สมัครตอนนี้
bg

PRIVACY POLICY

INTRODUCTION

MEX Atlantic needs to collect personal information from our clients and prospective clients in order to
provide them with our products, services and any relevant information.
Your privacy is very important to us and we make it our priority to safeguard and secure any and all
confidential information relating to individuals.
This Privacy Policy will go through what measures MEX Atlantic (the “Company” or “MEX Atlantic”)
takes to collects, uses and manages the personal information we receive from you or a third party in
relation to the products and services we provide. This Privacy Policy also outlines your rights relating to
the processing of your personal information.
Our Privacy Policy is reviewed and updated regularly in order to be compliant with data protection laws
and other privacy regulations.

MEX ATLANTIC

MEX Atlantic Corporation with Company No. 354945, registered at 4th Floor, Harbour Place, 103 South
Church Street, PO Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands.

PRIVACY PROTECTION

MEX Atlantic respects the privacy of any users who access its website(s), and therefore is committed
to taking all reasonable steps to safeguard the privacy and confidential information of all clients
and visitors of our website, in accordance with the applicable data protection laws and regulations.
To ensure this, we have trained our staff on the importance protecting and respecting your personal
information and privacy. We have also appointed a Data Protection Officer to ensure that our Company
manages/processes your personal information in compliance with the applicable data protection laws
and regulations and in accordance with this Privacy Policy.
The personal information you provide us with when registering yourself as a user of the Company’s
website(s) or of its services is classified as registered information, which is protected in several different
ways. You can access your registered information after logging in to MyMEX.
It is your responsibility to make sure that your password is only known to you and not disclosed to
anyone else. Your registered information is securely stored with us, and only authorized staff have
access to this information. Please also note that transfer of information via the internet is not always
entirely secure, but we have taken significant precautions to assure that your personal data is being
protected.

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

As part of our application process and in order to open any type of account with us, you must first
complete and submit an application form with all the required information. By completing this application
form, you are requested to disclose personal information in order to enable the Company to assess your
application and comply with the relevant laws (including their regulations). The information you provide
may also be used by the Company to inform you regarding its services.
PRIVACY POLICY 2
The information that we may collect from you includes the following:
• Full name
• Residential address
• Contact details (e.g. telephone number, email address, etc.)
• Date of birth, place of birth, gender, citizenship
• Information about your income and wealth, including details about your source of funds, assets and
liabilities, bank account information, trading statements, financial statements
• Trading account balances, trading activity, your inquiries and our responses
• Profession and employment details
• Authentication data (e.g. signature)
• Location data
• Trading performance, knowledge and experience
• Verification information, which includes information necessary to verify your identity such as a
passport or driver’s license (examples also include background information we receive about you
from public records or from other entities not affiliated with us). Furthermore, we may collect other
identifiable information, such as identification numbers and/or passport/tax registration numbers
• Any other information customarily used to identify you and about your trading experience which is
relevant to us providing our services to you.
We obtain this information in a number of ways through your use of our services, including through any
of our websites, apps, the account opening applications, our demo account forms or customer service
communications. We may also collect this information about you from third parties such your payment
providers and through publicly available sources. We also keep records of your trading behavior,
including records regarding the following:
• Products you trade with us and their performance
• Historical data about the trades and investments you have made, including the amount invested
• Your preference for certain types of products and services
If you choose not to provide the information, we need to fulfil your request for a specific product or
service, we may not be able to provide you with the requested product or service.
We may record any communications, electronic, by telephone, in person or otherwise, that we have
with you in relation to the services we provide to you and our business relationship with you. These
recordings will be our sole property and will constitute evidence of the communications between us.
Such telephone conversations may be recorded without the use of a warning tone or any other further
notice.

PROCESSING OF YOUR PERSONAL INFORMATION

We may process your personal data on the following bases and for the following purposes:

1. PERFORMANCE OF A CONTRACT

We process personal data in order to provide our services and products, as well as information
regarding our products and services based on the contractual relationship with our clients (i.e. so as
to perform our contractual obligations). In addition, processing of personal data takes place to be able
to complete our client on-boarding/acceptance procedures.
PRIVACY POLICY 3
In view of the above, we need to verify your identity in order to accept you as our client and we will need
to use those details in order to effectively manage your trading account with us. This may include
third parties carrying out credit or identity checks on our behalf. The use of your personal information
is necessary for us to know who you are as we have a legal obligation to comply with ‘Know Your
Customer’ and customer due diligence’ regulatory obligations

2. COMPLIANCE WITH A LEGAL OBLIGATION

There are a number of legal obligations imposed by relevant laws to which we are subject, as well as
specific statutory requirements (e.g. anti-money laundering laws, financial services laws, corporation
laws, privacy laws and tax laws). There are also various supervisory authorities whose laws and
regulations apply to us. Such obligations and requirements impose on us necessary personal data
processing activities for credit checks, identity verification, payment processing, compliance with
court orders, tax law or other reporting obligations and anti-money laundering controls.
These obligations apply at various times, including client on- boarding/acceptance, payments and
systemic checks for risk management.

3. FOR THE PURPOSES OF SAFEGUARDING LEGITIMATE INTERESTS

We process personal data so as to safeguard the legitimate interests pursued by us or by a third
party. A legitimate interest is when we have a business or commercial reason to use your information.
Examples of such processing activities include the following:
• Initiating legal claims and preparing our defense in litigation procedures
• Risk management
• Measures to manage business and for further developing products and services
• Measures to ensure IT and system security, preventing potential crime, asset security, admittance
controls and anti-trespassing measures
• Sharing your personal data within MEX Atlantic for the purpose of updating/verifying your personal
data in accordance with the relevant anti-money laundering compliance framework

4. YOU HAVE PROVIDED YOUR CONSENT

Our storage and use of your personal data is based on your consent (other than for the reasons
described or implied in this policy when your consent is not required). You may revoke consent at
any time; however, any processing of personal data prior to the receipt of your revocation will not be
affected.

5. TO PROVIDE YOU WITH PRODUCTS AND SERVICES, OR INFORMATION ABOUT OUR PRODUCTS<br/>AND SERVICES, AND TO REVIEW YOUR ONGOING NEEDS

Once you successfully open a trading account with us, or subscribe to an update, we will need to use
your personal information to perform our services and comply with our obligations to you. It is also
in our legitimate interests to try to ensure that we are providing the best products and services so we
may periodically review your needs based on our assessment of your personal information to try to
ensure that you are getting the benefit of the best possible products and services from us.

6. TO INVESTIGATE OR SETTLE ENQUIRIES OR DISPUTES

We may need to use personal information collected from you to investigate issues or to settle disputes
with you because it is in our legitimate interests to ensure that issues and disputes get investigated
and resolved in a timely and efficient manner.

7. TO COMPLY WITH APPLICABLE LAWS, COURT ORDERS, OTHER JUDICIAL PROCESS, OR THE<br/>REQUIREMENTS OF ANY APPLICABLE REGULATORY AUTHORITIES

We may need to use your personal information to comply with any applicable laws and regulations,
court orders or other judicial process, or the requirements of any applicable regulatory authority. We
do this not only to comply with our legal obligations but because it may also be in our legitimate
interest to do so.

8. DATA ANALYSIS<br/>

Our webpages and emails may contain web beacons or pixel tags or any other similar type of data
analysis tools that allow us to track receipt of correspondence and count the number of users that
have visited our webpage or opened our correspondence. We may aggregate your personal information
(such as trading history) with the personal information of our other clients on an anonymous basis. If
your personal information is not in an anonymized form, it is in our legitimate interest to continually
evaluate that personal information to ensure that the products and services we provide are relevant
to the market.

9. MARKETING PURPOSES

We may use your personal information to send you marketing communications by email, phone, SMS
or other methods (such as social media channels) to ensure that you are kept up to date with our
latest products and services. We will not disclose your information to any outside parties that may
allow them to directly market to you.

10. INTERNAL BUSINESS PURPOSES AND RECORD KEEPING

We may use your personal information for internal business and research or record keeping purposes.
Such processing is in our own legitimate interests and is required in order to comply with our legal
obligations. This may include any communications that we have with you in relation to the services and
products we provide to you. We will also keep records to ensure that you comply with your contractual
obligations pursuant to the agreement governing our relationship with you.

11. LEGAL NOTIFICATIONS

Often the law requires us to advise you of certain changes to products or services or laws. We may
need to inform you of changes to the terms or the features of our products or services. We need to
process your personal information to send you these legal notifications. You will continue to receive
this information from us even if you choose not to receive direct marketing information from us.

12. PHYSICAL SECURITY

If you enter any of our premises we may record your image on our CCTV for security reasons. We may
also take your details to keep a record of who has entered our premises on any given day. It is in our
legitimate interest to do this to maintain a safe and secure working environment.

DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL INFORMATION

The Company will not disclose any of its clients’ confidential information to a third party, except: (a) to
the extent that it is required to do so pursuant to any applicable laws, rules or regulations; (b) if there
is a duty to disclose; (c) if our legitimate business interests require disclosure; or (d) at your request
or with your consent or to Persons described in this policy. The Company will endeavor to make such
disclosures on a ‘need-to-know’ basis, unless otherwise instructed by a regulatory authority. Under
such circumstances, the Company will notify the third party regarding the confidential nature of any
such information. As part of using your personal data for the purposes set out above, the Company
may disclose your personal information to the following:
• Any companies related to MEX Atlantic, meaning any of our ultimate holding companies and their
respective subsidiaries may receive such information;
• Our associates and service providers, for business purposes, including third parties such as
business service providers and specialist advisers who have been contracted to provide us with
administrative, financial, legal, tax, compliance, insurance, research or other services;
• Business introducers with whom we have a mutual business relationship;
• Business parties, credit providers, courts, tribunals and regulatory authorities as agreed or
authorised by law;
• Anyone authorised by you.
If the Company discloses your personal information to business parties, such as card or other payment
processing companies or banks, in order to perform the services requested by clients, such third
parties may store your information in order to comply with their legal and other obligations.
Clients accept and consent that the Company may, from time to time, analyze the data collected while
visiting our website(s) or by other means, such as questionnaires, for statistical purposes in order to
improve the Company’s business activities.

TRANSFERS OUTSIDE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA<br/>

We may transfer your personal information outside the European Economic Area (EEA) to other MEX
Atlantic companies as well as service providers (i.e. processors) who are engaged on our behalf. To
the extent we transfer your information outside the EEA, we will ensure that the transfer is lawful and
that processors in third countries are obliged to comply with the European data protection laws or
other countries’ laws which are comparable and to provide appropriate safeguards in relation to the
transfer of your data in accordance with GDPR Article 46.
By submitting your personal data, you consent to your personal information being processed by staff
of MEX Atlantic operating outside the EEA who work for us. Such staff may be, among others, engaged
in the fulfilment of your requests, the processing of your payment details and the provision of support
services. The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated
securely and in accordance with this Privacy Policy.

YOUR COLLECTED INFORMATION

Tracking systems used on the Company’s website(s) may collect your personal data in order to
optimize the services provided to clients/potential clients. The website collects information in the
following ways:

DEVICE INFORMATION

By recognizing your device used to access and use the Company’s website(s), we can provide you with
the most appropriate version of our website(s).

LOG INFORMATION

Logging certain behaviors on the site enables the company to track user action and therefore
troubleshoot any issues that may occur.

LOCATION INFORMATION

Using your IP address helps us localize our website content, which we provide to you based on your
country, and improve your user experience on our site(s).

COOKIES

Cookies are text files with a small amount of data sent from our website(s) to your browser and stored
on your computer’s hard drive. Cookies help us improve the performance of our website(s) and our
website visitors’ experience, track your referrer (if any) and improve our future advertising campaigns.

COOKIES

Cookies are small pieces of data sent from our website(s) to your browser and stored on your
computer’s hard drive when using our site(s), and they may include a unique identification number.
The purpose of collecting this information is to provide you with a more relevant and effective
experience on our website(s), including the presentation of our web pages according to your needs
or preferences. Cookies are frequently used on many websites on the internet, and you can choose if
and how a cookie will be accepted by changing your preferences and options in your browser. You may
not be able to access some parts of our website(s) if you choose to disable the cookie acceptance in
your browser, particularly in your MyMEX account panel and other secure parts of our website(s). We
therefore recommend you to enable cookie acceptance in order to benefit from all our online services.
Furthermore, we use cookies for re-marketing features in order to allow us to reach out to users who
have previously visited our website(s) and have shown an interest in our products and services.
Periodically, we may use third party vendors to display our ads over the internet to you, based on your
previous use of our website(s). You can opt out this particular use of cookies at any time by visiting
Google’s Ads Settings page and the DoubleClick opt-out page or as they later update those facilities.
The Company uses session ID cookies and persistent cookies. A session ID cookie expires after a set
amount of time or when the browser window is closed. A persistent cookie remains on your hard drive
for an extended time period. You can remove persistent cookies by following directions provided in
your web browser›s ‘Help’ file.
For further details about our cookie policy and how our cookies work, read our Cookies Policy.

HOW WE OBTAIN YOUR CONSENT

If our use of your personal information requires your consent, such consent will be provided in
accordance with the express written terms which govern our business relationship (which are available
on our website(s), as amended from time time), or any other contract we may have entered into with
you or as set out in our communication with you from time to time.
If we rely on your consent as our legal basis for holding and processing your personal information, you
have the right to withdraw that consent at any time by contacting us using the contact details set out
in this Privacy Policy.

STORAGE OF YOUR PERSONAL INFORMATION AND RETENTION PERIOD

In relation to your personal information, we will hold this for as long as we have a business relationship
with you, in a combination of secure computer storage facilities and paper-based files and other records
and we take the necessary measures to protect the personal information we hold from misuse, loss,
unauthorized access, modification or disclosure.
When we consider that personal information is no longer necessary for the purpose for which it was
collected, we will remove any details that will identify you or we will securely destroy the records.
However, we may need to maintain records for a significant period of time (after you cease being our
client). For example, we are subject to certain anti- money laundering laws which require us to retain
the following, for a period of 5 years after our business relationship with you has ended:
• A copy of the documents we used in order to comply with our customer due diligence obligations;
• Supporting evidence and records of transactions with you and your relationship with us
Also, the personal information we hold in the form of a recorded communication, by telephone,
electronically, in person or otherwise, will be held in line with local regulatory requirements (i.e., 7
years after our business relationship with you has ended or longer if you have legitimate interests
(such as handling a dispute with you). If you have opted out of receiving marketing communications
we will hold your details on our suppression list so that we know you do not want to receive these
communications.
We may keep your data for longer than 7 years if we cannot delete it for legal, regulatory or technical
reasons.

YOUR RIGHTS REGARDING YOUR PERSONAL INFORMATION

INFORMATION AND ACCESS

You have the right to request what information we process, along with a copy of that personal
information within thirty (30) days from the date of your request. If you require additional copies, we
may need to charge a administration fee.

RECTIFICATION

We will take all reasonable steps to make sure that your personal information remains accurate,
complete and up-to-date. If the personal information we hold about you is inaccurate or incomplete,
you are entitled to have it rectified. If we have disclosed your personal information to others, we will let
them know about the rectification where possible. You may inform us at any time that your personal
details have changed by e-mailing us at cs@mexatlantic.com. The Company will change your personal
information in accordance with your instructions. To proceed with such requests, in some cases we
may need supporting documents from you as proof, i.e. personal information that we are required to
keep for regulatory or other legal purposes.

ERASURE

You can ask us to delete or remove your personal information in certain circumstances such as if we
no longer need it or you withdraw your consent (if applicable) provided that we have no legal obligation
to retain that data. Such request will be subject to any retention limits we are required to comply with
in accordance with applicable laws and regulations. If we have disclosed your personal information to
others, we will let them know about the erasure where possible.

PROCESSING RESTRICTIONS

You can ask us to ‘block’ or suppress the processing of your personal data in certain circumstances
such as if you contest the accuracy of that personal information or object to us processing it. It will
not stop us from storing your personal information. We will inform you before we decide not to agree
with any requested restriction. If we have disclosed your personal information to others, we will inform
about the restriction if possible.

DATA PORTABILITY

Under the General Data Protection Regulation (679/2016), you have the right, in certain circumstances,
to obtain personal information you have provided us with (in a structured, commonly used and machine
readable format) and to re-use it elsewhere or ask us to transfer this to a third party of your choice.

OBJECTION

You can ask us to stop processing your personal information, and we will do so, if we are:
• Relying on our own or someone else’s legitimate interests to process your personal information
except if we can demonstrate compelling legal grounds for the processing;
• Processing your personal information for direct marketing;
• Processing your personal information for research unless we reasonably believe such processing
is necessary or prudent for the performance of a task carried out in the public interest (such as by
a regulatory or enforcement agency).

OPT-OUT OF SUBMITTING YOUR PERSONAL INFORMATION

If you do not want us to use your personal information, you must inform the Company by sending
an email to cs@mexatlantic.com. If you decide to do so, we may not be able to continue to provide
information, services and/or products requested by you and we will have no liability to you in this
respect.

LEGAL DISCLAIMER

The Company may disclose your personally identifiable information as required by rules and regulations
and if the Company believes that disclosure is necessary to protect our rights or to comply with
other proceedings, court order, legal process served or pursuant to governmental, intergovernmental
or other regulatory bodies. The Company is not liable for misuse or loss of personal information or
otherwise on the Company’s website(s) that the Company does not have access to or control over.
The Company will not be liable for unlawful or unauthorized use of your personal information due to
misuse or misplacement of your passwords, negligent or malicious intervention or otherwise by you
or due to your acts or omissions or a person authorized by you (whether or to that authorization is
permitted by the terms of our legal relationship with you).

HOW TO CONTACT US

If you have any questions or concerns regarding this Privacy Policy, please e-mail us at
cs@mexatlantic.com.

เลือกจะไปที่ไหนต่อ

striped-background-card
ทำไมต้องเลือก MultiBank
ทำไมต้องเลือก MultiBank
striped-background-card
เงินทุนบัญชี
เงินทุนบัญชี
striped-background-card
สนับสนุน
สนับสนุน

ต้องการเริ่มต้น?

เข้าร่วม MultiBank Group
rocket

พวกเรายอมรับ:
ลิขสิทธิ์©: 2005-2024 MEX Group Worldwide Limited สงวนลิขสิทธิ์. MultiBank Group เป็นชื่อทางการค้าที่ลงทะเบียนของ MEX Group Worldwide Limited 200 Gloucester Road, Wan Chai, ฮ่องกง MultiBank Exchange เป็นชื่อการซื้อขายของ MultiBank Forex Exchange Corporation Incoraperated ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพร้อม บริษัท หมายเลข 3918038 MultiBankInternational Corporation กับ บริษัท หมายเลข 418653 และสำนักงานจดทะเบียนที่ Aiolou & Panagioti Diomidous 9 Katholiki, 3020, Limassol, Cyprus คำเตือนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง: การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือสัญญาสำหรับความแตกต่างของอัตรากำไรขั้นต้นมีความเสี่ยงในระดับสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน มีความเป็นไปได้ที่คุณสามารถรักษาความสูญเสียเกินกว่าเงินฝากของคุณ โปรดดูคำเตือนความเสี่ยงเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงานที่มีการควบคุมในระหว่างกระบวนการเปิดบัญชี