สมัครตอนนี้
background
กลับไปที่ Cryptoconomy

What's The Difference Between USDT and USD?

แชร์ผ่าน:
linklinklinklinklink
Blog Crypto Usdtvsusd M

What's The Difference Between USDT and USD?

When it comes to the question, "What is the difference between USD and USDT?", some terms need to be clarified and defined. Although both the USDT and the USD can offer some stability in an otherwise volatile financial world, they have many similarities as well as many differences.

In this article, we will discuss how USD and USDT differ in terms of how they emerge and function. But, before we get into our topic, let's define a stablecoin.

 

What Exactly Is Stablecoin?


Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to reduce volatility in the cryptocurrency market by tying each token to an underlying crypto, fiat money, or an exchange-traded commodity such as precious metals.

Stablecoins, which are built with the same features as other popular cryptocurrencies, provide simple transactions via existing cryptocurrency infrastructure with trustless networks via the appropriate block explorer. This allows payments to be requested in a specific fiat currency or precious metal and can protect recipients from unexpected price changes.

While USDT's reserve and issuance system is contentious when compared to the majority of stablecoins, USDT has the longest track record and the strongest solvency.

 

What Is Tether (USDT)?


Tether (USDT) is a popular stablecoin, which cryptocurrency traders have used for years to leverage their trades. USDT is pegged to the US dollar. As a result, it makes it resistant to market volatility, which can have a significant impact on the valuation of other cryptocurrencies such as Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH).

Tether is used by cryptocurrency traders to provide consistent, dependable liquidity for entering and exiting other crypto trades without risking unpredictable losses (or gains) due to volatile price changes.

Companies must deposit an equivalent amount of fiat currency, such as USD, into bank accounts before issuing these cryptocurrencies. Furthermore, an algorithmically governed approach is used to control the supply of non-collateralized stablecoins. Whatever method is used, the value of a stablecoin is kept constant in relation to the peg.

That cannot be changed by inflation. At the same time, stablecoins tied to the value of the USD are influenced by the level of greenback inflation. Although their prices remain constant, the actual value of one US dollar may change. Stablecoins and other crypto projects may fail and lose value if investors, validators, or developers avoid them.

 

How Do Tether Tokens Work?


Tether tokens are assets that can be transferred across the blockchain just like other digital currencies but are pegged to real-world currencies on a one-to-one basis.

Tether tokens are known as stablecoins because they provide price stability by being pegged to a fiat currency. This provides traders, merchants, and funds with a low volatility solution for exiting market positions.

Tether tokens are all pegged at 1-to-1 with a corresponding fiat currency (e.g., 1 USDT = 1 USD) and are fully backed by Tether's reserves.

When a user deposits fiat currency into Tether's reserve, Tether then issues the corresponding digital amount in tokens. After that, the USDT can be sent, stored, or exchanged.

If a user deposits $100 in the Tether (USDT) reserve, they will receive 100 USDT tokens as per the one-to-one dollar parity. When users redeem USDT tokens for USD, the coins are destroyed and removed from circulation.

Tether, like many other digital currencies, moves across blockchains. Tether tokens are available on many blockchains, including the Bitcoin platform, Ethereum, TRON, and more.

 

How Is USDT Backed?


USDT tokens are digital tokens built on leading blockchains such as Algorand, Avalanche, Bitcoin Cash's Simple Ledger Protocol (SLP), Ethereum, EOS, Polygon, Tezos, TRON Network, and Solana. These protocols are open-source software that interacts with blockchains to enable the issuance and redemption of Tether tokens.

Every USDT token is completely backed by the company's reserves, which include traditional currency and cash equivalents as well as other assets and receivables from Tether's loans to third parties.

The Tether platform is reserved when the sum of all USDT tokens in circulation is less than or equal to the value of the company's reserves. Anyone can view both of these numbers on a daily basis by visiting our Transparency page.

Tether was originally designed to use the Bitcoin network as its transport protocol—specifically, the Omni Layer—to allow tokenized traditional currency transactions. Because the Bitcoin blockchain is used in this original version of Tether, it inherits the inherent stability and security of the most established blockchain network.

 

Who Can Use Tether (USDT) Tokens?


Tether tokens allow businesses, such as exchanges, wallets, payment processors, financial services, and ATMs, to use fiat currencies on blockchains with ease. Tether tokens have been integrated into some of the largest businesses in the digital currency ecosystem.

US Dollar


The US Dollar is the government's issued fiat currency. They are not backed by any assets. In addition, their value is determined by the central bank and the government of the country. The central bank can control the amount of currency in circulation by printing and withdrawing it from circulation.

If the country ceases to exist, as the USSR did a few decades ago, its fiat currency becomes worthless because there is no government to back it up. Although fiat currencies are widely accepted, they are subject to inflation and can quickly lose value.

Inflation dramatically reduces the purchasing power of a currency unit. The government frequently prints many banknotes. If inflation is rapid and out of control, the fiat currency typically loses value in the foreign currency market. In the worst-case scenario, that currency must be replaced by another asset.

 

What Is the Main Difference Between USD and USDT?


The difference between USD and USDT stablecoin should be clear by now. Consider the following distinctions between the two in terms of some baseline criteria. USDT is denoted by the symbol USD, which is the currency of the United States of America.

1 USD is always worth 100 cents, whereas 1 USDT can fluctuate in value depending on the value of the fiat and other market conditions against which it is traded. USD is represented by the symbol "$," whereas USDT is a symbol in and of itself.

In one sense, USD refers to fiat currency, money, or liquidity. However, the liquidity of USDT at any given time is determined by the state of the security holding banks as well as Tether Limited as an independent entity. There were also some scandals in late 2018 regarding Tether's liquidity, as it was unable to deliver on what it had promised at its launch. Tether's reserves of backing were insufficient.

When Tether was first introduced, it was claimed that each token was backed by one USD, but this is not the case. Second, unlike USD, the value of the Tether token, that is, USDT, has fluctuated since then.

Finally, we can see that the USD is valuable even though it is not backed by anything tangible. Only the promise of the banks makes it valuable. It has held this position since the beginning of time. However, USDT has been pegged to USD, so we can say that it is backed by something tangible.


Usage


When comparing stablecoins and fiat currencies, we must consider how useful they are as a medium of exchange.

With fiat currencies, everything appears to be clear. Fiat money can be spent in cash or loaded onto a debit or credit card. Fiat currencies can be used for direct purchases, money transfers, bill or tax payments, and so on. The majority of existing fiat currencies are only valid for domestic purchases within the borders of their native country.

Typically, an exchange fee is charged. If the fee is not clearly displayed, there is always an exchange rate margin—the percentage difference between the exchange rate at which banks and currency exchange services trade and the exchange rate offered to consumers. However, some currencies, such as USD or EUR, may be accepted abroad without being converted into a local currency.

When it comes to stablecoins, most people don't understand how to use those crypto assets. The first application variant is self-explanatory: stablecoins can be traded on cryptocurrency exchanges.

Some exchanges also allow you to earn interest by lending your altcoins or stablecoins. Fixed and flexible lending models, as well as P2P crypto lending marketplaces, are available. There are numerous opportunities to earn a yield on price-stable assets, and they will grow as the DeFi market expands.

Stablecoins can also be used to make everyday purchases at traditional selling points. So far, the direct purchase option has not been widely adopted. Multi-currency wallets, on the other hand, allow you to quickly convert crypto to fiat. 


Investments

The profitability of a financial tool is the point of interest for asset owners. Most legacy solutions are, as we all know, more expensive than new fintech schemes. Is this also true for fiat money and stablecoins?

Fiat currencies can be invested in stocks, bonds, and other traded assets, as well as placed in savings accounts for future earnings. The interest rate you receive varies greatly depending on the currency, the terms of the investment, the growth of the chosen asset, and bank policies.

As an example, consider the USD. The national average interest rate for savings in the United States is 0.05% per year, but many national banks pay only 0.01%. The best high-yield savings accounts offer an annual percentage yield (APY) of around 0.50%. If the S& P 500 is used as a benchmark, the average stock market return is around 10% per year. 

Meanwhile, in times of crisis, the inflation rate for the USD has ranged from 0.6% to 5% over the last decade. As a result, even in a stable market, your annual earnings may have decreased your purchasing power over a year due to inflation rates. Furthermore, the US national currency has experienced wild swings of up to 20% throughout history.

Stablecoins are not like that. Their price is asset-backed and almost never changes. However, because they must be exchanged for fiat currencies in order to be spent outside of the blockchain, inflation of the peg currency affects their purchasing power as well. You should also note that TerraUSD has been pegged almost exactly to the dollar since its release, but on May 9 it crashed, and it is now worth just over $0.11 (€0.10), leaving the world of cryptocurrencies spinning with the collapse of the stablecoin TerraUSD and its sister coin Luna.

As for investment opportunities that we previously stated, lending your stablecoin assets to platforms that support such services can be quite profitable. The APY of 5% to 25% is significantly higher than what high-yield savings accounts pay to store your fiat money.

In contrast to the stock market, which is dominated by fiat, stablecoins offer another way to make money. It's known as staking. Staking cryptocurrencies is the process of purchasing and holding a certain number of tokens to become an active validating node for the network. The buyer is compensated for becoming a part of the network's security infrastructure. Staking offers for popular stablecoins on the market can range from 2% to 22% APY.

As you can see, stablecoins can be a far more profitable investment than fiat currency. The only thing preventing people from using them as a financial instrument is legal uncertainty and national crypto bans in some countries.

 

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are solely the author’s and do not necessarily reflect the views of MultiBank Group. No information in this article should be interpreted as investment advice. MultiBank Group encourages all users to do their own research before investing in cryptocurrencies.

บทความที่เกี่ยวข้อง Cryptoconomy อ่านเพิ่มเติม

Blog Crypto Marketcorrections M
Jul 07, 2023
Everything You Need to Know About Market Corrections
อ่านเพิ่มเติม
Blog Crypto Crypto Lending M
Jul 07, 2023
What Is Crypto Lending and How Does It Work?
อ่านเพิ่มเติม
Blog Crypto Fan Tokens M
Jul 07, 2023
What is a Fan Token?
อ่านเพิ่มเติม

เลือกจะไปที่ไหนต่อ

striped-background-card
ทำไมต้องเลือก MultiBank
ทำไมต้องเลือก MultiBank
striped-background-card
เงินทุนบัญชี
เงินทุนบัญชี
striped-background-card
สนับสนุน
สนับสนุน

ต้องการเริ่มต้น?

เข้าร่วม MultiBank Group
rocket
พวกเรายอมรับ:
ลิขสิทธิ์©: 2005-2024 MEX Group Worldwide Limited สงวนลิขสิทธิ์. MultiBank Group เป็นชื่อทางการค้าที่ลงทะเบียนของ MEX Group Worldwide Limited 200 Gloucester Road, Wan Chai, ฮ่องกง MultiBank Exchange เป็นชื่อการซื้อขายของ MultiBank Forex Exchange Corporation Incoraperated ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพร้อม บริษัท หมายเลข 3918038 MultiBankInternational Corporation กับ บริษัท หมายเลข 418653 และสำนักงานจดทะเบียนที่ Aiolou & Panagioti Diomidous 9 Katholiki, 3020, Limassol, Cyprus คำเตือนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง: การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือสัญญาสำหรับความแตกต่างของอัตรากำไรขั้นต้นมีความเสี่ยงในระดับสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน มีความเป็นไปได้ที่คุณสามารถรักษาความสูญเสียเกินกว่าเงินฝากของคุณ โปรดดูคำเตือนความเสี่ยงเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงานที่มีการควบคุมในระหว่างกระบวนการเปิดบัญชี