XÁC NHẬN EMAIL CỦA BẠN

Vui lòng xác minh địa chỉ email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết xác minh được gửi đến hộp thư đến của bạn. Sau khi hoàn tất bước xác minh email, bạn sẽ có thể chọn mật khẩu cho tài khoản MyMultiBank của mình và tiếp tục đăng ký tài khoản trực tiếp của mình.

Bạn có đang gặp bất kỳ vấn đề nào không? Bấm vào đây để tiếp cận bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi