CHÚC MỪNG !

Bạn đã mở thành công tài khoản giao dịch demo của mình với MultiBank Group, được ủy quyền và quản lý bởi ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC, CIMA & DFSA.

TIẾP THEO LÀ GÌ?

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

Lưu Chi tiết Tài khoản Giao dịch Demo của bạn và bắt đầu giao dịch

Số tài khoản:

Mật khẩu: *********

* Vui lòng kiểm tra hộp thư đến email của bạn để biết mật khẩu của bạn. Bạn có thể thay đổi nó trong nền tảng giao dịch của mình.

Tên máy chủ: MEXIntGroup-Demo

Vui lòng tải xuống nền tảng giao dịch trên thiết bị ưa thích của bạn.

Thank you for choosing MultiBank Group, if you have any questions, please contact our 24/5 support team.

Visit our website to learn more about what makes MultiBank Group the leading online financial derivatives provider worldwide.