bonuses banner

Bonus

Semak bonus eksklusif, promosi dan tawaran daripada MultiBank!
Pilih bermula dari bonus terbaru kami, sama ada anda Introducing Broker atau pelanggan individu

BONUS 20%

Dapatkan bonus deposit sehingga $ 40,000 di atas pelaburan anda dan tebus bonus ini untuk ganjaran tunai sebenar tertakluk kepada syarat perdagangan di bawah.

Terma & Syarat

 • 1. Anda akan diberikan Bonus 20% di atas pelaburan anda (“Bonus 20%”) yang terdiri daripada 10% sebagai bonus yang menyokong apungan (“Support Floating Bonus”) dan 10% lagi sebagai bonus kredit (“Bonus Kredit").
 • 2. Anda boleh menukar Bonus Kredit pada kadar 2 USD per 1 lot dagangan selama satu bulan (“Cashback Bonus”). Bonus Pulangan Tunai akan dikreditkan ke dalam akaun anda pada 10 setiap bulan untuk dagangan bulan sebelumnya.
 • 3. Bonus Pulangan Tunai (“Cashback Bonus”) menyokong apungan dan boleh dikeluarkan. Bonus Sokong Apungan(“Support Floating Bonus”) tidak boleh dikeluarkan.
 • 4. Semua dagangan Saham , Crypto dan Indices tidak termasuk dalam jumlah kiraan target lot.
 • 5. Bonus 20% ini tersedia untuk akaun sedia ada dan akaun baru..
 • 6. Bonus maksimum 20% bagi setiap pelanggan ialah $40,000 (Bonus Sokong Apungan $20,000 dan $20,000 sebagai Bonus Kredit)
 • 7. Jumlah deposit awal minimum yang layak untuk Bonus 20% adalah $1000. Bonus 20% akan digunakan untuk deposit awal dan deposit selanjutnya yang dilakukan selagi jumlah Bonus 20% tidak melebihi US$40,000.
 • 8. Sekiranya pengeluaran dibuat, semua bonus akan dikeluarkan.
 • 9. Bonus 20% hanya terdapat untuk Platform Maximus dan Multibank Pro.
 • 10. Bonus 20% ini tidak boleh digunakan bersama dengan bonus lain.
 • 11. Manipulasi sistem dengan perdagangan arbitraj dilarang sama sekali.
 • 12. MultiBank Group berhak untuk membetulkan pengiraan perdagangan sekiranya terdapat penyalahgunaan atau manipulasi dasar dan promosi bonus ini.

Bonus 100%

Dapatkan sehingga $20,000 bonus berganda apabila anda membuat deposit dan memenuhi keperluan asas perdagangan di bawah.

Terma & Syarat

 • 1. Bonus 100% adalah untuk Platform Maximus
 • 2. Bonus ini adalah untuk pelanggan baru sahaja
 • 3. Bonus ini tidak boleh dikeluarkan
 • 4. Amaun maksimum untuk bonus ini adalah $20,000 untuk setiap pelanggan
 • 5. Bonus ini tidak menghasilkan sebarang rebat
 • 6. Amaun deposit minima untuk bonus ini adalah $200. Tiada minima untuk penambahan seterusnya ( top up ) .Pelanggan layak mendapatkan 100% bonus untuk setiap deposit tambahan
 • 7. Bonus akan berkurangan secara berkadaran mengikut amaun pengeluaran dana dan dibahagikan dengan deposit awal.
 • 8. Bonus ini adalah untuk Forex dan Emas sahaja
 • 9. Bonus ini tidak boleh digabungkan dengan bonus yang lain
 • 10. Sebarang manipulasi perdagangan adalah dilarang sama sekali
 • 11. Multibank menyimpan hak untuk membetulkan sebarang kiraaan semula sekiranya terdapat unsur unsur manipulasi yang melibatkan bonus ataupun promosi ini.

Bonus 25%

Mana-mana pelanggan yang membuka akaun dagangan dan deposit sekurang-kurangnya $1,000, boleh menuntut Bonus Eksklusif 25% kami apabila mereka memenuhi syarat dan syarat yang disenaraikan di bawah.

Terma & Syarat

 • 1. Deposit minimum yang diperlukan untuk Bonus 25% adalah $1,000
 • 2. Jumlah bonus maksimum bagi setiap pelanggan ialah $25,000
 • 3. Bonus yang dapat ditanggung (menyokong apungan) boleh dikeluarkan pada kadar $250 untuk setiap 50 lot pusingan perjalanan pusingan yang diperdagangkan
 • 4. Jika pelanggan memilih untuk membuat pengeluaran dana dari akaun dagangan mereka, maka sebarang jumlah bonus yang tidak ditukarkan ke dalam tunai akan ditolak dari akaun mereka. Walau bagaimanapun, jika pelanggan memilih untuk mengeluarkan hanya keuntungan yang diperoleh daripada perdagangan, maka sebarang jumlah bonus yang belum ditukar kepada tunai tidak akan ditolak dari akaun mereka.
 • 5. Bonus ini dikreditkan pada deposit pertama dan pada deposit tambahan secara minimum $200.
 • 6. Bonus ini tidak boleh digunakan dalam kombinasi dengan mana-mana bonus lain.
 • 7. Kumpulan MultiBank mempunyai hak untuk membetulkan pengiraan perdagangan sekiranya berlaku sebarang penyalahgunaan atau manipulasi dasar bonus dan promosi ini

Bonus Rujuk Rakan

Sebarkan berita mengenai Kumpulan MultiBank dan jana wang untuk anda dari setiap rakan yang anda perkenalkan kepada kami!

Jana wang dengan memperkenalkan kepada rakan.

Deposit
Permulaan Rakan
Bonus Anda Bonus Rakan Target Lot RT yang perlu
dicapai oleh rakan
$1,000 - $2,000 $100 $100 25
$2,000 - $5,000 $200 $200 50
$5,000 - $10,000 $300 $300 75
$10,000+ $400 $400 100

Terma & Syarat

 • 1. Target Lot RT perlu dicapai oleh rakan dalam tempoh 3 bulan dari deposit awal rakan bagi memenuhi syarat untuk Bonus Rujuk Rakan ini.
 • 2. Apabila syarat-syarat di atas telah dipenuhi, jumlah bonus akan dikreditkan kepada anda dan akaun dagangan MultiBank rakan anda dalam tempoh 5-7 hari perniagaan.
 • 3. Rakan yang dirujuk mestilah pelanggan baru bersama Kumpulan MultiBank dan bukannya dari pelanggan sedia ada.
 • 4. Jumlah minimum deposit permulaan oleh rakan mestilah sebanyak $1,000.
 • 5. Setiap orang boleh layak sehingga 8 Bonus Rujuk Rakan setiap tahun kalendar.
 • 6. Bonus ini tidak menghasilkan rebat
 • 7. Bonus ini akan ditolak secara automatik sekiranya pengeluaran dibuat sebelum mencapai sasaran lot pusingan (RT).
 • 8. MultiBank Group reserves the right to correct the trading calculation in the event of any suspected abuse or manipulation of this bonus policy and promotion
Select Your Card Issuer Country

Hubungi kami

Untuk sebarang maklumat atau pertanyaan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan professional kami yang beroperasi 24/5 dari pelbagai pilihan bahasa.

Dapatkan Panggilan Balik
Make call phone Live chat Chat
phone Whatsapp email Chat