 • Phần thưởng này sẽ được tự động khấu trừ trong trường hợp rút tiền trước khi đạt được mục tiêu lots hai chiều
 • Nghiêm cấm thao túng hệ thống bằng giao dịch chênh lệch giá
 • MultiBank Group có quyền điều chỉnh tính toán giao dịch trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng hoặc thao túng đáng ngờ nào đối với chính sách thưởng và khuyến mãi này

Các điều khoản trên có thể áp dụng cho khuyến mãi tiền thưởng Giới thiệu Bạn bè và tạo thành phụ lục cho các điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận khách hàng . Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.

Được tạo riêng cho bạn, Chương trình Hoàn tiền bổ ích của chúng tôi là cách tốt nhất để bạn kiếm thêm lợi nhuận từ các giao dịch của mình. Khối lượng giao dịch của bạn trong Forex và Kim loại càng cao, bạn càng kiếm được nhiều tiền hoàn lại.

MAXIMUS Nền tảng MAXIMUS Chỉ FX & Kim loại

Số tiền nạp ban đầu tối thiểu là $ 50 Chênh lệch BẮT ĐẦU từ 1,4 * pips

Bậc số KHỐI LƯỢNG GỐC tính bằng Triệu HOÀN LẠI (mỗi triệu USD)
Bậc 1 Lên đến 25 $20
Bậc 2 25-100 $30
Bậc 3 100 - 250 $40
Bậc 4 250+ $50

MULTIBANK PRO Nền tảng MULTIBANK PRO Chỉ FX & Kim loại

Số tiền nạp ban đầu tối thiểu là 1.000 đô la Chênh lệch BẮT ĐẦU từ 0,8 * pips

Bậc số KHỐI LƯỢNG GỐC tính bằng Triệu HOÀN LẠI (mỗi triệu USD)
Bậc 1 Up to 25 $10
Bậc 2 25 - 100 $15
Bậc 3 100 - 250 $20
Bậc 4 250+ $30

ECN Pro Nền tảng ECN Chỉ FX & Kim loại

Số tiền nạp ban đầu tối thiểu là $ 5,000 Chênh lệch BẮT ĐẦU từ 0,0 * pips

Bậc số KHỐI LƯỢNG GỐC tính bằng Triệu HOÀN LẠI (mỗi triệu USD)
Bậc 1 Up to 25 $5
Bậc 2 25 - 100 $7
Bậc 3 100+ $10

Điều khoản và điều kiện

 • Khách hàng cá nhân mới có thể tham gia chương trình hoàn tiền khi mở tài khoản giao dịch.
 • Các khách hàng cá nhân hiện tại có thể đăng ký chương trình này. Khoản tiền hoàn lại sẽ được tính trên khối lượng giao dịch sau ngày đăng ký (khối lượng trước đó sẽ không được áp dụng).
 • Các sản phẩm được tính bao gồm trong khối lượng giao dịch chỉ là Forex và Kim loại.
 • Số tiền hoàn lại tối đa sẽ được giới hạn ở mức 20.000 đô la.
 • Bất kỳ khách hàng nào đăng ký tham gia chương trình sẽ không được hưởng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác đang diễn ra đồng thời.
 • Các giao dịch mở rộng quy mô (giao dịch được giữ dưới 60 giây) sẽ không được tính vào tính toán.
 • Tất cả các giao dịch được hoàn thành tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận khách hàng (ngoại trừ, nếu có, giao dịch ‘Forex Direct’ (DMA)) đều đủ điều kiện để được hoàn lại tiền.
 • Số tiền Bậc thang được giao dịch danh nghĩa hàng triệu đô la.
 • Các điều khoản trên được áp dụng cho chương trình khuyến mãi và tạo thành một phụ lục cho các Điều khoản và Điều kiện được nêu trong Thỏa thuận Khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho tài khoản của họ.
1
PHẦN THƯỞNG
ECN Pro

MultiBank Pro

Maximus
20% tiền thưởng
Tiền thưởng Imperial
Loyalty Bonus
Tiền thưởng giới thiệu bạn bè
Chương trình hoàn tiền
2
3

Tăng giao dịch của bạn

Tăng lợi nhuận của bạn bằng tiền thưởng và giao dịch các lệnh có khối lượng lớn hơn

FOREX
KIM LOẠI
CỔ PHIẾU
CHỈ SỐ
HÀNG HÓA
CRYPTO

Bạn cần giao dịch bao nhiêu lots?

Tiền nạp của bạn $1,000
Tiền thưởng có thể giao dịch, có thể chịu giá và có thể rút $200
Tổng vốn chủ sở hữu có thể giao dịch $1200
Số lots giao dịch =
$200 $2.5
= 80 Lots
4

Tăng trực tiếp 20% đến lợi nhuận của bạn

Giao dịch EUR / USD Không có tiền thưởng MultiBank 20% tiền thưởng
Đã nạp tiền $1,000 $1,000 + $200 Phần thưởng
Với Đòn bẩy 500: 1 $500,000 $600,000
Lots 5 6
profits $1,000 $1,200

CÁC NHÀ QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TÔI

MultiBank Group bao gồm một số công ty được quản lý chặt chẽ trên khắp 5 châu lục bởi 11 cơ quan quản lý tài chính. Điều này đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có được sự minh bạch và an toàn đầy đủ về tiền.

 • ASIC
  ASIC
  MEX Australia Pty Ltd (MEX Exchange), được ủy quyền và quản lý bởi Chứng khoán Australia & amp; Ủy ban Đầu tư (“ASIC”) với số AFSL 416279.
 • BaFin
  BaFin
  MEX Asset Management GmbH được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (“BaFin”) với số giấy phép HRB 73406.
 • FMA
  FMA
  MEX Asset Management GmbH (Áo) là chi nhánh tại Áo của công ty quản lý tài sản Đức của chúng tôi, với giấy phép số 491129z.
 • CNMV
  CNMV
  MEX Tây Ban Nha là chi nhánh Tây Ban Nha của MultiBank có trụ sở tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha và được quản lý bởi Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (“CNMV”).
 • DFSA
  DFSA
  Chi nhánh MEX Australia Pty Ltd-DIFC được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) theo giấy phép số CL3989.
 • FSC
  FSC
  Multibank FX được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Quần đảo Virgin thuộc Anh (FSC) với số giấy phép SIBA / L / 14/1068.
 • CIMA
  CIMA
  MEX Wealth Management là công ty con của chúng tôi tại Quần đảo Cayman, và được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman.

Hơn 40 GIẢI THƯỞNG NGÀNH FX

Trong thập kỷ qua, thành tựu của MultiBank Group đã được ngành công nghiệp ngoại hối toàn cầu công nhận, bao gồm các giải thưởng từ các tổ chức tài chính, tổ chức truyền thông và ấn phẩm xuất sắc.

HIỆN TẠI TOÀN CẦU

Tập đoàn MultiBank duy trì 25 văn phòng trên toàn thế giới để phục vụ cơ sở khách hàng quốc tế của chúng tôi và hợp tác với các chi nhánh tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.

global-presence