INSTITUTIONAL REGISTRATION INSTITUTIONAL REGISTRATION

Hợp tác với nhà môi giới FX và CFD được quản lý chặt chẽ nhất trên toàn thế giới. Cung cấp mức chênh lệch bắt đầu từ 0,0 Pips, miễn phí phí qua đêm trên các sản phẩm của CFD cũng như đòn bẩy lên đến 500: 1.

THAM GIA NGAY

Clear All

Bây giờ bạn sẽ được giới thiệu thông qua Công ty Cổ phần Đại Tây Dương MEX Công ty số 354945 được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (“CIMA”) (Số Giấy phép: 1811316). MEX Atlantic là một bộ phận của Tập đoàn MultiBank.