ยืนยันอีเมลของคุณ

โปรดยืนยันอีเมลของคุณด้วยการคลิกที่ลิ้งที่ระบบของเราส่งให้คุณทางอีเมล เมื่อคุณได้ยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับบัญชี MyMultibank ของคุณ และสามารถดำเนินการลงทะเบียนสมัครบัญชีจริงกับเราต่อได้เลย

หากคุณไม่ได้รับ verification e-mail (อีเมล์เพื่อการยืนยันตัวตน) โปรดตรวจดูที่โฟลเดอร์แสปมในอีเมลของคุณ เพื่อดูว่าคุณได้ทำรายการยอมรับเราให้อยู่ในรายชื่ออีเมล์ผู้ติดต่อ และหากคุณยังคงไม่ได้รับลิ้งผ่านอีเมลเพื่อการยืนยันตัวตน โปรดคลิกปุ่มส่งอีเมลอีกครั้งที่ด้านล่างนี้

คุณพบอุปสรรคใดๆอยู่หรือไม่? คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา