โบรคเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรคเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรคเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรคเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรคเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

mobile

โบรคเกอร์ Forex อันดับหนึ่งของโลก

เลือกโบนัสสำหรับการเทรดของคุณ

เลือกโบนัสที่คุณต้องการ
เลือกโบนัสที่คุณต้องการ

รับโบนัสเงินฝากสูงสุดถึง $40,000 สมทบเงินลงทุนของคุณ

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • จำนวนโบนัสสูงสุดต่อลูกค้าหนึ่งท่านอยู่ที่ $40,000
 • โบนัสที่เสียได้นี้สามารถถอนได้ที่จำนวน $200 ต่อทุกๆการเทรด 80 ลอต (round trip)
 • หากลูกค้าเลือกที่จะถอนเงินทุนออกจากบัญชีการเทรด จำนวนโบนัสใดๆก็ตามที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดจะถูกหักจากบัญชีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ถ้าลูกค้าเลือกที่จะถอนเพียงแค่กำไรที่ได้มาจากการเทรด จำนวนโบนัสใดๆก็ตามที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดจะไม่ถูกหักจากบัญชีของลูกค้า
 • ลูกค้าจะต้องทำตามข้อกำหนดในการเทรดภายใน 90 วันนับจากวันที่รับโบนัส หากเทรดไม่ถึงข้อกำหนดในวันที่โบนัสหมดอายุ ลูกค้าจะได้รับโบนัสที่ถูกคำนวณตามสัดส่วนที่เทรดเท่านั้น
 • ลูกค้าที่ต้องการขอปรับยอดเงินติดลบจะถูกถอนยอดโบนัสทั้งหมดออกเพื่อใช้ทดกับยอดติดลบที่ต้องปรับใหม่ แต่ลูกค้าสามารถขอโบนัสได้อีกเมื่อฝากเงินครั้งใหม่ ตราบใดที่บอดโบนัสที่เคยขอทั้งหมดยังไม่ถึง $40,000
 • โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นๆได้
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับโบนัสในบัญชีซื้อขายเดียวเท่านั้น
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับแพลตฟอร์ม Multibank Pro และ Standard เท่านั้น
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับโบนัส 20% และถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน ข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

ลูกค้าใหม่สามารถทำเงินได้สูงสุดถึง $5,000 จากการฝากเงินเข้าในบัญชีในครั้งแรก และจะต้องทำตามเงื่อนไขบังคับพื้นฐานของการเทรดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จำนวนเงินฝาก อิมพีเรียลโบนัส จำนวน Lots ที่กำหนด RT
$50,000+ $5,000  1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$200-$999 $40 40

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อิมพีเรียลโบนัสนี้สามารถเสียได้และจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเปิดบัญชี
 • โบนัสนี้ใช้ได้เฉพาะกับการวางเงินเปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ในการฝากเงินครั้งถัดไป (การเติมเงินเข้าบัญชี)
 • การถอนโบนัสนี้ออกจากบัญชีจะทำได้ก็ต่อเมื่อการเทรดทำได้จนถึงเป้า lots round-trip target แล้วเท่านั้น (โปรดดูตาราง ‘Lots RT Target’ ข้างล่าง)
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับทุกๆแพลตฟอร์มและในทุกบริษัทเทรดดิ้งภายในกลุ่ม MultiBank Group
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอด round-trip ของจำนวนลอตจะถึงเป้า
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับอิมพีเรียลโบนัสและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

ลูกค้าระยะยาวสามารถรับโบนัสสูงสุดถึง $3,500 จากการฝากเงินเข้าในบัญชีในครั้งแรก และจะต้องทำตามเงื่อนไขบังคับพื้นฐานของการเทรดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จำนวนเงินฝาก ลอยัลตี้โบนัส จำนวน Lots ที่กำหนด RT
$50,000+ $3,500  1,060
$40,000-$49,999 $2,500 810
$30,000-$39,999 $1,625 550
$20,000-$29,999 $875 310
$10,000-$19,999 $350 130
$5,000-$9,999 $175 95
$2,000-$4,999 $90 75
$1,000-$1,999 $75 65
$200-$999 $40 40

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • ลอนัลตี้โบนัสนี้สามารถเสียได้และจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเปิดบัญชี
 • โบนัสนี้ใช้ได้เฉพาะกับการการเติมเงินเข้าบัญชีเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ในการฝากเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • การถอนโบนัสนี้ออกจากบัญชีจะทำได้ก็ต่อเมื่อการเทรดทำได้จนถึงเป้า lots round-trip target แล้วเท่านั้น (โปรดดูตาราง ‘Lots RT Target’ ข้างล่าง)
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับทุกๆแพลตฟอร์มและในทุกบริษัทเทรดดิ้งภายในกลุ่ม MultiBank Group
 • การเทรดที่มีการเปิดและปิดคำสั่งภายใน 60 วินาที และการเทรด CFD จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณจำนวนลอตเป้าหมาย
 • โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นๆได้
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรด
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอด round-trip ของจำนวนลอตจะถึงเป้า
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับลอยัลตี้โบนัสและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

บอกต่อและรับสูงสุดถึง $400 ต่อการแนะนำที่สำเร็จแต่ละครั้ง

เงินฝากขั้นต้น
ของเพื่อนคุณ
โบนัสของคุณ โบนัสของเพื่อนคุณ จำนวน Lots ที่กำหนด RT
แนะนำโดยเพื่อน
$1,000 - $2,000 $100 $100 25
$2,000 - $5,000 $200 $200 50
$5,000 - $10,000 $300 $300 75
$10,000+ $400 $400 100

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • เพื่อนของคุณจะต้องเทรดให้ถึงจำนวนลอตที่กำหนด (RT) ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่ฝากเงินเข้าบัญชีเทรดครั้งแรกจึงจะได้รับสิทธิ์ในโบนัสแนะนำเพื่อน
 • เมื่อได้ปฏิบัติตามเงือนไขดังกล่าวแล้ว โบนัสจำนวนนั้นจะถูกจ่ายเป็นเครดิตให้ในบัญชี Multibank ของคุณและเพื่อนคุณ ภายในเวลาระหว่าง 5-7 วันทำการตามลำดับ
 • เพื่อนที่คุณแนะนำมานั้นจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดบัญชีเทรดกับเรา MultiBank Group เป็นครั้งแรก ลูกค้าที่มีบัญชีกับเราอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้
 • ในบัญชีของเพื่อนที่คุณแนะนำมานั้นจะต้องมีเงินฝากขั้นต้นอย่างน้อย $ 1,000
 • ลูกค้าแต่ละท่านสามารถรับโบนัสแนะนำเพื่อนได้สูงสุดจำนวนปีละ 8 คน
 • โบนัสนี้สำหรับลูกค้ารายบุคคลเท่านั้น และบัญชีที่มีสิทธิ์รับโบนัสจะต้องเป็นบัญชีที่ไม่ได้ทำกำไรจากค่ารีเบท
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอด round-trip ของจำนวนลอตจะถึงเป้า
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับโบนัสแนะนำเพื่อนและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

โปรแกรมเงินคืนที่คุ้มค่าของเราถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากการเทรดของคุณ ยิ่งคุณมีปริมาณการเทรดมากเท่าไหร่ (เฉพาะคู่สกุลเงินกับโลหะเท่านั้น) คุณจะยิ่งได้เงินคืนมากเท่านั้น

MAXIMUS แพลตฟอร์ม Standard - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำที่ $50 สเปรดเริ่มที่ 1.4* pips

Tier No. มูลค่าการเทรดในหลักล้าน รีเบท (USD ต่อล้าน)
Tier 1 สูงถึง 25 $20
Tier 2 25-100 $30
Tier 3 100 - 250 $40
Tier 4 250+ $50

MULTIBANK PRO แพลตฟอร์ม MULTIBANK PRO - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่ $1000 สเปรดเริ่มที่ 0.8* pips

Tier No. มูลค่าการเทรดในหลักล้าน รีเบท (USD ต่อล้าน)
Tier 1 สูงถึง 25 $10
Tier 2 25 - 100 $15
Tier 3 100 - 250 $20
Tier 4 250+ $30

ECN Pro แพลตฟอร์ม ECN - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่ $5000 สเปรดเริ่มที่ 0.0* pips

Tier No. มูลค่าการเทรดในหลักล้าน รีเบท (USD ต่อล้าน)
Tier 1 สูงถึง 25 $5
Tier 2 25 - 100 $7
Tier 3 100+ $10

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • เทรดเดรอ์รายบุคคลใหม่สามารถลงทะเบียนโปรแกรมนี้ด้วยบัญชีใหม่เมื่อโปรโมชันเริ่มขึ้น
 • เทรดเดอร์รายบุคคลที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนกับโปรแกรมนี้ จำนวนเงินคืนจะถูกคำนวณจากปริมาณการเทรดหลังจากวันลงทะเบียน (ปริมาณก่อนหน้าจะไม่ถูกนำมาคำนวณ)
 • ตราสารที่รวมอยู่ในปริมาณการเทรดดังกล่าวคือคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น
 • จำนวนเงินคืนสูงสุดไม่เกิน $20,000
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนโปรแกรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์สมัครรับโปรโมชันอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
 • การเทรดประเภท Scalping (การถือคำสั่งซื้อขายน้อยกว่า 60 วินาที) จะไม่ถูกคำนวณร่วมไปด้วย
 • ทุกธุรกรรมที่ดำเนินตามเงื่อนไขของข้อตกลงลูกค้า (ยกเว้นการเทรด ‘คู่สกุลเงินโดยตรง' (DMA) หากเข้าเกณฑ์) มีสิทธิ์รับเงินคืน
 • The Tier Sums คือมูลค่าการเทรดเป็นหลักล้านดอลลาร์
 • เงื่อนไขข้างต้นบังคับใช้กับโปรโมชันและก่อให้เกิดข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในข้อตกลงลูกค้า ลูกค้าควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดที่บังคับใช้กับบัญชีของตน

รับโบนัสเงินฝากสูงสุดถึง $40,000 สมทบเงินลงทุนของคุณ

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • จำนวนโบนัสสูงสุดต่อลูกค้าหนึ่งท่านอยู่ที่ $40,000
 • โบนัสที่เสียได้นี้สามารถถอนได้ที่จำนวน $200 ต่อทุกๆการเทรด 80 ลอต (round trip)
 • หากลูกค้าเลือกที่จะถอนเงินทุนออกจากบัญชีการเทรด จำนวนโบนัสใดๆก็ตามที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดจะถูกหักจากบัญชีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ถ้าลูกค้าเลือกที่จะถอนเพียงแค่กำไรที่ได้มาจากการเทรด จำนวนโบนัสใดๆก็ตามที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดจะไม่ถูกหักจากบัญชีของลูกค้า
 • ลูกค้าจะต้องทำตามข้อกำหนดในการเทรดภายใน 90 วันนับจากวันที่รับโบนัส หากเทรดไม่ถึงข้อกำหนดในวันที่โบนัสหมดอายุ ลูกค้าจะได้รับโบนัสที่ถูกคำนวณตามสัดส่วนที่เทรดเท่านั้น
 • ลูกค้าที่ต้องการขอปรับยอดเงินติดลบจะถูกถอนยอดโบนัสทั้งหมดออกเพื่อใช้ทดกับยอดติดลบที่ต้องปรับใหม่ แต่ลูกค้าสามารถขอโบนัสได้อีกเมื่อฝากเงินครั้งใหม่ ตราบใดที่บอดโบนัสที่เคยขอทั้งหมดยังไม่ถึง $40,000
 • โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นๆได้
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับโบนัสในบัญชีซื้อขายเดียวเท่านั้น
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับแพลตฟอร์ม Multibank Pro และ Standard เท่านั้น
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขด้านบนนั้นใช้สำหรับโบนัสเงินฝาก 20% เท่านั้น หากต้องการข้อตกลงและเงื่อนไขของ Multibank Group ฉบับเต็ม กรุณา คลิกที่นี่

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับโบนัส 20% และถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน ข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

ลูกค้าใหม่สามารถทำเงินได้สูงสุดถึง $5,000 จากการฝากเงินเข้าในบัญชีในครั้งแรก และจะต้องทำตามเงื่อนไขบังคับพื้นฐานของการเทรดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จำนวนเงินฝาก อิมพีเรียลโบนัส จำนวน Lots ที่กำหนด RT
$50,000+ $5,000  1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$200-$999 $40 40

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อิมพีเรียลโบนัสนี้สามารถเสียได้และจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเปิดบัญชี
 • โบนัสนี้ใช้ได้เฉพาะกับการวางเงินเปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ในการฝากเงินครั้งถัดไป (การเติมเงินเข้าบัญชี)
 • การถอนโบนัสนี้ออกจากบัญชีจะทำได้ก็ต่อเมื่อการเทรดทำได้จนถึงเป้า lots round-trip target แล้วเท่านั้น (โปรดดูตาราง ‘Lots RT Target’ ข้างล่าง)
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับทุกๆแพลตฟอร์มและในทุกบริษัทเทรดดิ้งภายในกลุ่ม MultiBank Group
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอด round-trip ของจำนวนลอตจะถึงเป้า
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับอิมพีเรียลโบนัสและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

ลูกค้าระยะยาวสามารถรับโบนัสสูงสุดถึง $3,500 จากการฝากเงินเข้าในบัญชีในครั้งแรก และจะต้องทำตามเงื่อนไขบังคับพื้นฐานของการเทรดดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

จำนวนเงินฝาก ลอยัลตี้โบนัส จำนวน Lots ที่กำหนด RT
$50,000+ $3,500  1,060
$40,000-$49,999 $2,500 810
$30,000-$39,999 $1,625 550
$20,000-$29,999 $875 310
$10,000-$19,999 $350 130
$5,000-$9,999 $175 95
$2,000-$4,999 $90 75
$1,000-$1,999 $75 65
$200-$999 $40 40

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • ลอนัลตี้โบนัสนี้สามารถเสียได้และจะต้องถูกใช้ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเปิดบัญชี
 • โบนัสนี้ใช้ได้เฉพาะกับการการเติมเงินเข้าบัญชีเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ในการฝากเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • การถอนโบนัสนี้ออกจากบัญชีจะทำได้ก็ต่อเมื่อการเทรดทำได้จนถึงเป้า lots round-trip target แล้วเท่านั้น (โปรดดูตาราง ‘Lots RT Target’ ข้างล่าง)
 • โบนัสนี้ใช้ได้กับทุกๆแพลตฟอร์มและในทุกบริษัทเทรดดิ้งภายในกลุ่ม MultiBank Group
 • การเทรดที่มีการเปิดและปิดคำสั่งภายใน 60 วินาที และการเทรด CFD จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณจำนวนลอตเป้าหมาย
 • โบนัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่นๆได้
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรด
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอด round-trip ของจำนวนลอตจะถึงเป้า
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับลอยัลตี้โบนัสและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

บอกต่อและรับสูงสุดถึง $400 ต่อการแนะนำที่สำเร็จแต่ละครั้ง

เงินฝากขั้นต้น
ของเพื่อนคุณ
โบนัสของคุณ โบนัสของเพื่อนคุณ จำนวน Lots ที่กำหนด RT
แนะนำโดยเพื่อน
$1,000 - $2,000 $100 $100 25
$2,000 - $5,000 $200 $200 50
$5,000 - $10,000 $300 $300 75
$10,000+ $400 $400 100

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • เพื่อนของคุณจะต้องเทรดให้ถึงจำนวนลอตที่กำหนด (RT) ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่ฝากเงินเข้าบัญชีเทรดครั้งแรกจึงจะได้รับสิทธิ์ในโบนัสแนะนำเพื่อน
 • เมื่อได้ปฏิบัติตามเงือนไขดังกล่าวแล้ว โบนัสจำนวนนั้นจะถูกจ่ายเป็นเครดิตให้ในบัญชี Multibank ของคุณและเพื่อนคุณ ภายในเวลาระหว่าง 5-7 วันทำการตามลำดับ
 • เพื่อนที่คุณแนะนำมานั้นจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดบัญชีเทรดกับเรา MultiBank Group เป็นครั้งแรก ลูกค้าที่มีบัญชีกับเราอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้
 • ในบัญชีของเพื่อนที่คุณแนะนำมานั้นจะต้องมีเงินฝากขั้นต้นอย่างน้อย $ 1,000
 • ลูกค้าแต่ละท่านสามารถรับโบนัสแนะนำเพื่อนได้สูงสุดจำนวนปีละ 8 คน
 • โบนัสนี้สำหรับลูกค้ารายบุคคลเท่านั้น และบัญชีที่มีสิทธิ์รับโบนัสจะต้องเป็นบัญชีที่ไม่ได้ทำกำไรจากค่ารีเบท
 • โบนัสนี้จะถูกลดทอนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการถอนเงินออกจากบัญชีก่อนที่ยอด round-trip ของจำนวนลอตจะถึงเป้า
 • การแทรกแซงระบบอย่างฉ้อฉลด้วยการเทรดแบบเก็งกำไรเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
 • MultiBank Group สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคิดคำนวณตัวเลขของการเทรดในกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่ามีการละเมิดหรือแทรกแซงนโยบายการให้โบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตาม

เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้ได้กับโบนัสแนะนำเพื่อนและถือเป็นส่วนแนบท้ายของเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง. ลูกค้าทุกท่านควรอ่านและทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีการเทรดของท่าน

โปรแกรมเงินคืนที่คุ้มค่าของเราถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากการเทรดของคุณ ยิ่งคุณมีปริมาณการเทรดมากเท่าไหร่ (เฉพาะคู่สกุลเงินกับโลหะเท่านั้น) คุณจะยิ่งได้เงินคืนมากเท่านั้น

MAXIMUS แพลตฟอร์ม Standard - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำที่ $50 สเปรดเริ่มที่ 1.4* pips

Tier No. มูลค่าการเทรดในหลักล้าน รีเบท (USD ต่อล้าน)
Tier 1 สูงถึง 25 $20
Tier 2 25-100 $30
Tier 3 100 - 250 $40
Tier 4 250+ $50

MULTIBANK PRO แพลตฟอร์ม MULTIBANK PRO - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่ $1000 สเปรดเริ่มที่ 0.8* pips

Tier No. มูลค่าการเทรดในหลักล้าน รีเบท (USD ต่อล้าน)
Tier 1 Up to 25 $10
Tier 2 25 - 100 $15
Tier 3 100 - 250 $20
Tier 4 250+ $30

ECN Pro แพลตฟอร์ม ECN - สำหรับคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น

เงินฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่ $5000 สเปรดเริ่มที่ 0.0* pips

Tier No. มูลค่าการเทรดในหลักล้าน รีเบท (USD ต่อล้าน)
Tier 1 Up to 25 $5
Tier 2 25 - 100 $7
Tier 3 100+ $10

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • เทรดเดรอ์รายบุคคลใหม่สามารถลงทะเบียนโปรแกรมนี้ด้วยบัญชีใหม่เมื่อโปรโมชันเริ่มขึ้น
 • เทรดเดอร์รายบุคคลที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนกับโปรแกรมนี้ จำนวนเงินคืนจะถูกคำนวณจากปริมาณการเทรดหลังจากวันลงทะเบียน (ปริมาณก่อนหน้าจะไม่ถูกนำมาคำนวณ)
 • ตราสารที่รวมอยู่ในปริมาณการเทรดดังกล่าวคือคู่สกุลเงินและโลหะเท่านั้น
 • จำนวนเงินคืนสูงสุดไม่เกิน $20,000
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนโปรแกรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์สมัครรับโปรโมชันอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
 • การเทรดประเภท Scalping (การถือคำสั่งซื้อขายน้อยกว่า 60 วินาที) จะไม่ถูกคำนวณร่วมไปด้วย
 • ทุกธุรกรรมที่ดำเนินตามเงื่อนไขของข้อตกลงลูกค้า (ยกเว้นการเทรด ‘คู่สกุลเงินโดยตรง' (DMA) หากเข้าเกณฑ์) มีสิทธิ์รับเงินคืน
 • The Tier Sums คือมูลค่าการเทรดเป็นหลักล้านดอลลาร์
 • เงื่อนไขข้างต้นบังคับใช้กับโปรโมชันและก่อให้เกิดข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในข้อตกลงลูกค้า ลูกค้าควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดที่บังคับใช้กับบัญชีของตน
3

เพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของคุณ

เพิ่มผลกำไรของคุณด้วยโบนัสเงินทุน และใช้ซื้อขายในลอตที่ใหญ่ขึ้น

ฟอเร็กซ์
โลหะ
หุ้น
ดัชนี
สินค้าโภคภัณฑ์
คริปโต

คุณต้องเทรดกี่ Lot?

เงินฝากของคุณ $1,000
โบนัสที่ใช้เทรดได้ เสียได้ และถอนออกมาได้ $200
จำนวนผลกำไรขาดทุนที่เทรดได้ทั้งหมด $1200
จำนวน Lots ในการเทรด =
$200 $2.5
= 80 Lots
4

รับทันทีโบนัส 20% เพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ

เทรด EUR/USD ไม่มีโบนัส โบนัสเงินฝาก 20%
เงินฝาก $1,000 $1,000 + $200 โบนัส
กับเลเวอเรจ 500:1 $500,000 $600,000
จำนวนลอตที่ซื้อ 5 6
กำไร $1,000 $1,200

หน่วยงานที่กำกับดูแลเรา

MultiBank Group ประกอบด้วยหลายบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจาก 5 ทวีปโดย 10 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ซึ่งช่วยรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับความปลอดภัยด้านเงินทุนและความโปร่งใสเต็มรูปแบบ

 • ASIC
  ASIC
  MEX Australia Pty Ltd (MEX Exchange), is authorized and regulated by the Australian Securities & Investments Commission (“ASIC”) with AFSL number 416279.
 • BaFin
  BaFin
  MEX Asset Management GmbH is authorized and regulated by the German Federal Financial Supervisory Authority (“BaFin”) with license number HRB 73406.
 • FMA
  FMA
  MEX Asset Management GmbH (Austria) is the Austrian branch of our German asset management company, with license number 491129z.
 • CNMV
  CNMV
  MEX Spain is MultiBank’s Spanish branch based out of Barcelona, Spain, and is regulated by the National Securities Market Commission (“CNMV”).
 • CIMA
  CIMA
  MEX Wealth Management is our subsidiary in the Cayman Islands, and is regulated by the Cayman Islands Monetary Authority.
 • TFG
  TFG
 • HKCE
  HKCE
 • AUSTRAC
  AUSTRAC
 • VFSC
  VFSC

รางวัลในวงการฟอเร็กซ์กว่า 40 รางวัล

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาความสำเร็จของ MultiBank Group ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้คนในวงการทั่วโลก การยอมรับนี้ทำให้ MultiBank ได้รับรางวัลจากองค์กรการเงิน สื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมาย

สำนักงานที่มีอยู่ทั่วโลก

MultiBank มีสำนักงาน 20+ แห่งทั่วโลกเพื่อรองรับฐานลูกค้าต่างประเทศของเราและเพื่อร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญทั่วโลก

global-presence