ยินดีด้วย !

คุณได้เปิดบัญชีทดลองเทรดกับ MultiBank Group สำเร็จแล้ว ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดย ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC, CIMA & DFSA

ทำอะไรต่อ?

เริ่มต้นเทรด

บันทึกรายละเอียดบัญชีทดลองเทรดของคุณและเริ่มต้นเทรด

หมายเลขบัญชี:

รหัสผ่าน: *********

*โปรดตรวจสอบอีเมลของคุณสำหรับรหัสผ่าน คุณสามารถเปลี่ยนได้ภายในแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ.

ชื่อเซิร์ฟเวอร์: MEXIntGroup-Demo

WINDOWS DESKTOP

To trade on a Windows desktop device, you'll first need to download and install a desktop application. After installing, you can launch the software and fill in your account and server details manually.

1. DOWNLOAD

First, download the trading platform for your current device:

DOWNLOAD PLATFORM Installation guide Step-by-Step Installation Guide

2. TRADE

Once you install the windows trading terminal, log in using the trading account details above.

MOBILE DEVICES

To trade on mobile, first download the app at the link below. After that, come back to this page and launch the app using the START TRADING button to automatically fill your account number and server.

1. DOWNLOAD

First, download the trading platform for your current device:

DOWNLOAD PLATFORM Installation guide Step-by-Step Installation Guide

This will work for mobile

2. TRADE

Launch your trading application using the button below and start trading immediately.

START TRADING

This will work for mobile

Note: If you do not use the above buttons to download and launch your platform, you'll need to fill in your server and account information manually.