ยืนยันอีเมลของคุณ

โปรดยืนยันอีเมลของคุณด้วยการคลิกที่ลิ้งที่ระบบของเราส่งให้คุณทางอีเมล เมื่อคุณได้ยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับบัญชี MyMultibank ของคุณ และสามารถดำเนินการลงทะเบียนสมัครบัญชีจริงกับเราต่อได้เลย

คุณพบอุปสรรคใดๆอยู่หรือไม่? คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา