GIAO DỊCH NGOẠI HỐI, CỔ PHIẾU VÀ KIM LOẠI

20% TIỀN THƯỞNG NẠP

  • Được tín nhiệm từ năm 2005
  • Vốn thanh khoản 320 triệu Đô la Mỹ
  • Đòn bẩy lên đến 1:500
  • Biên độ từ 0 pip
  • Công nghệ ECN thuần
  • Tuân thủ 7 quy định tài chính

Nhận 20% tiền thưởng chịu giá và rút được của bạn, Lên đến 40,000 usd chỉ với 3 bước đơn giản :

  • Mở tài khoản Thực
  • Nạp 1000 đô la hoặc hơn
  • Bắt đầu giao dịch
Điều khoản và điều kiện áp dụng

Find out more about our awards and recognitions as industry leader

>
<