Kính Gửi
Vui lòng lưu ý rằng vốn chủ sở hữu tài khoản giao dịch của bạn hiện đang thấp hơn yêu cầu ký quỹ %.
Để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ duy trì của tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện những điều sau:
icon
Nạp tiền vào tài khoản của bạn để đáp ứng mức ký quỹ và tăng vốn chủ sở hữu sẵn có của bạn.
icon
Giảm các tài khoản hiển thị bằng cách đóng các lệnh hiện tại của bạn để đáp ứng mức ký quỹ.
NẠP TIỀN NGAY BÂY GIỜ
Xin lưu ý rằng khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 20%, chúng tôi sẽ bắt đầu đóng các lệnh mở của bạn bắt đầu với mức thua lỗ cao nhất. Trong trường hợp bạn không cấp vốn hoặc giảm quy mô số lượng lệnh, bạn sẽ không thể mở bất kỳ lệnh mới nào cho đến khi các mức ký quỹ hiện tại được hỗ trợ trở lại.
Trân trọng,
MultiBank Group
www.multibankfx.com cs@multibankfx.com

Disclaimer: The content of this email is confidential and intended for the specified recipient only. If you received this message by mistake, please let us know and erase all copies and attachments and refrain from forwarding the information to any third party. MultiBank Group shall not be liable for any special, indirect, incidental, or consequential damages, including without limitation, losses or unrealized gains that may result.

© 2021 MultiBank Exchange is the trading name of MultiBank Forex Exchange Corporation incorporated in the USA with Company No. 3918038. MultiBankFX is the trading name of Multibank FX International Corporation with Company No. 1377324. MEX Group Worldwide Limited is the holding company of the MultiBank Group of Companies and is registered at 20/F, Central Tower, 28 Queen’s Road Central, Hong Kong.

icon